Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

"Ta­lou­del­li­ses­sa tu­ke­mi­ses­sa var­si­nai­set tien­huol­to­mää­rä­ra­hat tulisi säi­lyt­tää vä­hin­tään en­nal­laan kunnan eri aluei­den pal­ve­lui­den ta­sa­ver­tai­suu­den vuoksi"

Kempele

Kempeleessä on monen muun kunnan tavoin jouduttu säästölinjalle, osaltaan kasvun aiheuttamien lisääntyneiden kustannusten ja koronan tuoman häiriötilanteen johdosta.

Palveluiden tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella aika ajoin, että ne kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja tehokkaalla tavalla.