Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala haluaa vuoden vii­mei­ses­sä ko­lum­nis­saan kiit­tää: "Li­min­gan kunnan 800 työn­te­ki­jää ovat mo­ti­voi­tu­nei­ta huip­puo­saa­jia, jotka ovat työs­ken­nel­leet ja ke­hit­tä­neet pal­ve­lu­ja lähes koko vuoden mas­kien, jat­ku­van muu­tok­sen ja paineen alla"

-
Kuva: -

Vuosi 2020 jää historiaan erilaisena vuotena, jonka keskiöön nousee korona. Se on vaikuttanut jokaisen suomalaisen elämään, arkeen ja juhlaan. Meistä jokainen on joutunut venymään ja muuttamaan toimintatapojaan niin työnteossaan, harrastuksissaan kuin palveluita hankkiessaan. Oulunseutu on samaa työssäkäyntialuetta, ja täällä liikutaan ja harrastetaan yli kuntarajojen. Myös rajoitukset meidän kaikkien elämään on tehty pitkälti samoin perustein, kuntakohtaisia ja alueellisia riskejä minimoiden ja ennakoiden sekä terveys ja turvallisuus edellä.

Liminka on selvinnyt tähän saakka varsin hyvin vakavasta epidemiasta. Kiitos siitä kuuluu kaikille liminkalaisille. Nyt tulisi vielä jaksaa joulun ja uuden vuoden ylitse, jotta saamme epidemian hallintaan. Ei ole syytä tuudittautua ajatukseen, että ei se korona meitä koske. Sairastuneista yhä enemmän on nuoria.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Limingan muodonmuutos ja kehitys näkyvät hankkeina, investointeina, elinvoimana ja viihtyisänä ympäristönä. On saatu aikaan paljon vahvaa ja myönteistä kehitystä. Olemme panostaneet liikuntapaikkoihin, muun muassa hiekkatekonurmikenttiin, uuteen liikuntahalliin sekä maastopyöräreitteihin, unohtamatta kulttuurin puitteiden ja sisältöjen kehittämisnäkymiä.  Tavoitteena on ollut terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen.

"Näinä vaikeina aikoina kiitos kuuluu myös elämälle, puolisolle, lapsille, työtovereille tai auttavalle naapurille."

Terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen näkyy myös kunnan rakennuskannassa. Toisin kuin pääosassa Suomen kuntia, Limingassa lähes kaikki toimitilat on rakennettu uudelleen. Kunta on tarttunut sisäilmaongelmiin avoimesti, ensin tutkien ja sitten toteuttaen ratkaisut. Terveys ja turvallisuus ovat olleet keskeisiä ajureita investoinneissa. Paine purkaa vanhoja sisäilmaongelmaisia rakennuksia, ja vastaavasti rakentaa uutta, on tullut suoraan kuntalaisilta – tähän olemme myös vastanneet. Tarpeellisten sisäilmaratkaisujen kautta kustannukset näkyvät vuoden 2021 talousarviossa entistä vahvemmin. Ensi kesänä lukion yhteydessä olevan Heikki Sarvela -salin purkutöiden ja uudelleen rakentamisen myötä on kunnan toimitilat uudistettu kokonaan 15 vuoden aikana.

Myönteistä on myös voimakas yritysten ja työpaikkojen määrän kasvu sekä ennen kaikkea liminkalaisten yritysten hieno ja vahva toiminta.  Työ ja taloudellinen turva ovat hyvinvoinnin edellytyksiä ja sen vuoksi olemme myös kuntana panostaneet työllisyyden edistämiseen jo lähes kymmenen vuotta. Panostus on arvovalinta, jonka olemme aikanaan tehneet.

Jokainen meistä toivoo kuulevansa mahdollisimman usein kiitoksen sanan, oli sitten kotona, koulussa tai työpaikalla. Näinä vaikeina aikoina kiitos kuuluu myös elämälle, puolisolle, lapsille, työtovereille tai auttavalle naapurille. Valitettavasti se on kuitenkin jäänyt suomalaisessa yhteiskunnassa unholaan. ”Ei se siitä kulu”, sopii moneen asiaan, myös kiitoksen käyttöön. Tuo sana auttaa jaksamaan ja ponnistelemaan myös vaikeina aikoina.

Limingan kunnan 800 työntekijää ovat motivoituneita huippuosaajia, jotka ovat työskennelleet ja kehittäneet palveluja lähes koko vuoden maskien, jatkuvan muutoksen ja paineen alla, huolehtien vanhuksista, päiväkotien lapsista, kouluikäisten oppimisesta ja palvelujen sujuvuudesta.

Kiitos kaikille teille 800 työkaverille vahvasta työpanoksesta, osaamisesta ja hyvästä vuodesta 2020. Kiitos myös kaikille liminkalaisille ja hyvää ja rauhallista joulun aikaa.

Kiitos!

Pekka Rajala

Limingan kunnanjohtaja