Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yksityistiet
Juha Karhu maksaa 15 000 euroa silloista, joita ei itse tarvitse – "Olisi tuolle rahalle muutakin käyttöä"

Juha Karhu maksaa 15 000 euroa sil­lois­ta, joita ei itse tar­vit­se – "Olisi tuolle rahalle muu­ta­kin käyt­töä"

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Yksityisteiden kunnossapito kuuluu osakkaille – "Kyllä tästä aiheesta on uutisoitu"

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to kuuluu osak­kail­le – "Kyllä tästä ai­hees­ta on uu­ti­soi­tu"

22.08.2023 08:16 1
Tilaajille
Yksityisteiden korjauksiin saatavilla varoja – käytössä kymmeniä miljoonaa edellisvuosilta siirtynyttä rahaa

Yk­si­tyis­tei­den kor­jauk­siin saa­ta­vil­la varoja – käy­tös­sä kym­me­niä mil­joo­naa edel­lis­vuo­sil­ta siir­ty­nyt­tä rahaa

08.04.2023 15:00
Tilaajille
Yksityisteiden perusparannusrahaa on nyt saatavilla aiempaa korkeammalla avustusprosentilla kolmen vuoden ajan – talvella on hyvää aikaa tehdä suunnitelmia ja pitää tiekokouksia

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­ra­haa on nyt saa­ta­vil­la aiempaa kor­keam­mal­la avus­tus­pro­sen­til­la kolmen vuoden ajan – tal­vel­la on hyvää aikaa tehdä suun­ni­tel­mia ja pitää tie­ko­kouk­sia

05.01.2023 12:14
Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia – tavoitteena kannustaa tiekuntia toimiin

Yk­si­tyis­tei­den val­tion­avus­tuk­siin esi­te­tään ko­ro­tuk­sia – ta­voit­tee­na kan­nus­taa tie­kun­tia toimiin

22.10.2022 11:00
Tilaajille
Hailuodossa järjestetään tällä viikolla kaksi yleisötilaisuutta yksityisteiden talvikunnossapidosta: " Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava"

Hai­luo­dos­sa jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la kaksi ylei­sö­ti­lai­suut­ta yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta: " Uu­dis­tu­neen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­to-oi­keu­den lain­tul­kin­nan vuoksi käy­tän­tö on muu­tet­ta­va"

14.06.2021 11:46
Tilaajille
Liimatantien varren asukkaat toivovat, että Kempele osallistuu siltarumpujen remonttikustannuksiin – kunnanhallitus kehotti tiekuntaa kääntymään ensin Oulun kaupungin puoleen

Lii­ma­tan­tien varren asuk­kaat toi­vo­vat, että Kempele osal­lis­tuu sil­ta­rum­pu­jen re­mont­ti­kus­tan­nuk­siin – kun­nan­hal­li­tus kehotti tie­kun­taa kään­ty­mään ensin Oulun kau­pun­gin puoleen

27.04.2021 18:00
Tilaajille
”Moni huomaa vasta talvella, ettei aurata” – Oiva jätti kuntalaisaloitteen, että Hailuoto auraisi yksityistiet tulevanakin talvena

”Moni huomaa vasta tal­vel­la, ettei aurata” – Oiva jätti kun­ta­lai­sa­loit­teen, että Hai­luo­to auraisi yk­si­tyis­tiet tu­le­va­na­kin talvena

01.04.2021 15:00
Tilaajille
"Taloudellisessa tukemisessa varsinaiset tienhuoltomäärärahat tulisi säilyttää vähintään ennallaan kunnan eri alueiden palveluiden tasavertaisuuden vuoksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ta­lou­del­li­ses­sa tu­ke­mi­ses­sa var­si­nai­set tien­huol­to­mää­rä­ra­hat tulisi säi­lyt­tää vä­hin­tään en­nal­laan kunnan eri aluei­den pal­ve­lui­den ta­sa­ver­tai­suu­den vuoksi"

06.01.2021 13:17
Tilaajille