Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valokuvaus
Yhdessä-ilta keräsi kempeleläisperheitä tutustumaan Kirkonkylätalon kyliin ja Unesco-toimintaan – Valokuvauskisan parhaat kuvat koristavat ravintola Tähkää

Yh­des­sä-il­ta keräsi kem­pe­le­läis­per­hei­tä tu­tus­tu­maan Kir­kon­ky­lä­ta­lon kyliin ja Unes­co-toi­min­taan – ­Va­lo­ku­vaus­ki­san parhaat kuvat ko­ris­ta­vat ra­vin­to­la Tähkää

22.02.2024 18:00
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat kiinnostaa retkeilijöitä – Suokirjastaan palkittu Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yht­äk­kiä suot al­koi­vat kiin­nos­taa ret­kei­li­jöi­tä – Suo­kir­jas­taan pal­kit­tu Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

01.01.2024 11:00
Tilaajille
Uuteen nousuun -luontokuvanäyttely avautuu Hailuodon kirjastossa – esillä hailuotolaisvalokuvaajien otoksia läheltä ja kaukaa

Uuteen nousuun -luon­to­ku­va­näyt­te­ly avautuu Hai­luo­don kir­jas­tos­sa – esillä hai­luo­to­lais­va­lo­ku­vaa­jien otoksia läheltä ja kaukaa

30.11.2023 09:00
Liminkalainen kuvanrakentaja Onni Wiljami Kinnunen ei kaihda tekniikkaa valokuvataiteen apuvälineenä - tekoäly tuo lisää työkaluja kuvaajille

Li­min­ka­lai­nen ku­van­ra­ken­ta­ja Onni Wiljami Kin­nu­nen ei kaihda tek­niik­kaa va­lo­ku­va­tai­teen apu­vä­li­nee­nä - tekoäly tuo lisää työ­ka­lu­ja ku­vaa­jil­le

23.12.2022 11:00
Tässä ovat Huonoimmat luontokuvat – Voittajaa äänestäneiden kesken arvotaan vielä toinen gimbaali

Tässä ovat Huo­noim­mat luon­to­ku­vat – Voit­ta­jaa ää­nes­tä­nei­den kesken ar­vo­taan vielä toinen gim­baa­li

05.06.2022 12:30
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

27.03.2022 09:00
Tilaajille
Tällaista on tuijottaa huuhkajaa silmästä silmään – Limingasta löytyy maailmanlaajuisesti harvinainen mahdollisuus tarkkailla näyttävää petolintua lähietäisyydeltä

Täl­lais­ta on tui­jot­taa huuh­ka­jaa sil­mäs­tä silmään – Li­min­gas­ta löytyy maail­man­laa­jui­ses­ti har­vi­nai­nen mah­dol­li­suus tark­kail­la näyt­tä­vää pe­to­lin­tua lä­hi­etäi­syy­del­tä

19.02.2022 15:00
Tilaajille
Esko Pitkänen on Vuoden Kellokas – Hailuoto-seura palkitsi Hälli-päivillä intohimoisen luontokuvaajan ja -tarinoitsijan

Esko Pit­kä­nen on Vuoden Kel­lo­kas – ­Hai­luo­to-seu­ra pal­kit­si Häl­li-päi­vil­lä in­to­hi­moi­sen luon­to­ku­vaa­jan ja -ta­ri­noit­si­jan

27.11.2021 19:07 1
Tilaajille
Teerensoitimet ja lapinpöllöt kiinnostavat luontokuvaajia – liminkalainen Finnature Oy suunnittelee laajentavansa toimintaansa Pudasjärvelle

Tee­ren­soi­ti­met ja la­pin­pöl­löt kiin­nos­ta­vat luon­to­ku­vaa­jia – li­min­ka­lai­nen Fin­na­tu­re Oy suun­nit­te­lee laa­jen­ta­van­sa toi­min­taan­sa Pu­das­jär­vel­le

20.01.2021 19:00
Tilaajille
Katso lukijoidemme upeat talviset valokuvat – lakeuden taivaalla riittää väriä ja luonnossa lunta

Katso lu­ki­joi­dem­me upeat tal­vi­set va­lo­ku­vat – la­keu­den tai­vaal­la riittää väriä ja luon­nos­sa lunta

20.01.2021 06:26
Tilaajille
Joko sinä olet tutustunut Museoviraston kuvakokoelmaan? Nyt kuvia voi ladata myös omaan ja kaupalliseen käyttöön

Joko sinä olet tu­tus­tu­nut Mu­seo­vi­ras­ton ku­va­ko­koel­maan? Nyt kuvia voi ladata myös omaan ja kau­pal­li­seen käyt­töön

07.01.2021 09:00
Tilaajille
Köyhien avuksi veistettyjen vaivaisukkojen perinne  lähti liikkelle keskiajalla – Lumijokislähtöinen Olavi Jakkula innostui ilmeikkäistä veistoksista jo pikkupoikana Kurikassa

Köyhien avuksi veis­tet­ty­jen vai­vais­uk­ko­jen perinne lähti liik­kel­le kes­ki­ajal­la – Lu­mi­jo­kis­läh­töi­nen Olavi Jakkula in­nos­tui il­meik­käis­tä veis­tok­sis­ta jo pik­ku­poi­ka­na Ku­ri­kas­sa

20.12.2020 12:05
Tilaajille
Katso kuvat täältä! Liminkalaiselle Onni Wiljami Kinnuselle taas menestystä – tällä kertaa useita voittoja ja muita palkintosijoja Fotofinlandia 2020 -kilpailussa

Katso kuvat täältä! Li­min­ka­lai­sel­le Onni Wiljami Kin­nu­sel­le taas me­nes­tys­tä – tällä kertaa useita voit­to­ja ja muita pal­kin­to­si­jo­ja Fo­to­fin­lan­dia 2020 -kil­pai­lus­sa

03.11.2020 12:30
Ainon ja Alexin lyhytelokuva koronaeristyksestä ilmestyy lähiaikoina – "Hailuodossa on hieno can do -asenne", sanoo kanadalais-suomalainen pariskunta

Ainon ja Alexin ly­hyt­elo­ku­va ko­ro­na­eris­tyk­ses­tä il­mes­tyy lä­hi­ai­koi­na – "Hai­luo­dos­sa on hieno can do -a­sen­ne", sanoo ka­na­da­lais-suo­ma­lai­nen pa­ris­kun­ta

15.10.2020 19:00
Tilaajille
Liminkalainen valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen voitti Finnish Photo Awards -kilpailun

Li­min­ka­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Onni Wiljami Kin­nu­nen voitti Finnish Photo Awards -kil­pai­lun

12.10.2020 07:07