Verotiedot
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

08.11.2021 16:37
Heli miettii verotietojen julkisuutta: "Monissa muissa kulttuureissa on luontevaa puhua rahasta ja kysellä keskustelukumppanin palkkaa, mutta Suomessa sitä pidetään epäkorrektina ja moukkamaisena"
Kolumni

Heli miettii ve­ro­tie­to­jen jul­ki­suut­ta: "Mo­nis­sa muissa kult­tuu­reis­sa on luon­te­vaa puhua rahasta ja kysellä kes­kus­te­lu­kump­pa­nin palk­kaa, mutta Suo­mes­sa sitä pi­de­tään epä­kor­rek­ti­na ja mouk­ka­mai­se­na"

11.11.2020 01:34
Tilaajille