Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Viimeisin 12 tuntia
Jesse Jyrälän droonilla kuvaamasta videosta näkyy perunamarkkinoiden väenpaljous

Jesse Jyrälän droo­nil­la ku­vaa­mas­ta vi­deos­ta näkyy pe­ru­na­mark­ki­noi­den väen­pal­jous

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Vanhemmat
Liminkaan keikalle saapuva Muska muistelee 70-lukua lämmöllä, vaikka välillä keikkailu oli raadollista

Li­min­kaan kei­kal­le saapuva Muska muis­te­lee 70-lu­kua läm­möl­lä, vaikka välillä keik­kai­lu oli raa­dol­lis­ta

10:55
Tilaajille
Suomen tivoli on tänään auki Kempeleessä viimeistä päivää tälle kesälle – pian myös Lulu pääsee lomalle

Suomen tivoli on tänään auki Kem­pe­lees­sä vii­meis­tä päivää tälle kesälle – pian myös Lulu pääsee lomalle

06.08.2023 06:00
Tilaajille
Virkkulassa järjestetään kokonaan uusi musiikkifestivaali – liminkalainen Matti pääsee soittamaan Queenia kotipihallaan

Virk­ku­las­sa jär­jes­te­tään ko­ko­naan uusi mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li – li­min­ka­lai­nen Matti pääsee soit­ta­maan Queenia ko­ti­pi­hal­laan

16.07.2023 06:00
Tilaajille
Kilometrin jonot Hailuodon lautalle ovat historiaa – Paikallisen keksinnön ansiosta Bättre Folkin ruuhkat muistuttavat tavallista kesäviikonloppua

Ki­lo­met­rin jonot Hai­luo­don lau­tal­le ovat his­to­riaa – Pai­kal­li­sen kek­sin­nön an­sios­ta Bättre Folkin ruuhkat muis­tut­ta­vat ta­val­lis­ta ke­sä­vii­kon­lop­pua

10.07.2023 18:00
Tilaajille
Onko huvittelukansa löytänyt paikalle Suomen Tivolin muutettua Kempeleeseen?

Onko hu­vit­te­lu­kan­sa löy­tä­nyt pai­kal­le Suomen Tivolin muu­tet­tua Kem­pe­lee­seen?

22.06.2023 06:00
Tilaajille
Kysyimme katugallupissa Limingassa juhannuksen alla oleellisen kysymyksen: Vasta vai vihta?

Ky­syim­me ka­tu­gal­lu­pis­sa Li­min­gas­sa ju­han­nuk­sen alla oleel­li­sen ky­sy­myk­sen: Vasta vai vihta?

17.06.2023 06:00
Tilaajille
Katso traileri: Tyrnävä-sarjan sokkelintekovideot keräävät katselukertoja Youtubessa – "Tupe on ansainnut jo työmailla lisänimen Juu-Tupe"

Katso trai­le­ri: Tyr­nä­vä-sar­jan sok­ke­lin­te­ko­vi­deot ke­rää­vät kat­se­lu­ker­to­ja You­tu­bes­sa – "Tupe on an­sain­nut jo työ­mail­la li­sä­ni­men Juu-Tu­pe"

12.06.2023 15:00
Ymmärretäänkö Bättre Folkin arvo Hailuodossa? – Saarifestivaalin järjestäminen vaatii poikkeuksellisia ponnisteluita

Ym­mär­re­tään­kö Bättre Folkin arvo Hai­luo­dos­sa? – Saa­ri­fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mi­nen vaatii poik­keuk­sel­li­sia pon­nis­te­lui­ta

02.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Oulun poliisi: "Saatamme vaatia tapahtuman järjestäjää lisäämään järjestyksenvalvojia"

Oulun po­lii­si: "Saa­tam­me vaatia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jää li­sää­mään jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia"

26.05.2023 13:00
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23
Katso kuvat ja video: Oulunsalon kirkonkylän koululla valmistaudutaan merirosvomusikaalin ensi-iltaan – kaikille avoin kulttuurielämys on koko koulun yhteinen voimanponnistus

Katso kuvat ja video: Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län kou­lul­la val­mis­tau­du­taan me­ri­ros­vo­mu­si­kaa­lin en­si-il­taan – kai­kil­le avoin kult­tuu­ri­elä­mys on koko koulun yh­tei­nen voi­man­pon­nis­tus

13.05.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen Andreas Tolonen matkusti nollabudjetilla Afrikkaan ja hautautui elävältä kymmeneksi tunniksi – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

Kem­pe­le­läi­nen Andreas Tolonen mat­kus­ti nol­la­bud­je­til­la Af­rik­kaan ja hau­tau­tui elä­väl­tä kym­me­nek­si tun­nik­si – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

13.05.2023 13:00
Tilaajille
Miten käy Suomen? Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin äiti ja isä tapasivat 1980-luvulla Raahessa

Miten käy Suomen? Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin äiti ja isä ta­pa­si­vat 1980-lu­vul­la Raa­hes­sa

13.05.2023 11:00
Tilaajille
Etelä-Suomessa opiskelevien liminkalaisopiskelijoiden vapunvietossa on yksi hyvä ohjenuora – "Räkäkännäystä ei enää jaksa"

Ete­lä-Suo­mes­sa opis­ke­le­vien li­min­ka­lais­opis­ke­li­joi­den va­pun­vie­tos­sa on yksi hyvä oh­je­nuo­ra – "Rä­kä­kän­näys­tä ei enää jaksa"

30.04.2023 06:00
Tilaajille
Tivolibussi liikennöi kesän ajan Oulun ja Kempeleen välillä – kyydityksiä järjestetään kesän aikana tivoliin myös Limingasta ja Tyrnävältä

Ti­vo­li­bus­si lii­ken­nöi kesän ajan Oulun ja Kem­pe­leen välillä – kyy­di­tyk­siä jär­jes­te­tään kesän aikana ti­vo­liin myös Li­min­gas­ta ja Tyr­nä­väl­tä

20.04.2023 16:00
Tilaajille
Tapahtuma-ala tarvitsee ketterän kuntakumppanin, jonka pelimerkit ovat selvillä – "Jos joku pystyy sellainen olemaan, niin Kempele"
Kolumni

Ta­pah­tu­ma-ala tar­vit­see ket­te­rän kun­ta­kump­pa­nin, jonka pe­li­mer­kit ovat sel­vil­lä – "Jos joku pystyy sel­lai­nen ole­maan, niin Kem­pe­le"

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Varjakassa pääsee jälleen festaritunnelmaan – Suvirock tekee paluun viiden vuoden tauon jälkeen

Var­ja­kas­sa pääsee jälleen fes­ta­ri­tun­nel­maan – Su­vi­rock tekee paluun viiden vuoden tauon jälkeen

31.03.2023 11:00
Tilaajille