Tilaajille

Onko ko­ti­syn­ny­tys tur­val­lis­ta? Alan kou­lut­ta­jan mukaan ko­ti­syn­ny­tyk­ses­sä olisi oltava mukana kaksi am­mat­ti­lais­ta

”Sairaalasynnytyksessäkin äidin pitäisi kokea olevansa myös psyykkisesti turvassa.”

Hailuoto

Rantalakeudessa 12. toukokuuta julkaistu juttu kotisynnytyksestä on herättänyt keskustelua kotona synnyttämisen turvallisuudesta. Kysyimme Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Minna Manniselta, mitä kotisynnytyksistä tiedetään.

Kuinka yleistä suunniteltu kotona synnyttäminen on Suomessa?