Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Liikenneonnettomuudet
Lava-auto suistui kyljelleen ojaan Tyrnäväntiellä – kuljettaja vietiin ensihoitoon

La­va-au­to suistui kyl­jel­leen ojaan Tyr­nä­vän­tiel­lä – kul­jet­ta­ja vietiin en­si­hoi­toon

24.08.2023 14:36
Limingassa usean ajoneuvon ketjukolari, loukkaantuneita viety jatkohoitoon – kasitie jälleen auki liikenteelle

Li­min­gas­sa usean ajo­neu­von ket­ju­ko­la­ri, louk­kaan­tu­nei­ta viety jat­ko­hoi­toon – kasitie jälleen auki lii­ken­teel­le

27.07.2023 19:10
Limingassa Nelostiellä keskikaiteeseen ajanutta kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta – ajoi kovaa ylinopeutta ilman ajo-oikeutta

Li­min­gas­sa Ne­los­tiel­lä kes­ki­kai­tee­seen aja­nut­ta kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta – ajoi kovaa yli­no­peut­ta ilman ajo-oi­keut­ta

26.07.2023 16:35
Kempeleen tulipalobussin ovet aukesivat maanantain testissä – Varusmiehet saivat viiltohaavoja särjettyään ilmeisesti väärän ikkunan

Kem­pe­leen tu­li­pa­lo­bus­sin ovet au­ke­si­vat maa­nan­tain tes­tis­sä – Va­rus­mie­het saivat viil­to­haa­vo­ja sär­jet­tyään il­mei­ses­ti väärän ikkunan

18.07.2023 09:00
Tilaajille
Varusmiesten linja-auto syttyi palamaan Pohjantiellä Ouluntullin lähellä – ovet eivät auenneet, ja autossa olleet pakenivat rikkomalla ikkunat

Va­rus­mies­ten lin­ja-au­to syttyi pa­la­maan Poh­jan­tiel­lä Ou­lun­tul­lin lähellä – ovet eivät auen­neet, ja autossa olleet pa­ke­ni­vat rik­ko­mal­la ikkunat

17.07.2023 16:18 1
Poliisi pyytää Limingan kuolonkolarin nähnyttä vaalean maastoauton kuljettajaa ilmoittautumaan – toisen kolariauton kuljettajaa on päästy jo kuulemaan

Poliisi pyytää Li­min­gan kuo­lon­ko­la­rin näh­nyt­tä vaalean maas­to­au­ton kul­jet­ta­jaa il­moit­tau­tu­maan – toisen ko­la­ri­au­ton kul­jet­ta­jaa on päästy jo kuu­le­maan

27.06.2023 13:27
Auto törmäsi puuhun Oulunsalon kirkon lähettyvillä – ensihoito kuljetti yhden henkilön hoitoon

Auto törmäsi puuhun Ou­lun­sa­lon kirkon lä­het­ty­vil­lä – en­si­hoi­to kul­jet­ti yhden hen­ki­lön hoitoon

26.04.2023 06:52
Lapsi juoksi vanhempansa perään ja jäi pakettiauton alle Linnukan päiväkodin lähellä Limingassa

Lapsi juoksi van­hem­pan­sa perään ja jäi pa­ket­ti­au­ton alle Lin­nu­kan päi­vä­ko­din lähellä Li­min­gas­sa

21.04.2023 14:30
Pelti rytisi Pohjantiellä: Viisi ketjukolaria sattui lyhyen ajan sisään Oulun eteläpuolella, seitsemän ihmistä kuljetettu jatkohoitoon – liikenne ruuhkautui pahasti

Pelti rytisi Poh­jan­tiel­lä: Viisi ket­ju­ko­la­ria sattui lyhyen ajan sisään Oulun ete­lä­puo­lel­la, seit­se­män ihmistä kul­je­tet­tu jat­ko­hoi­toon – lii­ken­ne ruuh­kau­tui pahasti

24.03.2023 18:10
Traktorin tulee näkyä liikenteessä – maanteillä tapahtuvissa traktorikolareissa aiheuttaja on lähes aina traktori

Trak­to­rin tulee näkyä lii­ken­tees­sä – maan­teil­lä ta­pah­tu­vis­sa trak­to­ri­ko­la­reis­sa ai­heut­ta­ja on lähes aina trak­to­ri

23.03.2023 13:00
Tilaajille
Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta

Tyr­nä­väl­lä yk­si­vuo­tiaan lapsen kuo­le­maan pi­ha­pii­ris­sä joh­ta­nut yliajo syy­te­har­kin­taan – Per­heen­jä­sen­tä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

05.12.2022 10:40
Tilaajille
Henkilöauto suistui keskikaiteeseen Iissä – myös Limingassa ja Kempeleessä ulosajoja

Hen­ki­lö­au­to suistui kes­ki­kai­tee­seen Iissä – myös Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä ulos­ajo­ja

30.11.2022 12:38
Mönkijä ja polkupyöräilijä kolaroivat Kempeleessä – pyöräilijä loukkaantui

Mönkijä ja pol­ku­pyö­räi­li­jä ko­la­roi­vat Kem­pe­lees­sä – pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui

29.11.2022 08:32
Auto törmäsi Pohjantien siltapilariin ja syttyi tuleen Kempeleessä – Poliisi: Ensimmäisenä paikalle tullut kaksikko veti kuljettajan palavasta romusta

Auto törmäsi Poh­jan­tien sil­ta­pi­la­riin ja syttyi tuleen Kem­pe­lees­sä – Po­lii­si: En­sim­mäi­se­nä pai­kal­le tullut kak­sik­ko veti kul­jet­ta­jan pa­la­vas­ta romusta

03.10.2022 09:39
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

Yksi kuoli rekan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Tem­mek­sel­lä – mo­lem­mat ajo­neu­vot syt­tyi­vät pa­la­maan

25.09.2022 18:46
Kevytmoottoripyörällä ajanutta ei enää epäillä liikennerikoksesta Limingan elokuisessa kuolonkolarissa

Ke­vyt­moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­nut­ta ei enää epäillä lii­ken­ne­ri­kok­ses­ta Li­min­gan elo­kui­ses­sa kuo­lon­ko­la­ris­sa

12.09.2022 15:26
Tilaajille
Pienen lapsen traaginen kuolema liikenneonnettomuudessa järkyttää Kempelettä, kunta aloitti kriisityön osallisten tukemiseksi – "Ei ole sanoja"

Pienen lapsen traa­gi­nen kuolema lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa jär­kyt­tää Kem­pe­let­tä, kunta aloitti krii­si­työn osal­lis­ten tu­ke­mi­sek­si – "Ei ole sanoja"

25.08.2022 15:32
Potkupyörällä liikkunut lapsi kuoli liikenneonnettomuudessa Kempeleessä

Pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­nut lapsi kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kem­pe­lees­sä

24.08.2022 23:52
Tyrnävän liikenneonnettomuudessa ei todennäköisesti rikottu tieliikennelakia – rikosnimikkeeksi varmistunee kuolemantuottamus

Tyr­nä­vän lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa ei to­den­nä­köi­ses­ti rikottu tie­lii­ken­ne­la­kia – ri­kos­ni­mik­keek­si var­mis­tu­nee kuo­le­man­tuot­ta­mus

24.08.2022 16:16
Tilaajille
Poliisi: Limingassa sattuneessa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa ei viitteitä ylinopeudesta

Po­lii­si: Li­min­gas­sa sat­tu­nees­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa ei viit­tei­tä yli­no­peu­des­ta

20.08.2022 13:27
Tilaajille