NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tyrnävän kunnanhallitus
Tyrnävä sote-suunnitelmasta: Psykologi- ja kuraattoripalveluiden on oltava koulujen ja päiväkotien lähipalveluita, neuvolapalveluitakin pitäisi edelleen tarjota myös kylillä

Tyrnävä so­te-suun­ni­tel­mas­ta: Psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lui­den on oltava kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien lä­hi­pal­ve­lui­ta, neu­vo­la­pal­ve­lui­ta­kin pitäisi edel­leen tarjota myös kylillä

09.05.2023 13:00
Tilaajille
Tyrnävän tilinpäätös onkin pöytään nuijittua pienempi:  Tulos pieneni yli 400 000 euroa lomapalkkavirheen vuoksi – jäi silti liki 200 000 euroa plussalle

Tyr­nä­vän ti­lin­pää­tös onkin pöytään nui­jit­tua pie­nem­pi: Tulos pieneni yli 400 000 euroa lo­ma­palk­ka­vir­heen vuoksi – jäi silti liki 200 000 euroa plus­sal­le

04.05.2023 08:51
Tilaajille
Tyrnävän kirkonseudun asemakaava ja sen tyhjien tonttien kaavamerkinnät aiotaan ottaa syyniin

Tyr­nä­vän kir­kon­seu­dun ase­ma­kaa­va ja sen tyhjien tont­tien kaa­va­mer­kin­nät aiotaan ottaa syyniin

15.04.2023 09:00
Tyrnävän koulukorttelissa käynnistellään kaavamuutosta ja maankäyttösuunnitelma asetetaan nähtäville – kohta jälkimmäistä voi kommentoida

Tyr­nä­vän kou­lu­kort­te­lis­sa käyn­nis­tel­lään kaa­va­muu­tos­ta ja maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le – kohta jäl­kim­mäis­tä voi kom­men­toi­da

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän viime vuoden tulos kipusi yli puoli miljoonaa plussalle - neljäs ylijäämäinen vuosi peräjälkeen

Tyr­nä­vän viime vuoden tulos kipusi yli puoli mil­joo­naa plus­sal­le - neljäs yli­jää­mäi­nen vuosi pe­rä­jäl­keen

25.03.2023 11:25
Tilaajille
Temmeksen kuntosalille toivotaan valtuustoaloitteessa uusia laitteita

Tem­mek­sen kun­to­sa­lil­le toi­vo­taan val­tuus­to­aloit­tees­sa uusia lait­tei­ta

18.03.2023 13:00
Tyrnävä päätti maksaa perhepäivähoitajille vaativuuslisää

Tyrnävä päätti maksaa per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le vaa­ti­vuus­li­sää

16.03.2023 11:00
Tilaajille
Hoitaja varasti tyrnäväläiseltä ikäihmiseltä tuhansia euroja – sai ehdollista vankeutta

Hoitaja varasti tyr­nä­vä­läi­sel­tä ikä­ih­mi­sel­tä tu­han­sia euroja – sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta

08.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Kirkkomännikön koulun tontin kaavamuutos vireille – yhdistysten toiminta-avustuksetkin kohta haettavissa

Kirk­ko­män­ni­kön koulun tontin kaa­va­muu­tos vi­reil­le – yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­set­kin kohta haet­ta­vis­sa

08.02.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävällä päätetään kehitysyhtiön jatkorahoituksesta – asialistalla myös Temmeksen nuortentalon kauppa ja kunnanjohtajan johtajasopimus

Tyr­nä­väl­lä pää­te­tään ke­hi­tys­yh­tiön jat­ko­ra­hoi­tuk­ses­ta – asia­lis­tal­la myös Tem­mek­sen nuor­ten­ta­lon kauppa ja kun­nan­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­mus

18.01.2023 18:48
Tilaajille
Vesa Anttila nautti luottamushenkilöiden luottamusta, tiedottavat valtuustoryhmien sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat

Vesa Anttila nautti luot­ta­mus­hen­ki­löi­den luot­ta­mus­ta, tie­dot­ta­vat val­tuus­to­ryh­mien sekä kun­nan­val­tuus­ton ja -hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jat

09.11.2022 23:08
Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

05.10.2022 11:19
Tilaajille
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Ulkoliikuntapuisto valikoitumassa Tuunaa Tyrnävää -kohteeksi – Ensi vuoden talousarvioon esitetään budjetin tuplaamista 50 000 euroon

Ul­ko­lii­kun­ta­puis­to va­li­koi­tu­mas­sa Tuunaa Tyr­nä­vää -koh­teek­si – Ensi vuoden ta­lous­ar­vioon esi­te­tään bud­je­tin tup­laa­mis­ta 50 000 euroon

07.09.2022 17:20
Tyrnävän kunnanhallitus ei esitä valtuustolle lainatakausta tehdashallin rakentamiseksi kuituhampputehtaalle – "Tehdashanke ei tähän kaadu", sanoo Hemkan Ville Saarelainen

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tus ei esitä val­tuus­tol­le lai­na­ta­kaus­ta teh­das­hal­lin ra­ken­ta­mi­sek­si kui­tu­hamp­pu­teh­taal­le – "­Teh­das­han­ke ei tähän kaadu", sanoo Hemkan Ville Saa­re­lai­nen

15.02.2022 11:47 1
Tilaajille
Annukka Suotulasta Tyrnävän kunnanhallituksen nokkanainen - katso myös muut luottamushenkilövalinnat

Annukka Suo­tu­las­ta Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­nai­nen - katso myös muut luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

03.08.2021 14:07
Tilaajille
Temmestupaa ja Markkuun koulua saavat paikalliset yhdistykset käyttää maksutta – Tyrnävän kunnanhallitus hyväksyi tilojensa vuokraehdot ja -hinnat

Tem­mes­tu­paa ja Mark­kuun koulua saavat pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set käyttää mak­sut­ta – Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi ti­lo­jen­sa vuok­ra­eh­dot ja -hinnat

04.11.2020 15:00
Tilaajille