Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ajoneuvot
Varjakan kapulalossi nostetaan kohta talviteloille – käyttö päättyy sunnuntaina 22. lokakuuta

Var­ja­kan ka­pu­la­los­si nos­te­taan kohta tal­vi­te­loil­le – käyttö päättyy sun­nun­tai­na 22. lo­ka­kuu­ta

15.10.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleeseen ja Oulunsaloon uudet sähköautojen latausasemat

Kem­pe­lee­seen ja Ou­lun­sa­loon uudet säh­kö­au­to­jen la­taus­ase­mat

14.10.2023 09:00
Tilaajille
Myrsky ja lumisade hankaloittivat aamun liikennettä – Tyrnävällä puuntaimia katkeili tuulen myllerryksessä, katso kuvat

Myrsky ja lu­mi­sa­de han­ka­loit­ti­vat aamun lii­ken­net­tä – ­Tyr­nä­väl­lä puun­tai­mia kat­kei­li tuulen myl­ler­ryk­ses­sä, katso kuvat

12.10.2023 13:55
Tilaajille
Etsintäkuulutus: Suomen maatalousmuseo Sarka etsii Valmet 502/700 -traktoria ja Sampo 10 -puimuria – löytyvätkö nämä lakeudelta

Et­sin­tä­kuu­lu­tus: Suomen maa­ta­lous­mu­seo Sarka etsii Valmet 502/700 -t­rak­to­ria ja Sampo 10 -pui­mu­ria – löy­ty­vät­kö nämä la­keu­del­ta

12.10.2023 21:17
Pätkiä Kylmäläntiestä korjattu – "Järeämpiä toimia ei voi nykyisellä rahoituksella suorittaa"

Pätkiä Kyl­mä­län­ties­tä kor­jat­tu – "Jä­reäm­piä toimia ei voi ny­kyi­sel­lä ra­hoi­tuk­sel­la suo­rit­taa"

05.10.2023 11:00
Tilaajille
Taksi laskutti virheellisesti viiden euron lisämaksun – "Tahallinen kikkailu laskutuksessa on jo ajatuksena järkyttävä", sanoo toimitusjohtaja

Taksi las­kut­ti vir­heel­li­ses­ti viiden euron li­sä­mak­sun – "­Ta­hal­li­nen kik­kai­lu las­ku­tuk­ses­sa on jo aja­tuk­se­na jär­kyt­tä­vä", sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.10.2023 10:05
Tilaajille
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

01.10.2023 06:01
Tilaajille
Tractor pulling -harrastus kaipaa uutta verta: Tyrnävän Jaajo jatkaa isänsä perinteitä Jäbädeerellä – Katso videot!

Tractor pulling -har­ras­tus kaipaa uutta verta: Tyr­nä­vän Jaajo jatkaa isänsä pe­rin­tei­tä Jä­bä­dee­rel­lä – Katso videot!

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi romuautoa ei viedä pois Kylmäläntien varressa?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi ro­mu­au­toa ei viedä pois Kyl­mä­län­tien var­res­sa?

26.09.2023 15:01 1
Tilaajille
Pyöröpaalain syttyi tuleen kesken heinänpaalauksen Niittymaantien varressa – palo ei levinnyt maastoon

Pyö­rö­paa­lain syttyi tuleen kesken hei­nän­paa­lauk­sen Niit­ty­maan­tien var­res­sa – palo ei le­vin­nyt maas­toon

10.09.2023 10:30
Kempeleläisellä Jarkko Hyvärisellä, 40, on ollut 120 autoa, muttei yhtään mersua – Viikonlopun näyttelyyn hän tuunasi poikansa kanssa Golfin ja Transporterin

Kem­pe­le­läi­sel­lä Jarkko Hy­vä­ri­sel­lä, 40, on ollut 120 autoa, muttei yhtään mersua – Vii­kon­lo­pun näyt­te­lyyn hän tuunasi poi­kan­sa kanssa Golfin ja Trans­por­te­rin

09.09.2023 09:00
Tilaajille
Arkistojen aarteita vuodelta 2008: Matti Ervasti on heikkona avoautoihin

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta vuo­del­ta 2008: Matti Ervasti on heik­ko­na avo­au­toi­hin

08.07.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleeseen ajetaan kolmella kaasubussilla, ja heinäkuusta lähtien neljän bussin käyttövoimana on sähkö

Kem­pe­lee­seen ajetaan kol­mel­la kaa­su­bus­sil­la, ja hei­nä­kuus­ta lähtien neljän bussin käyt­tö­voi­ma­na on sähkö

20.06.2023 06:00
Tilaajille
Kasitietä kehitetään jaksoittain usean vuoden aikana – tavoitetila ei salli uusia kiertoliittymiä

Ka­si­tie­tä ke­hi­te­tään jak­soit­tain usean vuoden aikana – ta­voi­te­ti­la ei salli uusia kier­to­liit­ty­miä

07.06.2023 15:00 1
Tilaajille
Limingan lukion oppilasmäärä kasvaa 120:een ja yksi ryhmistä on englannin- ja suomenkielinen – tänäkin vuonna hakijoita oli enemmän kuin voitiin ottaa sisään

Li­min­gan lukion op­pi­las­mää­rä kasvaa 120:een ja yksi ryh­mis­tä on eng­lan­nin- ja suo­men­kie­li­nen – tänäkin vuonna ha­ki­joi­ta oli enemmän kuin voitiin ottaa sisään

24.05.2023 11:00
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti mopoja viikonloppuna – syynissä kuljettajien ajokunto, liikennesääntöjen noudattaminen ja ajoneuvojen kunto

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti mopoja vii­kon­lop­pu­na – syy­nis­sä kul­jet­ta­jien ajo­kun­to, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen ja ajo­neu­vo­jen kunto

18.05.2023 15:00
Katsastus Teamin toiminta jatkuu normaalisti ja keskeytyksettä, kertoo yrittäjä

Kat­sas­tus Teamin toi­min­ta jatkuu nor­maa­lis­ti ja kes­key­tyk­set­tä, kertoo yrit­tä­jä

29.03.2023 08:06
Villi kelkkailu jatkuu – kasitien kelkkauralla ajaminen päättyy pelloilla pärräämisen vuoksi

Villi kelk­kai­lu jatkuu – ka­si­tien kelk­ka­ural­la aja­mi­nen päättyy pel­loil­la pär­rää­mi­sen vuoksi

25.03.2023 10:57
Tilaajille
Tyrnävän kytkeminen osaksi seudullista pyörätieverkostoa käynnistyy – ely-keskus alkaa suunnitella pyöräreittiä Murron kautta

Tyr­nä­vän kyt­ke­mi­nen osaksi seu­dul­lis­ta pyö­rä­tie­ver­kos­toa käyn­nis­tyy – ely-kes­kus alkaa suun­ni­tel­la pyö­rä­reit­tiä Murron kautta

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Kuka suomalainen ei ole tienkäyttäjä, kysyy Kauppakamarin Mari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka suo­ma­lai­nen ei ole tien­käyt­tä­jä, kysyy Kaup­pa­ka­ma­rin Mari

08.03.2023 08:58
Tilaajille