Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Auttaminen
300 huopaa Ukrainaan – teatterikansaa Limingassa lämmittäneet huovat tuovat jatkossa lämpöä sodan keskelle

300 huopaa Uk­rai­naan – teat­te­ri­kan­saa Li­min­gas­sa läm­mit­tä­neet huovat tuovat jat­kos­sa lämpöä sodan kes­kel­le

21.02.2023 13:55
Tyrnävällä sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön tiiviistä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia – "Kun toimimme yhdessä, vaikuttavuus on suurempi"

Tyr­nä­väl­lä so­siaa­li­toi­men ja seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn tii­viis­tä yh­teis­työs­tä on hyviä ko­ke­muk­sia – "Kun toi­mim­me yh­des­sä, vai­kut­ta­vuus on suu­rem­pi"

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Jokainen meistä voi olla arjen enkelinä toisillemme, edes jollain pienellä tavalla, muistuttaa Marjo
Kolumni

Jo­kai­nen meistä voi olla arjen en­ke­li­nä toi­sil­lem­me, edes jollain pie­nel­lä ta­val­la, muis­tut­taa Marjo

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Kielimuurista huolimatta yhteistyö lumijokisten sekä ukrainalaisten kanssa sujuu hyvin – "Olisi tärkeää saada työtä, jotta ajatukset saisi välillä toisaalle. Se auttaisi jaksamaan arjessa paremmin", kertoo Yuliia

Kie­li­muu­ris­ta huo­li­mat­ta yh­teis­työ lu­mi­jo­kis­ten sekä uk­rai­na­lais­ten kanssa sujuu hyvin – "Olisi tärkeää saada työtä, jotta aja­tuk­set saisi välillä toi­saal­le. Se aut­tai­si jak­sa­maan arjessa pa­rem­min", kertoo Yuliia

23.10.2022 06:00
Tilaajille
Etsivä nuorisotyö on tarpeellista ja tehokasta, mutta ensi vuoden valtion budjettiin määrärahoihin kaavaillaan tuntuvaa leikkausta – tapasimme liminkalaisetsivät Marikan ja Vesan

Etsivä nuo­ri­so­työ on tar­peel­lis­ta ja te­ho­kas­ta, mutta ensi vuoden valtion bud­jet­tiin mää­rä­ra­hoi­hin kaa­vail­laan tun­tu­vaa leik­kaus­ta – ta­pa­sim­me li­min­ka­lais­et­si­vät Marikan ja Vesan

11.10.2022 10:57
Lakeuden alueella osoitetaan tukea Ukrainalle monin eri tavoin – Pirkko neuloo, Kari virkkaa, Varpu ja Milla keräävät lippailla varoja

La­keu­den alueel­la osoi­te­taan tukea Uk­rai­nal­le monin eri tavoin – Pirkko neuloo, Kari virk­kaa, Varpu ja Milla ke­rää­vät lip­pail­la varoja

05.03.2022 14:17
Tilaajille
Yhdeksänvuotias tyrnäväläinen Oliver innosti kaverinsa lumitöihin – parin viikon aikana lasten lumipartio on auttanut pyyteettömästi monta naapuria

Yh­dek­sän­vuo­tias tyr­nä­vä­läi­nen Oliver innosti ka­ve­rin­sa lu­mi­töi­hin – parin viikon aikana lasten lu­mi­par­tio on aut­ta­nut pyy­teet­tö­mäs­ti monta naa­pu­ria

01.03.2021 12:00
Tilaajille