Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Metsät
Viimeisin 24 tuntia
Nyt olisi hyvä aika harventaa metsää, innostavat asiantuntijat: "Nyt kuitupuun tarve on kaksi miljoonaa kuutiota vuodessa ja vuonna 2025 se on kolme miljoonaa"

Nyt olisi hyvä aika har­ven­taa metsää, in­nos­ta­vat asian­tun­ti­jat: "Nyt kui­tu­puun tarve on kaksi mil­joo­naa kuu­tio­ta vuo­des­sa ja vuonna 2025 se on kolme mil­joo­naa"

06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Villen mielestä metsien ja peltojen ryöstö estettävä: EU:n ennallistamisasetus on pöyristyttävä, kallis, EU:n toimivaltaa laajentava, vaikutusarviot laiminlyövä ja Suomen suvereniteettia kaventava
Lukijalta Kolumni

Villen mie­les­tä metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä: EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on pöy­ris­tyt­tä­vä, kallis, EU:n toi­mi­val­taa laa­jen­ta­va, vai­ku­tus­ar­viot lai­min­lyö­vä ja Suomen su­ve­re­ni­teet­tia ka­ven­ta­va

26.10.2022 08:21
Tilaajille
Hyvän palan metsää saa kerrostaloyksiön hinnalla – Pienin summa, jolla metsäsijoittajaksi pääsee, on muutamia satasia

Hyvän palan metsää saa ker­ros­ta­lo­yk­siön hin­nal­la – Pienin summa, jolla met­sä­si­joit­ta­jak­si pääsee, on muu­ta­mia satasia

08.10.2022 18:00
Tilaajille
Luonnosta tuli hyvä sijoituskohde – Professori Juha-Pekka Kallungin mukaan luontotietoisen sijoittajan pitää silti valita haluaako sijoituksen tuottavan vai vaikuttavan

Luon­nos­ta tuli hyvä si­joi­tus­koh­de – Pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­gin mukaan luon­to­tie­toi­sen si­joit­ta­jan pitää silti valita ha­luaa­ko si­joi­tuk­sen tuot­ta­van vai vai­kut­ta­van

06.10.2022 09:33
Tilaajille
Sehän riesa tuli näistä Suomen metsistä, harmittelee Arto Tahkola ja kutsuu EU-parlamentin katsomaan omaa pihapuutaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sehän riesa tuli näistä Suomen met­sis­tä, har­mit­te­lee Arto Tahkola ja kutsuu EU-par­la­men­tin kat­so­maan omaa pi­ha­puu­taan

05.10.2022 06:41
Tilaajille
Mönkijällä metsään ja muita mokia – miten retkeille luonnossa jälkiä jättämättä?

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – miten ret­keil­le luon­nos­sa jälkiä jät­tä­mät­tä?

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Kinkusta on leivottu syyttä syyllinen: "Syökää suomalaista jouluruokaa", yllyttää Juha
Kolumni

Kin­kus­ta on lei­vot­tu syyttä syyl­li­nen: "Syökää suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa", yl­lyt­tää Juha

22.12.2021 06:00
Luontopaneeli: Pohjois-Suomessa 176 000 hehtaaria lisää metsää suojeluun jotta EU-tavoitteet täyttyvät – hintalappu koko maassa lähes 7 miljardia euroa

Luon­to­pa­nee­li: Poh­jois-Suo­mes­sa 176 000 heh­taa­ria lisää metsää suo­je­luun jotta EU-ta­voit­teet täyt­ty­vät – hin­ta­lap­pu koko maassa lähes 7 mil­jar­dia euroa

04.12.2021 09:00
Tilaajille
Lakeuden yksityismetsistä saatavilla uutta metsävaratietoa Metsään.fi -palvelussa – metsänomistaja näkee muun muassa tilallaan olevat luontokohteet

La­keu­den yk­si­tyis­met­sis­tä saa­ta­vil­la uutta met­sä­va­ra­tie­toa Met­sään.fi -pal­ve­lus­sa – met­sän­omis­ta­ja näkee muun muassa ti­lal­laan olevat luon­to­koh­teet

03.12.2021 10:49
Tilaajille
Ympäristöteknologia on Suomelle suuri mahdollisuus: "Meiltä löytyy osaamista niin metsän kasvattamiseen, kestävään hoitamiseen kuin nykytekniikalla tapahtuvaan metsien biomassan arvioimiseenkin"
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gia on Suo­mel­le suuri mah­dol­li­suus: "Meiltä löytyy osaa­mis­ta niin metsän kas­vat­ta­mi­seen, kes­tä­vään hoi­ta­mi­seen kuin ny­ky­tek­nii­kal­la ta­pah­tu­vaan metsien bio­mas­san ar­vioi­mi­seen­kin"

22.06.2021 15:28
Havutukeilla eniten kysyntää puumarkkinoilla – helmikuussa kauppa kävi Pohjois-Pohjanmaalla

Ha­vu­tu­keil­la eniten ky­syn­tää puu­mark­ki­noil­la – hel­mi­kuus­sa kauppa kävi Poh­jois-Poh­jan­maal­la

11.03.2021 16:30
Tilaajille
Kari Virolaisen mielestä vesi on kultaakin kalliimpaa
Kolumni

Kari Vi­ro­lai­sen mie­les­tä vesi on kul­taa­kin kal­liim­paa

09.09.2020 06:00