Metsätalous
Kosteuskartta ohjaa puronvarsihakkuita – 15 000 metsänomistajaa saa Pohjois-Pohjanmaalla kyselyn purojen merkityksestä ja puronvarren metsien käsittelystä

Kos­teus­kart­ta ohjaa pu­ron­var­si­hak­kui­ta – 15 000 met­sän­omis­ta­jaa saa Poh­jois-Poh­jan­maal­la kyselyn purojen mer­ki­tyk­ses­tä ja pu­ron­var­ren metsien kä­sit­te­lys­tä

16.04.2022 15:00
Tilaajille
Vuosi 2021 oli vilkas metsätilakaupoissa – yli kymmenen hehtaarin kauppoja tehtiin maakunnassa noin 500

Vuosi 2021 oli vilkas met­sä­ti­la­kau­pois­sa – yli kym­me­nen heh­taa­rin kaup­po­ja tehtiin maa­kun­nas­sa noin 500

27.01.2022 18:00
Tilaajille
Metsätilojen myynti kiihtyi alkukesästä – hinnat ovat nousseet myös Pohjois-Pohjanmaalla

Met­sä­ti­lo­jen myynti kiihtyi al­ku­ke­säs­tä – hinnat ovat nous­seet myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

11.09.2021 17:09
Stora Enson Oulun kartonkitehdas nielee 130 rekkakuormallista kuitupuuta päivässä – puuta tarvitaan vuodessa puoli miljoonaa kuutiota enemmän kuin paperitehtaan aikana

Stora Enson Oulun kar­ton­ki­teh­das nielee 130 rek­ka­kuor­mal­lis­ta kui­tu­puu­ta päi­väs­sä – puuta tar­vi­taan vuo­des­sa puoli mil­joo­naa kuu­tio­ta enemmän kuin pa­pe­ri­teh­taan aikana

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Kartonki kaipaa lisää kuitupuuta – uusia leimikoita haetaan turvemailta

Kar­ton­ki kaipaa lisää kui­tu­puu­ta – uusia lei­mi­koi­ta haetaan tur­ve­mail­ta

07.12.2020 06:08
Tilaajille