Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Viihde
Joulu tuli Temmekselle kylän omien lauluntekijöiden, Heimo Saksion ja Meimi Eloniemen sävelin – katso video!

Joulu tuli Tem­mek­sel­le kylän omien lau­lun­te­ki­jöi­den, Heimo Saksion ja Meimi Elo­nie­men sävelin – katso video!

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Eläkeliiton Temmeksen yhdistyksen musiikkipitoisessa joulujuhlassa kuultiin temmesläisiä joululauluja

Elä­ke­lii­ton Tem­mek­sen yh­dis­tyk­sen mu­siik­ki­pi­toi­ses­sa jou­lu­juh­las­sa kuul­tiin tem­mes­läi­siä jou­lu­lau­lu­ja

22.12.2022 08:32
Tilaajille
Warjakassa valmistaudutaan valon juhlaan Vuoden kylä -tittelin kunniaksi – kyläyhdistyksen uudelle soppatykille etsitään kutsumanimeä kilpailun avulla

War­ja­kas­sa val­mis­tau­du­taan valon juhlaan Vuoden kylä -tit­te­lin kun­niak­si – ­ky­läyh­dis­tyk­sen uudelle sop­pa­ty­kil­le et­si­tään kut­su­ma­ni­meä kil­pai­lun avulla

31.10.2022 11:00
Sofia Törmänen voitti Pitkäkankaan koulun halloween-pukukilpailun yläastelaisten sarjassa

Sofia Tör­mä­nen voitti Pit­kä­kan­kaan koulun hal­lo­ween-pu­ku­kil­pai­lun ylä­as­te­lais­ten sar­jas­sa

28.10.2022 13:46
Kuuntele tuore Tekstariraati: Kuka toimituksesta kannattaa näköispatsaita? Kuka puolestaan syyllistyy rattiraivoon? – Lukijoiden lyhyet synnyttävät taas polveilevaa keskustelua

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti: Kuka toi­mi­tuk­ses­ta kan­nat­taa nä­köis­pat­sai­ta? Kuka puo­les­taan syyl­lis­tyy rat­ti­rai­voon? – Lu­ki­joi­den lyhyet syn­nyt­tä­vät taas pol­vei­le­vaa kes­kus­te­lua

13.10.2022 15:00
Tilaajille
Oululaisen Metal Capital Festivalin järjestäjä ajautui konkurssiin – "Kävijätavoite jäi piippuun"

Ou­lu­lai­sen Metal Capital Fes­ti­va­lin jär­jes­tä­jä ajautui kon­kurs­siin – "Kä­vi­jä­ta­voi­te jäi piip­puun"

13.10.2022 19:57
Tilaajille
Mitä Antti teki asunnossaan jääkiekkomailalla ja mikseivät seinän takana olleet asukkaat hermostuneet? – Tekstariraadista kuulet ohjeet hyvään naapurisopuun

Mitä Antti teki asun­nos­saan jää­kiek­ko­mai­lal­la ja miks­ei­vät seinän takana olleet asuk­kaat her­mos­tu­neet? – ­Teks­ta­ri­raa­dis­ta kuulet ohjeet hyvään naa­pu­ri­so­puun

29.09.2022 18:00
Tilaajille
Putous-tähti Aku Sipola mukana Limingan markkinointivideossa – kuuntele millaista jatkoa Sipola emäpitäjän kanssa suunnittelee

Pu­tous-täh­ti Aku Sipola mukana Li­min­gan mark­ki­noin­ti­vi­deos­sa – ­kuun­te­le mil­lais­ta jatkoa Sipola emä­pi­tä­jän kanssa suun­nit­te­lee

28.09.2022 09:00
Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaan myöten: Lakeudellakin kuvattu Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo

Ek­soot­ti­nen Poh­jois-Poh­jan­maa kiin­nos­taa Ete­lä-Ame­rik­kaan myöten: La­keu­del­la­kin kuvattu Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kol­man­nes­ta kau­des­ta jul­kais­tiin esit­te­ly­vi­deo

26.09.2022 09:22
Tilaajille
Roni Backin suosion salaisuus on pitkäjänteinen työ – "Keksin joka viikko uusia tempauksia"

Roni Backin suosion sa­lai­suus on pit­kä­jän­tei­nen työ – "Keksin joka viikko uusia tem­pauk­sia"

24.08.2022 11:00
Tilaajille
Kelloa vastaan leipoessa oppii nopeutta – Hailuotolainen Siiri nähdään Koko Suomi Leipoo -ohjelmassa

Kelloa vastaan lei­poes­sa oppii no­peut­ta – Hai­luo­to­lai­nen Siiri nähdään Koko Suomi Leipoo -oh­jel­mas­sa

19.08.2022 14:00
Tilaajille
Teini-ikäinen teatterifestivaali – Hailuodon Panimolla surmanajoa sekä tykinkuula-ammuntaa, J.L. Suomelan pihalla herätettiin eloon Minna Canth, tutustu tunnelmaan kuvagallerian sekä videon siivittämänä

Tei­ni-ikäi­nen teat­te­ri­fes­ti­vaa­li – Hai­luo­don Pa­ni­mol­la sur­man­ajoa sekä ty­kin­kuu­la-am­mun­taa, J.L. Suo­me­lan pihalla he­rä­tet­tiin eloon Minna Canth, tutustu tun­nel­maan ku­va­gal­le­rian sekä videon sii­vit­tä­mä­nä

23.07.2022 06:00
Tilaajille
Ahtisten veljesrakkautta Hailuodon festareilla – Lauri on tehnyt festivaalitaidetta jo kymmenisen vuotta

Ah­tis­ten vel­jes­rak­kaut­ta Hai­luo­don fes­ta­reil­la – Lauri on tehnyt fes­ti­vaa­li­tai­det­ta jo kym­me­ni­sen vuotta

16.07.2022 15:00
Tilaajille
Bättre Folk käynnistyi Hailuodon Marjaniemessä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä yleisestä tilanteesta"

Bättre Folk käyn­nis­tyi Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­sä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä ylei­ses­tä ti­lan­tees­ta"

15.07.2022 23:26
Tilaajille
Tyrnävän tractor pulling -kilpailu ajetaan tänä vuonna SM-finaalina – järjestäjät odottavat elokuussa Ojakylälle isoa joukkoa yleisöä

Tyr­nä­vän tractor pulling -kil­pai­lu ajetaan tänä vuonna SM-fi­naa­li­na – jär­jes­tä­jät odot­ta­vat elo­kuus­sa Oja­ky­läl­le isoa joukkoa yleisöä

12.07.2022 16:04
Tilaajille
Heimon arkissa eläimet elävät sovussa ja köyhän miehen taidegalleriassa voi nauttia kuvataiteen helmistä

Heimon arkissa eläimet elävät sovussa ja köyhän miehen tai­de­gal­le­rias­sa voi nauttia ku­va­tai­teen hel­mis­tä

03.07.2022 06:00
Tilaajille
Puistopiilo on kuin geokätköilyä, mutta ei ihan: "Täällä on ollut joku!", ihmettelee Eelis

Puis­to­pii­lo on kuin geo­kät­köi­lyä, mutta ei ihan: "Täällä on ollut joku!", ih­met­te­lee Eelis

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Kesänportti käynnistää tapahtumakesän – Tyrnävän keskustaan avataan tarinallinen luontopolku

Ke­sän­port­ti käyn­nis­tää ta­pah­tu­ma­ke­sän – ­Tyr­nä­vän kes­kus­taan avataan ta­ri­nal­li­nen luon­to­pol­ku

31.05.2022 14:00