Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Nahkuri

Työtä, tiloja ja tuu­naus­ta – Voisiko Tyr­nä­väl­le nousta Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen talo, joka toisi saman katon alle yh­dis­tyk­set, yk­si­ny­rit­tä­jät, osa­työ­ky­kyi­set ja kier­rät­tä­mi­sen? Tätä mie­ti­tään nyt

14.05.2021 13:00
Tilaajille

Tyr­nä­vän val­tuus­to kes­kus­te­li Nah­ku­ris­ta, ne­los­ties­tä ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen ul­ko­sa­li­ban­dy­kau­ka­los­ta

12.04.2021 21:37
Tilaajille

Nah­ku­rin ase­ma­kaa­va ei vastaa mu­seo­vi­ras­ton in­ven­toin­nis­sa an­net­tua suo­je­lu­mer­kin­tää – kaava vaatii päi­vit­tä­mis­tä

09.04.2021 09:45
Kolumni

Mitä tehdä Nah­ku­ril­le? Sauli pohtii, miten Suo­mes­sa vanha on osattu hä­vit­tää

31.03.2021 06:00
Tilaajille

Nah­ku­ria ideoi­tiin: Ai­kuis­ten hen­gai­lu­paik­ka, pe­ru­na­ruo­ka­ra­vin­to­la, Tyr­nä­vän puoti, näyt­te­ly­ti­la...

30.03.2021 23:07
Tilaajille

Miltä Tyr­nä­vän Nah­ku­rin si­sä­ti­lois­sa nyt näyt­tää, katso kuvat! – Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaan Nah­ku­rin koh­dal­la on mie­tit­tä­vä, mihin tar­koi­tuk­seen alueen ra­ken­nuk­sia voi ja kan­nat­taa kor­ja­ta.

30.03.2021 19:09
Tilaajille

Nah­ku­rin ra­ken­nuk­set huo­no­kun­toi­sia – ideoin­ti-il­las­sa mie­ti­tään, mil­lais­ta käyttöä alueel­la voisi olla

25.03.2021 15:00
Tilaajille

Nahkuri mukaan Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan – vanhan nah­ka­teh­taan ja asuin­ra­ken­nuk­sen kun­nos­ta­mi­sen lop­pu­sum­mak­si on ar­vioi­tu 2,4 mil­joo­naa euroa

12.11.2020 09:35
Tilaajille