Viihde
Mitä Antti teki asunnossaan jääkiekkomailalla ja mikseivät seinän takana olleet asukkaat hermostuneet? – Tekstariraadista kuulet ohjeet hyvään naapurisopuun

Mitä Antti teki asun­nos­saan jää­kiek­ko­mai­lal­la ja miks­ei­vät seinän takana olleet asuk­kaat her­mos­tu­neet? – ­Teks­ta­ri­raa­dis­ta kuulet ohjeet hyvään naa­pu­ri­so­puun

29.09.2022 18:00
Tilaajille
Putous-tähti Aku Sipola mukana Limingan markkinointivideossa – kuuntele millaista jatkoa Sipola emäpitäjän kanssa suunnittelee

Pu­tous-täh­ti Aku Sipola mukana Li­min­gan mark­ki­noin­ti­vi­deos­sa – ­kuun­te­le mil­lais­ta jatkoa Sipola emä­pi­tä­jän kanssa suun­nit­te­lee

28.09.2022 09:00
Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaan myöten: Lakeudellakin kuvattu Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo

Ek­soot­ti­nen Poh­jois-Poh­jan­maa kiin­nos­taa Ete­lä-Ame­rik­kaan myöten: La­keu­del­la­kin kuvattu Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kol­man­nes­ta kau­des­ta jul­kais­tiin esit­te­ly­vi­deo

26.09.2022 09:22
Tilaajille
Roni Backin suosion salaisuus on pitkäjänteinen työ – "Keksin joka viikko uusia tempauksia"

Roni Backin suosion sa­lai­suus on pit­kä­jän­tei­nen työ – "Keksin joka viikko uusia tem­pauk­sia"

24.08.2022 11:00
Tilaajille
Kelloa vastaan leipoessa oppii nopeutta – Hailuotolainen Siiri nähdään Koko Suomi Leipoo -ohjelmassa

Kelloa vastaan lei­poes­sa oppii no­peut­ta – Hai­luo­to­lai­nen Siiri nähdään Koko Suomi Leipoo -oh­jel­mas­sa

19.08.2022 14:00
Tilaajille
Teini-ikäinen teatterifestivaali – Hailuodon Panimolla surmanajoa sekä tykinkuula-ammuntaa, J.L. Suomelan pihalla herätettiin eloon Minna Canth, tutustu tunnelmaan kuvagallerian sekä videon siivittämänä

Tei­ni-ikäi­nen teat­te­ri­fes­ti­vaa­li – Hai­luo­don Pa­ni­mol­la sur­man­ajoa sekä ty­kin­kuu­la-am­mun­taa, J.L. Suo­me­lan pihalla he­rä­tet­tiin eloon Minna Canth, tutustu tun­nel­maan ku­va­gal­le­rian sekä videon sii­vit­tä­mä­nä

23.07.2022 06:00
Tilaajille
Ahtisten veljesrakkautta Hailuodon festareilla – Lauri on tehnyt festivaalitaidetta jo kymmenisen vuotta

Ah­tis­ten vel­jes­rak­kaut­ta Hai­luo­don fes­ta­reil­la – Lauri on tehnyt fes­ti­vaa­li­tai­det­ta jo kym­me­ni­sen vuotta

16.07.2022 15:00
Tilaajille
Bättre Folk käynnistyi Hailuodon Marjaniemessä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä yleisestä tilanteesta"

Bättre Folk käyn­nis­tyi Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­sä, lippuja ei tänä vuonna myyty loppuun – "Se johtuu vain tästä ylei­ses­tä ti­lan­tees­ta"

15.07.2022 23:26
Tilaajille
Tyrnävän tractor pulling -kilpailu ajetaan tänä vuonna SM-finaalina – järjestäjät odottavat elokuussa Ojakylälle isoa joukkoa yleisöä

Tyr­nä­vän tractor pulling -kil­pai­lu ajetaan tänä vuonna SM-fi­naa­li­na – jär­jes­tä­jät odot­ta­vat elo­kuus­sa Oja­ky­läl­le isoa joukkoa yleisöä

12.07.2022 16:04
Tilaajille
Heimon arkissa eläimet elävät sovussa ja köyhän miehen taidegalleriassa voi nauttia kuvataiteen helmistä

Heimon arkissa eläimet elävät sovussa ja köyhän miehen tai­de­gal­le­rias­sa voi nauttia ku­va­tai­teen hel­mis­tä

03.07.2022 06:00
Tilaajille
Puistopiilo on kuin geokätköilyä, mutta ei ihan: "Täällä on ollut joku!", ihmettelee Eelis

Puis­to­pii­lo on kuin geo­kät­köi­lyä, mutta ei ihan: "Täällä on ollut joku!", ih­met­te­lee Eelis

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Kesänportti käynnistää tapahtumakesän – Tyrnävän keskustaan avataan tarinallinen luontopolku

Ke­sän­port­ti käyn­nis­tää ta­pah­tu­ma­ke­sän – ­Tyr­nä­vän kes­kus­taan avataan ta­ri­nal­li­nen luon­to­pol­ku

31.05.2022 14:00
Ensikertalainen pesispelissä? Ole armollinen itsellesi, sillä pesäpallo on mutkikas laji seurattavaksi, muistuttaa Juha-Matti

En­si­ker­ta­lai­nen pe­sis­pe­lis­sä? Ole ar­mol­li­nen it­sel­le­si, sillä pe­sä­pal­lo on mut­ki­kas laji seu­rat­ta­vak­si, muis­tut­taa Ju­ha-Mat­ti

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Veri veti kempeleläislähtöisen laulaja-lauluntekijä Lauri Peisterän takaisin pohjoiseen

Veri veti kem­pe­le­läis­läh­töi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Lauri Peis­te­rän ta­kai­sin poh­joi­seen

19.05.2022 16:00
Kun puhelimeen pyydetään Akseli Klonkia, Janne Kuustie vastaa "Hetkinen" ja sen jälkeen "Puhelimessa"

Kun pu­he­li­meen pyy­de­tään Akseli Klon­kia, Janne Kuustie vastaa "Het­ki­nen" ja sen jälkeen "Pu­he­li­mes­sa"

04.05.2022 18:00
Tilaajille
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

30.04.2022 13:09
Luokka­kokous oli täysi kymppi – "Nyt kun katselee paikkoja, niin tulee mieleen omat kouluajat", Riku tuumaa

Luok­ka­ko­kous oli täysi kymppi – "Nyt kun kat­se­lee paik­ko­ja, niin tulee mieleen omat kou­lua­jat", Riku tuumaa

28.04.2022 15:00
Tilaajille