Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Verotus
Verohallinto: Mätkyt voi välttää omaehtoisella lisäennakolla – aikaa tammikuun loppuun saakka

Ve­ro­hal­lin­to: Mätkyt voi välttää oma­eh­toi­sel­la li­sä­en­na­kol­la – aikaa tam­mi­kuun loppuun saakka

11.12.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen taloudessa tuulee edelleen hyvin – valtuustossa aloite aurinkosähköpuistosta, yksi valtuutettu piti uutta strategiaa liian pliisuna

Lu­mi­joen ta­lou­des­sa tuulee edel­leen hyvin – val­tuus­tos­sa aloite au­rin­ko­säh­kö­puis­tos­ta, yksi val­tuu­tet­tu piti uutta stra­te­giaa liian plii­su­na

14.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa, kirjoittaa Juha Pylväs: "Leikkauslistoja tarvitaan varmasti"
Mielipidekirjoitus

Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa, kir­joit­taa Juha Pylväs: "Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti"

20.09.2022 14:39 1
Lähes 600 000 suomalaista hyötyy parantuneista kodin ja työpaikan välisistä matkakuluvähennyksistä – edut saa käyttöön heinäkuusta alkaen

Lähes 600 000 suo­ma­lais­ta hyötyy pa­ran­tu­neis­ta kodin ja työ­pai­kan vä­li­sis­tä mat­ka­ku­lu­vä­hen­nyk­sis­tä – edut saa käyt­töön hei­nä­kuus­ta alkaen

02.07.2022 15:00
Perjantaina maksettava ensimmäiset mätkyt – palautukset maksetaan maanantaina

Per­jan­tai­na mak­set­ta­va en­sim­mäi­set mätkyt – pa­lau­tuk­set mak­se­taan maa­nan­tai­na

01.07.2022 14:30
Tilaajille
"Mahdollisen koiraveron tuoton kohdentaminen ainoastaan vanhusten hyväksi syrjisi lapsiperheitä, köyhiä, työttömiä, sairaita ja aivan kaikkia heikommassa asemassa olevia, kirjoittaa Heidi ja julistaa kateuden verolle pantavaksi
Mielipidekirjoitus

"Mah­dol­li­sen koi­ra­ve­ron tuoton koh­den­ta­mi­nen ai­noas­taan van­hus­ten hyväksi syrjisi lap­si­per­hei­tä, köyhiä, työt­tö­miä, sai­rai­ta ja aivan kaikkia hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevia, kir­joit­taa Heidi ja ju­lis­taa ka­teu­den verolle pan­ta­vak­si

12.05.2022 06:00
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

08.01.2022 12:00
Verotiedot on nyt julkaistu – katso Rantalakeuden verokoneelta oman alueesi tiedot

Ve­ro­tie­dot on nyt jul­kais­tu – katso Ran­ta­la­keu­den ve­ro­ko­neel­ta oman alueesi tiedot

10.11.2021 21:34
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus esittää verotuksen säilyttämistä ennallaan – ilman verotuksen kiristämistäkin ensi vuodelle arvioidaan kertyvän reilusti lisää verotuloja

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mis­tä en­nal­laan – ilman ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä­kin ensi vuo­del­le ar­vioi­daan ker­ty­vän rei­lus­ti lisää ve­ro­tu­lo­ja

09.11.2021 06:51
Tilaajille
Ville Vähämäki kertoo vitsin, joka hänen mielestään kuvaa hyvin nykyistä liikkumisen verottamista: "Päätösten tulee olla sellaisia, että ne kohtelevat eri puolilla Suomea asuvia samanvertaisesti"
Kolumni

Ville Vä­hä­mä­ki kertoo vitsin, joka hänen mie­les­tään kuvaa hyvin ny­kyis­tä liik­ku­mi­sen ve­rot­ta­mis­ta: "Pää­tös­ten tulee olla sel­lai­sia, että ne koh­te­le­vat eri puo­lil­la Suomea asuvia sa­man­ver­tai­ses­ti"

06.04.2021 14:33
Kempele säilyttää tulo- ja kiinteistöverotuksen nykyisellään – Tuloverosta valtuusto äänesti: "Veronkorotus nähdään peikkona"

Kempele säi­lyt­tää tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen ny­kyi­sel­lään – Tu­lo­ve­ros­ta val­tuus­to ää­nes­ti: "Ve­ron­ko­ro­tus nähdään peik­ko­na"

09.11.2020 17:59
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan suurituloisimpien joukossa todella vähän naisia – Balmuirin entinen omistaja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 miljoonaa

Poh­jois-Poh­jan­maan suu­ri­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa todella vähän naisia – Bal­mui­rin entinen omis­ta­ja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 mil­joo­naa

03.11.2020 14:42
Tilaajille