Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäminen
Tyrnäväläinen Maarit Lassila, 40, jatkaa appensa elämäntyötä – "Olisi ollut kamala laittaa tyhjästä luotu yritys kiinni"

Tyr­nä­vä­läi­nen Maarit Las­si­la, 40, jatkaa appensa elä­män­työ­tä – "Olisi ollut kamala laittaa tyh­jäs­tä luotu yritys kiinni"

21.10.2023 13:00
Tilaajille
Pasi osti Rantalakeuden jutun perusteella savustushakelaitteiston Hailuodosta – nyt yrittäjä jatkaa perinteistä tuotantoa Temmeksellä

Pasi osti Ran­ta­la­keu­den jutun pe­rus­teel­la sa­vus­tus­ha­ke­lait­teis­ton Hai­luo­dos­ta – ­nyt yrit­tä­jä jatkaa pe­rin­teis­tä tuo­tan­toa Tem­mek­sel­lä

27.07.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Altti kaataa pihapuut haastavista kohteista – aloitti yrittäjänä neljätoistavuotiaana

Katso video: Altti kaataa pi­ha­puut haas­ta­vis­ta koh­teis­ta – aloitti yrit­tä­jä­nä nel­jä­tois­ta­vuo­tiaa­na

10.07.2023 06:00
Tilaajille
Yritysten määrä on Limingassa ennätyskasvussa: kunnan alueelle perustettujen yritysten määrä on ollut hyvässä kasvussa jo useamman vuoden ajan

Yri­tys­ten määrä on Li­min­gas­sa en­nä­tys­kas­vus­sa: kunnan alueel­le pe­rus­tet­tu­jen yri­tys­ten määrä on ollut hyvässä kas­vus­sa jo useam­man vuoden ajan

28.06.2022 10:00
Ossi ja Lauri huolehtivat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito leppäsavu – Hailuodossa haketetaan leppää Pohjois-Suomen tarpeisiin

Ossi ja Lauri huo­leh­ti­vat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito lep­pä­sa­vu – ­Hai­luo­dos­sa ha­ke­te­taan leppää Poh­jois-Suo­men tar­pei­siin

19.05.2022 06:00
Tilaajille
Lootustaloja mittatilaustyönä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Linnakankaalle toimiston ja esittelytilan

Loo­tus­ta­lo­ja mit­ta­ti­laus­työ­nä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Lin­na­kan­kaal­le toi­mis­ton ja esit­te­ly­ti­lan

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Lumolaukasta ensiapua elämän käänteisiin – "Haluan tehdä työtä, jolla on merkitys ja tämä jos jokin sellaista on", sanoo Niina

Lu­mo­lau­kas­ta en­si­apua elämän kään­tei­siin – "Haluan tehdä työtä, jolla on mer­ki­tys ja tämä jos jokin sel­lais­ta on", sanoo Niina

03.12.2021 09:06
Tilaajille
Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Lasse Lyijynen on aloittanut työnsä – "Yrittäjien hyvä laittaa kehitysyhtiön numero puhelimen pikavalintaan heti puolison ja lasten jälkeen"

Ke­hi­tys­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Lasse Lyi­jy­nen on aloit­ta­nut työnsä – "Y­rit­tä­jien hyvä laittaa ke­hi­tys­yh­tiön numero pu­he­li­men pi­ka­va­lin­taan heti puo­li­son ja lasten jäl­keen"

16.11.2021 12:54
10 vuotta silmien asialla – Ulla ja Seija halusivat perustaa helposti lähestyttävän optikkoliikkeen

10 vuotta silmien asialla – Ulla ja Seija ha­lu­si­vat pe­rus­taa hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vän op­tik­ko­liik­keen

01.10.2021 16:00
Tilaajille
UPEA on kestävää ja kotimaista: Jonna ja Noora haluavat suunnitella laadukkaita vaatteita, joiden valmistus työllistää paikallisesti

UPEA on kes­tä­vää ja ko­ti­mais­ta: Jonna ja Noora ha­lua­vat suun­ni­tel­la laa­duk­kai­ta vaat­tei­ta, joiden val­mis­tus työl­lis­tää pai­kal­li­ses­ti

11.08.2021 19:00
Tilaajille
Kempeleeseen nousee yksi Suomen ensimmäisistä hirsisistä liikerakennuksista – Kestäväksi todettu materiaali oli keskeinen valintakriteeri Koneunionille

Kem­pe­lee­seen nousee yksi Suomen en­sim­mäi­sis­tä hir­si­sis­tä lii­ke­ra­ken­nuk­sis­ta – Kes­tä­väk­si todettu ma­te­riaa­li oli kes­kei­nen va­lin­ta­kri­tee­ri Ko­ne­unio­nil­le

29.04.2021 13:01
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

17.04.2021 09:00
Tilaajille
Tuning Center Oulun Henri Tiikkaja nauttii yrittäjän vapaudesta – yritykselle löytyivät tilat Ankkurilahdesta

Tuning Center Oulun Henri Tiik­ka­ja nauttii yrit­tä­jän va­pau­des­ta – yri­tyk­sel­le löy­tyi­vät tilat Ank­ku­ri­lah­des­ta

29.12.2020 19:05
Tilaajille