Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Vihiluoto
Kempeleen Vihiluodon luontopolun uusi silta vihittiin käyttöön – kunnanjohtaja Lohi:  "Silta symboloi kylän yhteisöllisyyttä sekä yhteisöjen voimaa"

Kem­pe­leen Vi­hi­luo­don luon­to­po­lun uusi silta vi­hit­tiin käyt­töön – kun­nan­joh­ta­ja Lohi: "Silta sym­bo­loi kylän yh­tei­söl­li­syyt­tä sekä yh­tei­sö­jen voimaa"

10.08.2023 15:00
Tilaajille
Pallot viuhuivat sateisessa Vihiluodossa – Beach volley -turnauksen järjestäjät kannustavat uusia pelaajia lajin pariin

Pallot viu­hui­vat sa­tei­ses­sa Vi­hi­luo­dos­sa – Beach volley -tur­nauk­sen jär­jes­tä­jät kan­nus­ta­vat uusia pe­laa­jia lajin pariin

24.07.2023 15:01
Tilaajille
Katso video: Rantalakeuden Päällikkö ystävineen viihtyy Vihiluodossa

Katso video: Ran­ta­la­keu­den Pääl­lik­kö ys­tä­vi­neen viihtyy Vi­hi­luo­dos­sa

10.07.2023 11:48
Tilaajille
Katso video: Väki kerääntyi katsomaan Vihiluodon juhannuskokkoa

Katso video: Väki ke­rään­tyi kat­so­maan Vi­hi­luo­don ju­han­nus­kok­koa

25.06.2023 13:00
Tilaajille
Vihiluodossa juhannuspäivänä poltettu juhannuskokko keräsi katselijoita.

Vi­hi­luo­dos­sa ju­han­nus­päi­vä­nä pol­tet­tu ju­han­nus­kok­ko keräsi kat­se­li­joi­ta.

25.06.2023 13:00
Tilaajille
Sataa, sataa ropisee? Vihiluodossa jännitetään sääennusteita ennen perjantaita, sillä voimassa oleva metsäpalovaroitus ei mahdollista juhannuskokon polttamista

Sataa, sataa ro­pi­see? Vi­hi­luo­dos­sa jän­ni­te­tään sää­en­nus­tei­ta ennen per­jan­tai­ta, sillä voi­mas­sa oleva met­sä­pa­lo­va­roi­tus ei mah­dol­lis­ta ju­han­nus­ko­kon polt­ta­mis­ta

19.06.2023 06:00
Tilaajille
Vihiluodon kaavailtu asemakaavamuutos jakaa edelleen mielipiteitä – esittelytilaisuudessa toivottiin lisää kerrostalojen sijoittelu- ja massoitteluvaihtoehtoja

Vi­hi­luo­don kaa­vail­tu ase­ma­kaa­va­muu­tos jakaa edel­leen mie­li­pi­tei­tä – esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa toi­vot­tiin lisää ker­ros­ta­lo­jen si­joit­te­lu- ja mas­soit­te­lu­vaih­toeh­to­ja

07.06.2023 18:00
Tilaajille
Mikä nimeksi Rantalakeuden lampaalle? Kaikkien nimeä ehdottaneiden kesken arvotaan 50 euron lahjakortti

Mikä nimeksi Ran­ta­la­keu­den lam­paal­le? Kaik­kien nimeä eh­dot­ta­nei­den kesken ar­vo­taan 50 euron lah­ja­kort­ti

19.05.2023 08:21 1
Vihiluodon asemakaavamuutos etenee

Vi­hi­luo­don ase­ma­kaa­va­muu­tos etenee

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Vihiluodon talvitapahtuma veti taas väkeä – "On syöty paljon makkaraa ja nautittu"

Vi­hi­luo­don tal­vi­ta­pah­tu­ma veti taas väkeä – "On syöty paljon mak­ka­raa ja nau­tit­tu"

19.03.2023 18:00
Tilaajille
Jäällä taas kelpaa luistella Vihiluodosta Oritkariin ja toisinpäin - Katso video!

Jäällä taas kelpaa luis­tel­la Vi­hi­luo­dos­ta Orit­ka­riin ja toi­sin­päin - Katso video!

13.02.2023 19:26
Vihiluodon retkiluistelureitti on taas käyttökunnossa

Vi­hi­luo­don ret­ki­luis­te­lu­reit­ti on taas käyt­tö­kun­nos­sa

13.02.2023 18:22
Vihiluoto-Oritkari -jääreitin aukaisu on aloitettu – kyläyhdistyksen tavoitteena on saada reitti leveämpänä auki lauantaiksi

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­ri -jää­rei­tin aukaisu on aloi­tet­tu – ky­lä­yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on saada reitti le­veäm­pä­nä auki lauan­taik­si

01.02.2023 19:15
Tilaajille
Vihiluodon kaavamuutoksen valmistelu jatkuu – asukastilaisuus järjestetään

Vi­hi­luo­don kaa­va­muu­tok­sen val­mis­te­lu jatkuu – a­su­kas­ti­lai­suus jär­jes­te­tään

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Vihiluodon ja Oritkarin välille talkoillaan jääreitti ja rengaslatu tänäkin talvena – "Kyllä se palkitsee, kun näkee sen onnellisen ja punaposkisen väenpaljouden"

Vi­hi­luo­don ja Orit­ka­rin välille tal­koil­laan jää­reit­ti ja ren­gas­la­tu tänäkin talvena – "Kyllä se pal­kit­see, kun näkee sen on­nel­li­sen ja pu­na­pos­ki­sen väen­pal­jou­den"

26.12.2022 11:00
Vihiluodon lammaslaitumella on kaikki hyvin, mutta jedilampaan katoaminen askarruttaa kyläläisiä edelleen

Vi­hi­luo­don lam­mas­lai­tu­mel­la on kaikki hyvin, mutta je­di­lam­paan ka­toa­mi­nen as­kar­rut­taa ky­lä­läi­siä edel­leen

01.08.2022 18:00
Tilaajille
Kuusikymmentä pientä pyöräilijää polki Vihiluodon Tour de Kidsin - Katso kuvat!

Kuu­si­kym­men­tä pientä pyö­räi­li­jää polki Vi­hi­luo­don Tour de Kidsin - Katso kuvat!

12.06.2022 21:19
Tilaajille
Ota Samun ja Markun ruokavinkit talteen: Herrat suhtautuvat grillaukseen intohimolla –"pulled porkia valmistetaan pitkään ja asiaan kuuluvalla hartaudella jopa 12 tuntia", Samu paljastaa

Ota Samun ja Markun ruo­ka­vin­kit tal­teen: Herrat suh­tau­tu­vat gril­lauk­seen in­to­hi­mol­la –"­pul­led porkia val­mis­te­taan pitkään ja asiaan kuu­lu­val­la har­tau­del­la jopa 12 tun­tia", Samu pal­jas­taa

22.05.2022 18:00
Tilaajille
Vihiluodon villaiset kesäasukkaat tulevat taas – montakohan jääkiekon MM-pelaajaa saa kaimansa nyt rantaniitylle?

Vi­hi­luo­don vil­lai­set ke­sä­asuk­kaat tulevat taas – mon­ta­ko­han jää­kie­kon MM-pe­laa­jaa saa kai­man­sa nyt ran­ta­nii­tyl­le?

21.05.2022 12:00
Tilaajille