Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pekka Rajala
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kunnat paremmuusjärjestykseen? – Vaikkei mttareiden oikeellisuutta ja luotettavuutta ulkopuolinen kykene arvioimaan, on hyvä todeta, että Liminka, Kempele ja Oulu ovat pärjänneet näissä vertailuissa hyvin, toteaa  Pekka Limingasta
Kolumni

Kunnat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen? – Vaikkei mtta­rei­den oi­keel­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta ul­ko­puo­li­nen kykene ar­vioi­maan, on hyvä todeta, että Li­min­ka, Kempele ja Oulu ovat pär­jän­neet näissä ver­tai­luis­sa hyvin, toteaa Pekka Li­min­gas­ta

06.10.2021 06:00
Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala haluaa vuoden viimeisessä kolumnissaan kiittää: "Limingan kunnan 800 työntekijää ovat motivoituneita huippuosaajia, jotka ovat työskennelleet ja kehittäneet palveluja lähes koko vuoden maskien, jatkuvan muutoksen ja paineen alla"
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala haluaa vuoden vii­mei­ses­sä ko­lum­nis­saan kiit­tää: "Li­min­gan kunnan 800 työn­te­ki­jää ovat mo­ti­voi­tu­nei­ta huip­puo­saa­jia, jotka ovat työs­ken­nel­leet ja ke­hit­tä­neet pal­ve­lu­ja lähes koko vuoden mas­kien, jat­ku­van muu­tok­sen ja paineen alla"

16.12.2020 05:24
Limingan kunnanjohtaja haluaa kaikki yhteiseen projektiin lasten ja nuorten elämän eväiden rakentamiseen: "Kunnan tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi vähintään yksi harrastus, jonka kautta voisi kokea onnistumisen iloa ja osaamisen tuntemuksia"
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

04.11.2020 02:01
Limingalle muodostumassa mojova tulos, mutta kunnanjohtaja Pekka Rajala ei vielä hypi riemusta: "Ei voi tuudittautua siihen, että loppuvuosi menisi näin hyvin – tämä on ollut menojen ja tulojen osalta erikoinen vuosi"

Li­min­gal­le muo­dos­tu­mas­sa mojova tulos, mutta kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala ei vielä hypi rie­mus­ta: "Ei voi tuu­dit­tau­tua siihen, että lop­pu­vuo­si menisi näin hyvin – tämä on ollut menojen ja tulojen osalta eri­koi­nen vuosi"

06.10.2020 07:05 1
Tilaajille