Liikenneonnettomuudet
Rekka ajoi ojaan Kasitiellä Siikajoen ja Limingan välillä – liikenteelle järjestettiin kiertotiet nostotöiden ajaksi

Rekka ajoi ojaan Ka­si­tiel­lä Sii­ka­joen ja Li­min­gan välillä – lii­ken­teel­le jär­jes­tet­tiin kier­to­tiet nos­to­töi­den ajaksi

14.02.2022 10:58
Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

Kovasta tuu­les­ta ei tois­tai­sek­si isompia va­hin­ko­ja Oulun seu­dul­la, aamulla sat­tu­nut useita ulos­ajo­ja – Ajokeli huono pöl­lyä­vän lumen takia

17.01.2022 09:01
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Pohjantiellä Kempeleessä

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

29.11.2021 14:11
Kuljettaja selvisi säikähdyksellä ulosajosta Pohjantiellä Kempeleessä, auto pyörähti katolleen

Kul­jet­ta­ja selvisi säi­käh­dyk­sel­lä ulos­ajos­ta Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä, auto pyö­räh­ti ka­tol­leen

09.11.2021 17:44
Kuljettaja loukkaantui henkilöauton suistuttua tieltä Tyrnävällä – pelastuslaitos joutui irrottamaan hänet autosta

Kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton suis­tut­tua tieltä Tyr­nä­väl­lä – pe­las­tus­lai­tos joutui ir­rot­ta­maan hänet autosta

03.11.2021 08:30
Henkilöauto törmäsi puuhun ulosajossa Kempeleessä

Hen­ki­lö­au­to törmäsi puuhun ulos­ajos­sa Kem­pe­lees­sä

11.10.2021 16:24
Rekka ja henkilöauto nokkakolarissa Lumijoella – yksi henkilö sairaalahoitoon

Rekka ja hen­ki­lö­au­to nok­ka­ko­la­ris­sa Lu­mi­joel­la – yksi henkilö sai­raa­la­hoi­toon

14.09.2021 09:58

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja törmäsi kai­tee­seen Poh­jan­tien ylit­tä­väl­lä sil­lal­la Kem­pe­lees­sä – ri­kos­ni­mik­kee­nä muun muassa rat­ti­juo­pu­mus

13.08.2021 15:26

Ajo­neu­von­sa hal­lin­nan me­net­tä­nyt pa­ket­ti­au­toi­li­ja ajoi ulos Ne­los­tiel­tä Tem­mek­ses­sä

03.08.2021 11:06
Kasitiellä Limingassa tapahtui kahden auton peräänajo-onnettomuus – onnettomuudessa ei loukkaantuneita

Ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa ta­pah­tui kahden auton pe­rään­ajo-on­net­to­muus – on­net­to­muu­des­sa ei louk­kaan­tu­nei­ta

28.07.2021 16:41
Henkilöauto, pakettiauto ja yhdistelmäajoneuvo kolaroivat yöllä Nelostiellä Limingassa – yksi henkilö loukkaantui vakavasti

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15
Traktori ja henkilöauto kolaroivat Temmeksellä Nelostien risteyksessä

Trak­to­ri ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien ris­teyk­ses­sä

19.07.2021 15:09
Rekan perävaunu kaatui moottoritielle Limingassa – kilometrien mittaiseksi venähtänyt jono nyt purettu

Rekan pe­rä­vau­nu kaatui moot­to­ri­tiel­le Li­min­gas­sa – ki­lo­met­rien mit­tai­sek­si ve­näh­tä­nyt jono nyt purettu

22.06.2021 19:33
Poliisi: Limingan rajussa kolarissa kuoli parikymppinen nainen Oulun seudulta – tutkinta jatkuu silminnäkijöiden kuulemisella

Po­lii­si: Li­min­gan rajussa ko­la­ris­sa kuoli pa­ri­kymp­pi­nen nainen Oulun seu­dul­ta – tut­kin­ta jatkuu sil­min­nä­ki­jöi­den kuu­le­mi­sel­la

07.06.2021 15:03
Tilaajille
Traktori ajautui Tyrnävällä sattuneessa kolarissa henkilöauton moottoritilan yli

Trak­to­ri ajautui Tyr­nä­väl­lä sat­tu­nees­sa ko­la­ris­sa hen­ki­lö­au­ton moot­to­ri­ti­lan yli

03.06.2021 12:50
Susi jäi auton alle lähellä asutusta Kempeleessä – "Ei siinä ehtinyt väistää"

Susi jäi auton alle lähellä asu­tus­ta Kem­pe­lees­sä – "Ei siinä ehtinyt väis­tää"

27.05.2021 13:38
Tilaajille
Henkilöauto suistui Pohjantieltä keskikaiteeseen Kempeleessä, vakavilta vahingoilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tiel­tä kes­ki­kai­tee­seen Kem­pe­lees­sä, va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

03.05.2021 06:15
Liikenneturva: Hirvet ovat nyt liikkeellä – hirvikolarien riski kasvaa toukokuussa, törmäykset tapahtuvat usein pimeän ja hämärän aikaan

Lii­ken­ne­tur­va: Hirvet ovat nyt liik­keel­lä – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

29.04.2021 10:00
Tilaajille
Henkilöautossa olleet selvisivät vammoitta yöllisestä ulosajosta Limingassa Raahentiellä

Hen­ki­lö­au­tos­sa olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta yöl­li­ses­tä ulos­ajos­ta Li­min­gas­sa Raa­hen­tiel­lä

28.02.2021 10:24
Henkilöauto ajautui rampissa kaiteeseen ja pyörähti katolleen Pohjantiellä Kempeleessä

Hen­ki­lö­au­to ajautui ram­pis­sa kai­tee­seen ja pyö­räh­ti ka­tol­leen Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

28.01.2021 18:25