Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Kolumni
Tilaajille

"Meidän ar­vos­taa pitkän elämän elä­nei­tä ihmisiä ja näyttää ar­vos­tus myös käy­tän­nös­sä siinä, miten heitä koh­te­lem­me. Heillä on paljon elä­män­ko­ke­mus­ta ja vii­saut­ta, mikä an­sait­see kun­nioi­tuk­sem­me", kir­joit­taa Riitta

Tyrnävä

Kirkon ikkunasta

Tällä viikolla vietetään vanhustenviikkoa, jonka teemana on ”Luonto antaa voimaa”.

Kun aloitin työt seurakunnassa 1980-luvulla niin puhuttiin reilusti vanhuksista. Järjestettiin leirejä ja retkiä nimenomaan vanhuksille.