Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

ajoneuvot
Miten joukkoliikenne paremmaksi? Vuoden kestävässä suunnittelussa ovat mukana kaikki Rantalakeuden alueen kunnat

Miten jouk­ko­lii­ken­ne pa­rem­mak­si? Vuoden kes­tä­väs­sä suun­nit­te­lus­sa ovat mukana kaikki Ran­ta­la­keu­den alueen kunnat

30.11.2022 11:00
Tilaajille
Jätteenkuljetusratsian tulos: Tilanne parantunut mutta neljäsosalle ratsatuista jätteenkuljettajista silti huomautus tai kehotus

Jät­teen­kul­je­tus­rat­sian tulos: Tilanne pa­ran­tu­nut mutta nel­jäs­osal­le rat­sa­tuis­ta jät­teen­kul­jet­ta­jis­ta silti huo­mau­tus tai kehotus

18.11.2022 10:59
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että kuntastrategiaan pitää kirjata konkreettiset tavoitteet, selkeät toimenpiteet ja kunnon mittarit
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että kun­ta­stra­te­giaan pitää kirjata konk­reet­ti­set ta­voit­teet, selkeät toi­men­pi­teet ja kunnon mit­ta­rit

16.11.2022 06:01
Tilaajille
Limingan autopiste avasi ovensa – yrittäjä Timo Pyykkönen uskoo lakeuden alueen vetovoimaan ja kasvuun

Li­min­gan au­to­pis­te avasi ovensa – yrit­tä­jä Timo Pyyk­kö­nen uskoo la­keu­den alueen ve­to­voi­maan ja kasvuun

29.10.2022 06:01
Tilaajille
Oikein valittu lisä­valo täydentää kauko­valoja, mutta autonvaloviidakossa voi helposti mennä sormi suuhun

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja, mutta au­ton­va­lo­vii­da­kos­sa voi hel­pos­ti mennä sormi suuhun

26.10.2022 15:00
Tilaajille
Nopeusrajoitus putoaa entistä herkemmin 80:een Pohjantiellä – automatiikka tasaa liikennevirtoja ruuhka-aikaan

No­peus­ra­joi­tus putoaa entistä her­kem­min 80:een Poh­jan­tiel­lä – au­to­ma­tiik­ka tasaa lii­ken­ne­vir­to­ja ruuh­ka-ai­kaan

11.10.2022 15:00
Tilaajille
Oulun seudulla etsitään agentteja kehittämään pyöräilyreittien talvikunnossapitoa – muuttuviin keliolosuhteisiin halutaan reagoida nopeammin

Oulun seu­dul­la et­si­tään agent­te­ja ke­hit­tä­mään pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa – ­muut­tu­viin ke­li­olo­suh­tei­siin ha­lu­taan rea­goi­da no­peam­min

29.09.2022 11:38
Kallistunut energian hinta saa ihmiset hakemaan apua – "Asiakkaiksi tulee ihmisiä, jotka ovat aiemmin selvinneet sähkölaskuistaan"

Kal­lis­tu­nut ener­gian hinta saa ihmiset ha­ke­maan apua – "A­siak­kaik­si tulee ih­mi­siä, jotka ovat aiemmin sel­vin­neet säh­kö­las­kuis­taan"

29.08.2022 06:00
Tilaajille
Arkistojuttu: Parikymmentä litraa satasella –  Liminkalaisen Mikon Lincoln Continentalin pehmeä kyyti hivelee, mutta polttoainetta kuluu

Ar­kis­to­jut­tu: Pa­ri­kym­men­tä litraa sa­ta­sel­la –  Li­min­ka­lai­sen Mikon Lincoln Con­ti­nen­ta­lin pehmeä kyyti hi­ve­lee, mutta polt­to­ai­net­ta kuluu

