Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eläkeläiset
Tyrnävän ja Temmeksen eläkeläiset käyvät vuoroin vieraissa – laulua, retkiä ja yhteisaterioita

Tyr­nä­vän ja Tem­mek­sen elä­ke­läi­set käyvät vuoroin vie­rais­sa – laulua, retkiä ja yh­teis­ate­rioi­ta

29.05.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen Eläkeliitto juhli kotikutoisesti omin voimin – ansiomerkillä palkittiin kolmea jäsentä

Kem­pe­leen Elä­ke­liit­to juhli ko­ti­ku­toi­ses­ti omin voimin – an­sio­mer­kil­lä pal­kit­tiin kolmea jäsentä

15.05.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleläinen Helena innostui palapelien kokoamisesta – "Palapeli odottaa jatkamistaan niin kauan kuin sinä haluat"

Kem­pe­le­läi­nen Helena in­nos­tui pa­la­pe­lien ko­koa­mi­ses­ta – "Pa­la­pe­li odottaa jat­ka­mis­taan niin kauan kuin sinä haluat"

15.04.2023 06:00
Tilaajille
On tärkeää, että tulevaisuuden kunnassa mitään ihmisryhmää ei suljeta pois yhteisöjen toiminnasta, kirjoittaa Kerttu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tär­keää, että tu­le­vai­suu­den kun­nas­sa mitään ih­mis­ryh­mää ei suljeta pois yh­tei­sö­jen toi­min­nas­ta, kir­joit­taa Kerttu

04.04.2023 13:25
Tilaajille
Lautapelejä muistin virkistykseksi ja ilon vuoksi – Hailuodon eläkeläiset kokoontuvat skip-bon tai kiinanshakin ääreen seurakuntatalolle joka toinen maanantai

Lau­ta­pe­le­jä muistin vir­kis­tyk­sek­si ja ilon vuoksi – ­Hai­luo­don elä­ke­läi­set ko­koon­tu­vat skip-bon tai kii­nan­sha­kin ääreen seu­ra­kun­ta­ta­lol­le joka toinen maa­nan­tai

13.02.2023 10:23
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta eläkkeelle jäänyt johtaja Maire Mäki on kerran irtisanottu johtajan paikalta – "Tittelit eivät ole tärkeintä, vaan mielekäs työ"

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tos­ta eläk­keel­le jäänyt johtaja Maire Mäki on kerran ir­ti­sa­not­tu joh­ta­jan pai­kal­ta – "Tit­te­lit eivät ole tär­kein­tä, vaan mie­le­käs työ"

05.12.2022 21:28
Tilaajille
Voisiko Kempeleestä tulla tulevaisuudessa ikäystävällinen kunta, kysyvät eläkeläiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko Kem­pe­lees­tä tulla tu­le­vai­suu­des­sa ikä­ys­tä­väl­li­nen kunta, kysyvät elä­ke­läi­set

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Heti alkuun Yleisradiolle moitteet ja jumppakerho käyntiin – 50 vuotta sitten perustetun Kempeleen Eläkeläiset ry:n toiminta käynnistyi rivakasti

Heti alkuun Yleis­ra­diol­le moit­teet ja jump­pa­ker­ho käyn­tiin – 50 vuotta sitten pe­rus­te­tun Kem­pe­leen Elä­ke­läi­set ry:n toi­min­ta käyn­nis­tyi ri­va­kas­ti

04.11.2022 11:00
Tilaajille
”Nyt on taas uutta virtaa” – Limingan vanhusneuvosto välittää ikäihmisistä ja heidän asioistaan

”Nyt on taas uutta virtaa” – ­Li­min­gan van­hus­neu­vos­to vä­lit­tää ikä­ih­mi­sis­tä ja heidän asiois­taan

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodon senioreille etsitään vertaisseuraa – yritys palkkaa eläkeläisiä ystäväpalveluun

Hai­luo­don se­nio­reil­le et­si­tään ver­tais­seu­raa – y­ri­tys palkkaa elä­ke­läi­siä ys­tä­vä­pal­ve­luun

30.04.2022 06:00
Mietteitä koronan varjossa: "Meiltä uupuu edelleen riittävät tilat muun muassa päivätoimintaan ja vuorohoitoon"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miet­tei­tä koronan var­jos­sa: "Meiltä uupuu edel­leen riit­tä­vät tilat muun muassa päi­vä­toi­min­taan ja vuo­ro­hoi­toon"

05.04.2022 12:17
Tilaajille
"Iso osa eläkeläisistä pystyy asumaan itsenäisesti kotonaan elämänsä loppuun saakka, jos he saavat ennalta ehkäisevää ja varhaista tukea"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Iso osa elä­ke­läi­sis­tä pystyy asumaan it­se­näi­ses­ti ko­to­naan elä­män­sä loppuun saakka, jos he saavat ennalta eh­käi­se­vää ja var­hais­ta tukea"

13.12.2020 11:55
Tilaajille
Limingan Eläkeläisissä ollaan huolestuneita, sillä Sinisellä talolla ei ole enää eläkeläisten kerhotoiminnalle tilaa: "Tarvitsemme pysyvän paikan, jossa on mahdollista säilyttää kaikkia tarvikkeitamme"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan Elä­ke­läi­sis­sä ollaan huo­les­tu­nei­ta, sillä Si­ni­sel­lä talolla ei ole enää elä­ke­läis­ten ker­ho­toi­min­nal­le tilaa: "Tar­vit­sem­me pysyvän paikan, jossa on mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää kaikkia tar­vik­kei­tam­me"

20.11.2020 10:06
Tilaajille