Liikenneonnettomuudet
Viimeisin 4 tuntia

Ajo­neu­von­sa hal­lin­nan me­net­tä­nyt pa­ket­ti­au­toi­li­ja ajoi ulos Ne­los­tiel­tä Tem­mek­ses­sä

11:06
Vanhemmat

Ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa ta­pah­tui kahden auton pe­rään­ajo-on­net­to­muus – on­net­to­muu­des­sa ei louk­kaan­tu­nei­ta

28.07.2021 16:41

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15

Trak­to­ri ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien ris­teyk­ses­sä

19.07.2021 15:09

Rekan pe­rä­vau­nu kaatui moot­to­ri­tiel­le Li­min­gas­sa – ki­lo­met­rien mit­tai­sek­si ve­näh­tä­nyt jono nyt purettu

22.06.2021 19:33

Po­lii­si: Li­min­gan rajussa ko­la­ris­sa kuoli pa­ri­kymp­pi­nen nainen Oulun seu­dul­ta – tut­kin­ta jatkuu sil­min­nä­ki­jöi­den kuu­le­mi­sel­la

07.06.2021 15:03
Tilaajille

Trak­to­ri ajautui Tyr­nä­väl­lä sat­tu­nees­sa ko­la­ris­sa hen­ki­lö­au­ton moot­to­ri­ti­lan yli

03.06.2021 12:50

Susi jäi auton alle lähellä asu­tus­ta Kem­pe­lees­sä – "Ei siinä ehtinyt väis­tää"

27.05.2021 13:38
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tiel­tä kes­ki­kai­tee­seen Kem­pe­lees­sä, va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

03.05.2021 06:15

Lii­ken­ne­tur­va: Hirvet ovat nyt liik­keel­lä – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

29.04.2021 10:00
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­tos­sa olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta yöl­li­ses­tä ulos­ajos­ta Li­min­gas­sa Raa­hen­tiel­lä

28.02.2021 10:24

Hen­ki­lö­au­to ajautui ram­pis­sa kai­tee­seen ja pyö­räh­ti ka­tol­leen Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

28.01.2021 18:25

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

29.12.2020 11:33
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos tieltä Tyr­nä­väl­lä – ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin ilman hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

23.12.2020 06:38

Kolme louk­kaan­tui ris­teys­alueel­la sat­tu­nees­sa on­net­to­muu­des­sa Li­min­gas­sa

14.12.2020 15:42

Auto liu­kas­te­li ka­si­tiel­tä penk­kaan ja päätyi kyl­jel­leen Li­min­gas­sa

19.11.2020 22:59

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Li­min­gas­sa Län­nen­tiel­lä – ei vakavia vammoja kul­jet­ta­jal­le

07.10.2020 14:47

Hen­ki­lö­au­to törmäsi suo­ja­kai­tee­seen Kem­pe­lees­sä – ajo­neu­vo meni hi­nat­ta­vaan kuntoon

07.10.2020 14:46