Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ukrainalaiset
"Piristysruiske pakkasen keskelle" – Kiovan Grand Ballet´n tanssijat lämmittelivät Veikon pirtissä, kun onnikka hyytyi Temmekselle

"Pi­ris­tys­ruis­ke pak­ka­sen kes­kel­le" – Kiovan Grand Bal­let´n tans­si­jat läm­mit­te­li­vät Veikon pir­tis­sä, kun onnikka hyytyi Tem­mek­sel­le

08.01.2024 15:00
Tilaajille
Millainen mennyt, millainen tuleva vuosi? Hailuodossa taiteilijaresidenssissä asuva ukrainalainen Oleksandr toivoo sodan julmuudesta kertovan näytelmänsä saavan ensi-iltansa

Mil­lai­nen mennyt, mil­lai­nen tuleva vuosi? Hai­luo­dos­sa tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä asuva uk­rai­na­lai­nen Olek­sandr toivoo sodan jul­muu­des­ta ker­to­van näy­tel­män­sä saavan en­si-il­tan­sa

31.12.2023 18:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Mikä on Lumijobin kohtalo vuoden vaihteen jälkeen?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Mikä on Lu­mi­jo­bin kohtalo vuoden vaih­teen jäl­keen?

26.12.2023 06:00
Tilaajille
Kuusiasiat kuntoon Korkalan kanssa – Lumijoella asuvat ukrainalaiset suuntasivat joulukuusen hakuun

Kuu­si­asiat kuntoon Kor­ka­lan kanssa – Lu­mi­joel­la asuvat uk­rai­na­lai­set suun­ta­si­vat jou­lu­kuu­sen hakuun

19.12.2023 15:00
Tilaajille
Ukrainalaisella monta mutkaa matkalla työelämään – nyt he ovat jääneet kokonaan ilman valtion maksamaa kulukorvausta

Uk­rai­na­lai­sel­la monta mutkaa mat­kal­la työ­elä­mään – nyt he ovat jääneet ko­ko­naan ilman valtion mak­sa­maa ku­lu­kor­vaus­ta

24.02.2023 11:00
Tilaajille
Ukrainalainen Anna haluaa oppia, miten Suomessa toimitaan: "Koska se tarkoittaa meille parempaa tulevaisuutta"

Uk­rai­na­lai­nen Anna haluaa oppia, miten Suo­mes­sa toi­mi­taan: "Koska se tar­koit­taa meille pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta"

23.02.2023 21:37
Tilaajille
Työllistymisen haasteet – Lumijoella asuva ukrainalaismies kirjoitti kirjeen, missä hän avaa tuntojaan työn hakemisesta

Työl­lis­ty­mi­sen haas­teet – Lu­mi­joel­la asuva uk­rai­na­lais­mies kir­joit­ti kir­jeen, missä hän avaa tun­to­jaan työn ha­ke­mi­ses­ta

15.02.2023 06:00
Tilaajille
Alli vaatii: Jokaisen puolueen vaaliohjelmaan tulisi kuulua tavoite kolmesta ällästä ja kahdesta ämmästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alli vaatii: Jo­kai­sen puo­lueen vaa­li­oh­jel­maan tulisi kuulua tavoite kol­mes­ta ällästä ja kah­des­ta ämmästä

06.01.2023 07:54
Tilaajille
Kielimuurista huolimatta yhteistyö lumijokisten sekä ukrainalaisten kanssa sujuu hyvin – "Olisi tärkeää saada työtä, jotta ajatukset saisi välillä toisaalle. Se auttaisi jaksamaan arjessa paremmin", kertoo Yuliia

Kie­li­muu­ris­ta huo­li­mat­ta yh­teis­työ lu­mi­jo­kis­ten sekä uk­rai­na­lais­ten kanssa sujuu hyvin – "Olisi tärkeää saada työtä, jotta aja­tuk­set saisi välillä toi­saal­le. Se aut­tai­si jak­sa­maan arjessa pa­rem­min", kertoo Yuliia

23.10.2022 06:00
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

04.04.2022 09:16
Tilaajille
Ukrainalaislapsia astelee pian Lumijoen koulutielle – "Koulupaikat sekä varhaiskasvatuksen paikat tulevat tarpeeseen"

Uk­rai­na­lais­lap­sia astelee pian Lu­mi­joen kou­lu­tiel­le – "­Kou­lu­pai­kat sekä var­hais­kas­va­tuk­sen paikat tulevat tar­pee­seen"

31.03.2022 15:00
Tilaajille