NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja haluaa kaikki yh­tei­seen pro­jek­tiin lasten ja nuorten elämän eväiden ra­ken­ta­mi­seen: "Kunnan ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sel­le nuo­rel­le löy­tyi­si vä­hin­tään yksi har­ras­tus, jonka kautta voisi kokea on­nis­tu­mi­sen iloa ja osaa­mi­sen tun­te­muk­sia"

-
Kuva: -

Kuluvan syksyn aikana on nuorten keskuudessa, kaikkialla Suomessa, ilmennyt lisääntyvää levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä. Syitä on monia, joista koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ja harrastusten sekä normaalin kanssakäymisen rajoitteet ovat yksi tekijä.

Levottomuus on purkautunut monilla tavoilla myös Limingassa ja lähikunnissa.

Julkisiin tiloihin tunkeudutaan luvattomasti ja niin julkista kuin yksityistäkin omaisuutta rikotaan. Valitettavasti myös alkoholin ja huumeiden käyttö näyttää lisääntyneen. Häiriökäyt-täytyminen on laajentunut jopa pahoinpitelyihin sekä koulu-uhkauksiin saakka. Ilmiö on äärimmäisen vakava ja siihen halutaan puuttua Limingassa välittömästi ja vahvasti.

Nykyiset nuorisopalvelut eivät näytä kaikille sopivan, ja kiinnostus hengailla itsekseen kylillä vetää puoleensa. Keskusteluissa onkin noussut esille muun muassa nuorisotyön resurssien suuntaaminen uudelleen, palvelujen sisältötarkastelu ja nuorisotalojen aukioloaikojen laajentaminen.

Kunta ei kuitenkaan yksin pysty ottamaan vastuuta häiriökäyttäytymisen lisääntymisestä vaan tarvitaan koko Liminka-yhteisön yhteistä heräämistä nousevaan ongelmaan. Mukaan tarvitaan perheet, järjestöt, yritykset ja veturiksi kunta. Pääosa kasvatustyötä tapahtuu kodeissa ja perheissä, jota päivähoito, koulu ja muu yhteiskunta pyrkii osaltaan kaikin keinoin tukemaan.

Tällä viikolla vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Perheissä tapahtuvan kasvatustyön tukemiseen liittyen viikon aikana järjestetään peruskoulun 5.−9. luokan vanhemmille suunnattuja esityksiä ja tietoiskuja päihteistä. Näihin tapahtumiin pääsee liittymään linkeistä, jotka julkaistaan Limingan kunnan verkkosivuilla ja toimitetaan huoltajille Wilman kautta.

Limingan kunta antoi noin kuukausi sitten suosituksen kotiintuloajoista. Suosituksilla ja tavoitteilla ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta, jos kodeissa ei olla samoilla linjoilla ja sitouduta suosituksiin. Toivottavasti mahdollisimman moni perhe keskustelee aiheesta ja ottaa nuo suositukset käyttöön.

Nuorten kasvattaminen ei ole helppoa ja vuoropuhelu murrosikäisen kanssa on haastavaa. Samalla pitäisi vielä pysyä kärryillä muuttuvan sosiaalisen median maailmassa. Kavereiden sekä harrastusten vaikutus lasten elämään on merkittävä ja siksi tarvitaan vuoropuhelua myös perheiden ja harrasteryhmien välillä. Kunnan tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi vähintään yksi harrastus, jonka kautta voisi kokea onnistumisen iloa ja osaamisen tuntemuksia.

Myös ystävien olemassaolo on ensiarvoisen tärkeää. Kiusatuksi tuleminen voi puolestaan jättää elinikäiset arvet. Usein syrjäytymisen ja yksinäisyyden juuret saattavatkin ulottua jo varhaislapsuuteen: yksi lapsista jäi ilman syntymäpäiväkutsua tai kukaan ei tullut hänen juhliinsa.

Ystävät ja osallisuuden kokemus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Yhdessä avoimesti keskustellen meillä on paremmat mahdollisuudet löytää lapsille ja nuorille harrasteita ja ystäviä sekä tukea heidän kasvuaan.

Annetaan yhdessä lapsille ja nuorille hyvät kasvun ja elämän eväät – nuorten hyvinvointi on ykkösasia!

Pekka Rajala

Limingan kunnanjohtaja