Viihde
Lakeuden Ilo -tapahtuma järjestetään Limingassa ja Lumijoella – nelipäiväinen tapahtuma sisältää tanssia, teatteria, elokuvaesityksiä, seminaarin ja pitopäivälliset

La­keu­den Ilo -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Li­min­gas­sa ja Lu­mi­joel­la – ne­li­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma si­säl­tää tans­sia, teat­te­ria, elo­ku­vae­si­tyk­siä, se­mi­naa­rin ja pi­to­päi­väl­li­set

05.11.2021 10:00
Tilaajille
Limingan Äxön-tapahtumassa riitti keskiviikkona hulinaa – Krankka-areena täyttyi syyslomalaisista, jotka tulivat kokeilemaan uusia lajeja ja harrastusmahdollisuuksia

Li­min­gan Äxön-ta­pah­tu­mas­sa riitti kes­ki­viik­ko­na hulinaa – Krank­ka-aree­na täyttyi syys­lo­ma­lai­sis­ta, jotka tulivat ko­kei­le­maan uusia lajeja ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

28.10.2021 10:00
Tilaajille
”Olen piirtänyt koko elämäni” – Marian suunnittelemassa Lukeva liminka -logossa yhdistyvät scifi, tietokirjallisuus, romantiikka, fantasia ja dekkarit

”Olen piir­tä­nyt koko elä­mä­ni” – Marian suun­nit­te­le­mas­sa Lukeva liminka -lo­gos­sa yh­dis­ty­vät scifi, tie­to­kir­jal­li­suus, ro­man­tiik­ka, fan­ta­sia ja dek­ka­rit

21.10.2021 11:00
Tilaajille
Eeron koulunkäynti loppui ajatukseen prinsessan suutelemisesta – 12-vuotiaana hän lähti metsätöihin, mutta musiikki on kulkenut mukana jo pikkupojasta

Eeron kou­lun­käyn­ti loppui aja­tuk­seen prin­ses­san suu­te­le­mi­ses­ta – 12-vuo­tiaa­na hän lähti met­sä­töi­hin, mutta mu­siik­ki on kul­ke­nut mukana jo pik­ku­po­jas­ta

03.10.2021 14:00 1
Tilaajille
Katso kuvagalleria ja video: Tyrnävän Perunamarkkinoilla riitti vilskettä, vaikka taivas vähän repeilikin – tavanomaiseen kävijämäärään ei tänä vuonna tosin ylletty

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti vils­ket­tä, vaikka taivas vähän re­pei­li­kin – ta­van­omai­seen kä­vi­jä­mää­rään ei tänä vuonna tosin ylletty

25.09.2021 19:11
Tilaajille
Tyrnävällä kohdattiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran järjestetyillä Perunamarkkinoilla riitti näkemistä, kokemista ja ostettavaa

Tyr­nä­väl­lä koh­dat­tiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran jär­jes­te­tyil­lä ­Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti nä­ke­mis­tä, ko­ke­mis­ta ja os­tet­ta­vaa

25.09.2021 18:56
Tilaajille
Tervetuloa tänään Tyrnävän Perunamarkkinoille! Pienestä messutapahtumasta on kasvanut  lakeuden  suurin yleisömagneetti

Ter­ve­tu­loa tänään Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­le! Pie­nes­tä mes­su­ta­pah­tu­mas­ta on kas­va­nut la­keu­den suurin ylei­sö­mag­neet­ti

25.09.2021 06:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinoilla kajahtaa rautalangan kultaiset kappaleet – The Aftons juhlii  markkinatapahtuman kanssa tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa rau­ta­lan­gan kul­tai­set kap­pa­leet – The Aftons juhlii mark­ki­na­ta­pah­tu­man kanssa tänä vuonna 30-vuo­tis­ta tai­val­taan

24.09.2021 18:00
Tilaajille
Mitä tapahtui, kun viisi ostettua kanaa sullottiin autoon ja moottori pärähti käyntiin? Markkinamyyjä Tuure Sankarilla on monta hupaisaa muistoa työvuosiltaan