21.08.2022 18:00
Tilaajille
Arkistosta: Wesan Saab-inho kääntyi kauniiksi rakkaustarinaksi ja tallista löytyy nyt syöksysämpylä, mikä on nätti kuin karamelli

Ar­kis­tos­ta: Wesan Saab-in­ho kääntyi kau­niik­si rak­kaus­ta­ri­nak­si ja tal­lis­ta löytyy nyt syök­sy­säm­py­lä, mikä on nätti kuin ka­ra­mel­li

20.08.2022 18:00
Tilaajille
Ensi viikon perjantaina käynnistyy lakeudella tapahtumien suurviikonloppu – Liminkaan odotetaan tuhansia markkina- ja MM-kisavieraita

Ensi viikon per­jan­tai­na käyn­nis­tyy la­keu­del­la ta­pah­tu­mien suur­vii­kon­lop­pu – ­Li­min­kaan odo­te­taan tu­han­sia mark­ki­na- ja MM-ki­sa­vie­rai­ta

07.08.2022 06:00
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

02.08.2022 15:00
Tilaajille
Arkistosta: Kyllä miehellä pitää Thunderbird olla – Tyrnäväläinen Tenho odotti autounelmansa toteutumista 30 vuotta

Ar­kis­tos­ta: Kyllä mie­hel­lä pitää Thun­der­bird olla – Tyr­nä­vä­läi­nen Tenho odotti au­to­unel­man­sa to­teu­tu­mis­ta 30 vuotta

31.07.2022 18:00
Tilaajille
Matti lähti sähkö-Mersullaan ensimmäistä kertaa pitemmälle lomareissulle ja huomasi, että se sujui hyvin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matti lähti säh­kö-Mer­sul­laan en­sim­mäis­tä kertaa pi­tem­mäl­le lo­ma­reis­sul­le ja huo­ma­si, että se sujui hyvin

19.07.2022 11:08
Tilaajille
Lumijoella aiotaan kokeilla kylätietä – Autokaistan molemmin puolin on varattu puoli metriä pyöräilijöille ja jalankulkijoille, ja autot väistävät kohdatessa kevyen liikenteen väylälle

Lu­mi­joel­la aiotaan ko­keil­la ky­lä­tie­tä – Au­to­kais­tan mo­lem­min puolin on varattu puoli metriä pyö­räi­li­jöil­le ja ja­lan­kul­ki­joil­le, ja autot väis­tä­vät koh­da­tes­sa kevyen lii­ken­teen väy­läl­le

22.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
Oulun seudun mobilistit ry ylläpitää ja entisöi kalustoaan omistamallaan korjaamohallilla Kempeleessä – "Olemme harkinneet mopopajaa tai vastaavaa", kertoo puheenjohtaja Rauno

Oulun seudun mo­bi­lis­tit ry yl­lä­pi­tää ja entisöi ka­lus­toaan omis­ta­mal­laan kor­jaa­mo­hal­lil­la Kem­pe­lees­sä – "Olemme har­kin­neet mo­po­pa­jaa tai vas­taa­vaa", kertoo pu­heen­joh­ta­ja Rauno

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Päästötöntä menoa – mutta kuinka edullista?
Pääkirjoitus

Pääs­tö­tön­tä menoa – mutta kuinka edul­lis­ta?

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Akku ei lopu kesken – Oulun seudulta sähköautojen latauspisteitä löytyy mukavasti, mutta pohjoisessa niitä saisi olla lisää.

Akku ei lopu kesken – Oulun seu­dul­ta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä löytyy mu­ka­vas­ti, mutta poh­joi­ses­sa niitä saisi olla lisää.

13.06.2022 15:09
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita – valita voi eri pituisia reittiavaihtoehtoja aina 30 kilometristä 200 kilometriin

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta – valita voi eri pi­tui­sia reit­tia­vaih­toeh­to­ja aina 30 ki­lo­met­ris­tä 200 ki­lo­met­riin

13.06.2022 12:00
Tilaajille