Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rantaroustin koulu
Matkustusvinkkejä ja maistiaisia Euroopasta – viidesluokkalaiset pystyttivät Rantaroustin koululle kunnon matkamessut

Mat­kus­tus­vink­ke­jä ja mais­tiai­sia Eu­roo­pas­ta – vii­des­luok­ka­lai­set pys­tyt­ti­vät Ran­ta­rous­tin kou­lul­le kunnon mat­ka­mes­sut

16.02.2024 11:00
Tilaajille
Tietomaa tuli Rantaroustiin: Kolmosluokkalaiset testasivat, osuvatko he katapultilla Tietomaan torniin

Tie­to­maa tuli Ran­ta­rous­tiin: Kol­mos­luok­ka­lai­set tes­ta­si­vat, osu­vat­ko he ka­ta­pul­til­la Tie­to­maan torniin

28.11.2023 12:10
Tilaajille
Välkkärit järjestävät välituntileikkejä ja -liikuntaa koko koululle – "Haasteet ovat olleet kivoja"

Välk­kä­rit jär­jes­tä­vät vä­li­tun­ti­leik­ke­jä ja -lii­kun­taa koko kou­lul­le – "­Haas­teet ovat olleet kivoja"

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Rasmus, Julia, Samu ja Venla eivät hätkähtäneet tiukkoja kysymyksiä – Rantaroustin koulun matkamessuilla opittiin Iso-Britanniastakin paljon

Rasmus, Julia, Samu ja Venla eivät hät­käh­tä­neet tiuk­ko­ja ky­sy­myk­siä – Ran­ta­rous­tin koulun mat­ka­mes­suil­la opit­tiin Iso-Bri­tan­nias­ta­kin paljon

03.03.2023 06:00
Tilaajille
Millainen on Iso-Britannia? Tyrnävän Rantaroustin koululla järjestettiin Matkamessut – viidesluokkalaisten ansiosta Euroopan maat tulivat tutuiksi

Mil­lai­nen on Iso-Bri­tan­nia? Tyr­nä­vän Ran­ta­rous­tin kou­lul­la jär­jes­tet­tiin Mat­ka­mes­sut – vii­des­luok­ka­lais­ten an­sios­ta Eu­roo­pan maat tulivat tu­tuik­si

02.03.2023 18:38
Tilaajille
Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

05.10.2022 11:19
Tilaajille
Koulukuraattorien merkitys on kasvanut haastavina vuosina – asiakkaina yhä pienempiä oppilaita

Kou­lu­ku­raat­to­rien mer­ki­tys on kas­va­nut haas­ta­vi­na vuosina – asiak­kai­na yhä pie­nem­piä op­pi­lai­ta

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Sivistyslautakunnalle esitetään: Kirkkomännikön ja Rantaroustin opiskelujärjestelyt jatkuvat myös ensi lukuvuonna Tyrnävällä

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään: Kirk­ko­män­ni­kön ja Ran­ta­rous­tin opis­ke­lu­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat myös ensi lu­ku­vuon­na Tyr­nä­väl­lä

14.02.2022 20:35
Tilaajille
Viidesluokkalaiset kevätlukukaudeksi Murron ja Kuulammen kouluihin – vaihtoehdot kartoitetaan kevään aikana

Vii­des­luok­ka­lai­set ke­vät­lu­ku­kau­dek­si Murron ja Kuu­lam­men kou­lui­hin – vaih­toeh­dot kar­toi­te­taan kevään aikana

22.11.2021 19:21
Tilaajille
Tavoitteena on, ettei luokkia hajotettaisi – jos Kirkkomännikön koulun vanha osa suljetaan, Rantaroustin viitosluokkalaiset väistävät Kuulammen ja Murron kouluihin

Ta­voit­tee­na on, ettei luokkia ha­jo­tet­tai­si – jos Kirk­ko­män­ni­kön koulun vanha osa sul­je­taan, Ran­ta­rous­tin vii­tos­luok­ka­lai­set väis­tä­vät Kuu­lam­men ja Murron kou­lui­hin

09.11.2021 15:05
Tilaajille
Kirkkomännikön vanha koulu kiinni: vitosluokkalaiset Kuulammen ja Murron kouluihin, alaluokat Rantaroustiin

Kirk­ko­män­ni­kön vanha koulu kiinni: vi­tos­luok­ka­lai­set Kuu­lam­men ja Murron kou­lui­hin, ala­luo­kat Ran­ta­rous­tiin

08.11.2021 11:09
Tulipahan kysyttyä: Miten koulujen harrastuskerhot ovat käynnistyneet Tyrnävällä?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miten kou­lu­jen har­ras­tus­ker­hot ovat käyn­nis­ty­neet Tyr­nä­väl­lä?

22.10.2021 08:48
Tilaajille
Koti-koulu-foorumissa on matala kynnys – kun vanhemmat tuntevat toisensa, se vaikuttaa myönteisesti myös koulussa, tietävät Annukka ja Satu

Ko­ti-kou­lu-foo­ru­mis­sa on matala kynnys – kun van­hem­mat tun­te­vat toi­sen­sa, se vai­kut­taa myön­tei­ses­ti myös kou­lus­sa, tie­tä­vät Annukka ja Satu

06.11.2020 09:00
Tilaajille