Mitä ta­pah­tui, kun viisi os­tet­tua kanaa sul­lot­tiin autoon ja moot­to­ri pärähti käyn­tiin? Mark­ki­na­myy­jä Tuure San­ka­ril­la on monta hu­pai­saa muistoa työ­vuo­sil­taan

24.09.2021 13:50
Tilaajille
Onko taikurin hihassa ässän sijasta peruna? Marian ja Veskun taikashow’ssa kaikki on mahdollista

Onko tai­ku­rin hihassa ässän sijasta peruna? Marian ja Veskun tai­kas­how’s­sa kaikki on mah­dol­lis­ta

23.09.2021 14:00
Tilaajille
Kempeläislähtöinen vatsastapuhuja Sari Aalto esiintyy lauantaina Tyrnävän Perunamarkkinoilla – kysyimme, voiko vatsastapuhuen tulla ääni käheäksi?

Kem­pe­läis­läh­töi­nen vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aalto esiin­tyy lauan­tai­na Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la – ­ky­syim­me, voiko vat­sas­ta­pu­huen tulla ääni kä­heäk­si?

23.09.2021 11:00
Tilaajille
Ahvenmarkkinoilla oli taas hyvä fiilis – mutta miten Varjakan matkailua pitäisi kehittää?

Ah­ven­mark­ki­noil­la oli taas hyvä fiilis – mutta miten Var­ja­kan mat­kai­lua pitäisi ke­hit­tää?

09.09.2021 09:03
Tilaajille
Naistentanssit alkavat taas Tyrnävällä – Tangokuningas Johannes Valjus avaa parketin

Nais­ten­tans­sit alkavat taas Tyr­nä­väl­lä – ­Tan­go­ku­nin­gas Jo­han­nes Valjus avaa par­ke­tin

03.09.2021 06:00
Tilaajille
Keho ja mieli kaipaavat livekeikoille – mökkielämästä nauttiva Pete toivoo, ettei ensi kesänä olisi viikonloppumökkeilylle aikaa

Keho ja mieli kai­paa­vat li­ve­kei­koil­le – mök­ki­elä­mäs­tä naut­ti­va Pete toivoo, ettei ensi kesänä olisi vii­kon­lop­pu­mök­kei­lyl­le aikaa

27.08.2021 14:00
Tilaajille
Aleksi ja Suvi saivat kasvomaalaukset, kun Lumijoella juhlittiin paikallista sähköä

Aleksi ja Suvi saivat kas­vo­maa­lauk­set, kun Lu­mi­joel­la juh­lit­tiin pai­kal­lis­ta sähköä

25.08.2021 10:38
Tilaajille
Kempeleläinen Heidi Ranta voitti neljättä kertaa järjestetyn Rotuaarikaraoken

Kem­pe­le­läi­nen Heidi Ranta voitti nel­jät­tä kertaa jär­jes­te­tyn Ro­tuaa­ri­ka­rao­ken

11.08.2021 22:00
Soitto jatkui pitkälle yöhön – Tyrärockissa nautitaan musiikista popista punkkiin

Soitto jatkui pit­käl­le yöhön – ­Ty­rä­roc­kis­sa nau­ti­taan mu­sii­kis­ta popista punk­kiin

15.07.2021 18:40
Tilaajille
Pyöreitä täyttävä Bättre Folk kasvaa kolmepäiväiseksi – Luvassa on ennätyksellisen hyvä esiintyjäkattaus koronan takia viime vuonna väliin jääneellä festivaalilla

Pyö­rei­tä täyt­tä­vä Bättre Folk kasvaa kol­me­päi­väi­sek­si – Luvassa on en­nä­tyk­sel­li­sen hyvä esiin­ty­jä­kat­taus koronan takia viime vuonna väliin jää­neel­lä fes­ti­vaa­lil­la

15.07.2021 10:05
Tilaajille