Yksityistiet
"Taloudellisessa tukemisessa varsinaiset tienhuoltomäärärahat tulisi säilyttää vähintään ennallaan kunnan eri alueiden palveluiden tasavertaisuuden vuoksi"
Lukijalta Mielipide Martti Kaisto

"Ta­lou­del­li­ses­sa tu­ke­mi­ses­sa var­si­nai­set tien­huol­to­mää­rä­ra­hat tulisi säi­lyt­tää vä­hin­tään en­nal­laan kunnan eri aluei­den pal­ve­lui­den ta­sa­ver­tai­suu­den vuoksi"

06.01.2021 13:17
Tilaajille