Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

EU
Kempeleläislähtöinen Essi ja tyrnäväläislähtöinen Lotta löysivät töihin Brysseliin – molempia kiinnostavat EU-hallinto ja vaikuttaminen

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Essi ja tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Lotta löy­si­vät töihin Brys­se­liin – mo­lem­pia kiin­nos­ta­vat EU-hal­lin­to ja vai­kut­ta­mi­nen

19.03.2023 11:00
Tilaajille
EU-hallinto vei kempeleläislähtöisen Antin mukanaan  – nyt hän on parlamentin puhemiehen tiimissä näköalapaikalla Euroopan kehitykseen

EU-hal­lin­to vei kem­pe­le­läis­läh­töi­sen Antin mu­ka­naan – nyt hän on par­la­men­tin pu­he­mie­hen tii­mis­sä nä­kö­ala­pai­kal­la Eu­roo­pan ke­hi­tyk­seen

18.03.2023 06:00
Tilaajille
"40-vuotiaana on vaikeampaa muuttaa Somaliaan töihin, kun on perhe ja asuntolaina" – mitä kuuluu hurjaa tahtia opiskelleelle tyrnäväläislähtöiselle Lotalle?

"40-vuo­tiaa­na on vai­keam­paa muuttaa So­ma­liaan töihin, kun on perhe ja asun­to­lai­na" – mitä kuuluu hurjaa tahtia opis­kel­leel­le tyr­nä­vä­läis­läh­töi­sel­le Lo­tal­le?

17.12.2022 18:00
Tilaajille
Sehän riesa tuli näistä Suomen metsistä, harmittelee Arto Tahkola ja kutsuu EU-parlamentin katsomaan omaa pihapuutaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sehän riesa tuli näistä Suomen met­sis­tä, har­mit­te­lee Arto Tahkola ja kutsuu EU-par­la­men­tin kat­so­maan omaa pi­ha­puu­taan

05.10.2022 06:41
Tilaajille
Luontopaneeli: Pohjois-Suomessa 176 000 hehtaaria lisää metsää suojeluun jotta EU-tavoitteet täyttyvät – hintalappu koko maassa lähes 7 miljardia euroa

Luon­to­pa­nee­li: Poh­jois-Suo­mes­sa 176 000 heh­taa­ria lisää metsää suo­je­luun jotta EU-ta­voit­teet täyt­ty­vät – hin­ta­lap­pu koko maassa lähes 7 mil­jar­dia euroa

04.12.2021 09:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Marja Rajala on yksi kahdestasadasta EU:n kansalaisesta, jotka osallistuvat kansalaispaneeliin viikonloppuna Strasbourgissa – Toivottavasti osaisin itse tuoda esiin pohjoissuomalaista näkökulmaa.

Tyr­nä­vä­läi­nen Marja Rajala on yksi kah­des­ta­sa­das­ta EU:n kan­sa­lai­ses­ta, jotka osal­lis­tu­vat kan­sa­lais­pa­nee­liin vii­kon­lop­pu­na Stras­bour­gis­sa – ­Toi­vot­ta­vas­ti osaisin itse tuoda esiin poh­jois­suo­ma­lais­ta nä­kö­kul­maa.

15.10.2021 16:44
Tilaajille
Arton mielestä EU-jäsenyys on ollut ja on meille katastrofaalinen: "Yksikään puolue ei aja EU eroa tällä hetkellä, joka on todella harmi"
Mielipidekirjoitus

Arton mie­les­tä EU-jä­se­nyys on ollut ja on meille ka­tast­ro­faa­li­nen: "Yk­si­kään puolue ei aja EU eroa tällä het­kel­lä, joka on todella harmi"

12.05.2021 09:54
Tilaajille