Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nahkuri
Haluaisitko ostaa yhden Nahkurin? Kiireisintä olisi korjata arvorakennuksen katto ja muotoilla kallistukset – hätäensiapua aiotaan antaa, mutta isoihin remontteihin ei ole varaa

Ha­luai­sit­ko ostaa yhden Nah­ku­rin? Kii­rei­sin­tä olisi korjata ar­vo­ra­ken­nuk­sen katto ja muo­toil­la kal­lis­tuk­set – hä­tä­en­si­apua aiotaan antaa, mutta isoihin re­mont­tei­hin ei ole varaa

07.11.2023 09:48 2
Tilaajille
Kyselytunti toi vastauksen 14 kysymykseen – Tyrnävän valtuusto testasi uutta tiedotustapaa

Ky­se­ly­tun­ti toi vas­tauk­sen 14 ky­sy­myk­seen – Tyr­nä­vän val­tuus­to testasi uutta tie­do­tus­ta­paa

20.02.2023 20:19
Tilaajille
Nahkurin ja Kirkkomännikön visioita esiteltiin valtuustolle – kunnan kiinteistöjen huono tila huoletti

Nah­ku­rin ja Kirk­ko­män­ni­kön vi­sioi­ta esi­tel­tiin val­tuus­tol­le – kunnan kiin­teis­tö­jen huono tila huo­let­ti

09.05.2022 22:49
Tilaajille
Miten Nahkuri-työryhmän työ etenee?

Miten Nah­ku­ri-työ­ryh­män työ etenee?

08.11.2021 06:00
Tilaajille
Työtä, tiloja ja tuunausta – Voisiko Tyrnävälle nousta Kestävän kehityksen talo, joka toisi saman katon alle yhdistykset, yksinyrittäjät, osatyökykyiset ja kierrättämisen? Tätä mietitään nyt

Työtä, tiloja ja tuu­naus­ta – Voisiko Tyr­nä­väl­le nousta Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen talo, joka toisi saman katon alle yh­dis­tyk­set, yk­si­ny­rit­tä­jät, osa­työ­ky­kyi­set ja kier­rät­tä­mi­sen? Tätä mie­ti­tään nyt

14.05.2021 13:00
Tilaajille
Tyrnävän valtuusto keskusteli Nahkurista, nelostiestä ja liikuntamahdollisuuksista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen ulkosalibandykaukalosta

Tyr­nä­vän val­tuus­to kes­kus­te­li Nah­ku­ris­ta, ne­los­ties­tä ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen ul­ko­sa­li­ban­dy­kau­ka­los­ta

12.04.2021 21:37
Tilaajille
Nahkurin asemakaava ei vastaa museoviraston inventoinnissa annettua suojelumerkintää – kaava vaatii päivittämistä

Nah­ku­rin ase­ma­kaa­va ei vastaa mu­seo­vi­ras­ton in­ven­toin­nis­sa an­net­tua suo­je­lu­mer­kin­tää – kaava vaatii päi­vit­tä­mis­tä

09.04.2021 09:45
Mitä tehdä Nahkurille? Sauli pohtii, miten Suomessa vanha on osattu hävittää
Kolumni

Mitä tehdä Nah­ku­ril­le? Sauli pohtii, miten Suo­mes­sa vanha on osattu hä­vit­tää

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Nahkuria ideoitiin: Aikuisten hengailupaikka, perunaruokaravintola, Tyrnävän puoti, näyttelytila...

Nah­ku­ria ideoi­tiin: Ai­kuis­ten hen­gai­lu­paik­ka, pe­ru­na­ruo­ka­ra­vin­to­la, Tyr­nä­vän puoti, näyt­te­ly­ti­la...

30.03.2021 23:07
Tilaajille
Miltä Tyrnävän Nahkurin sisätiloissa nyt näyttää, katso kuvat! – Valtakunnallisesti arvokkaan Nahkurin kohdalla on mietittävä, mihin tarkoitukseen alueen rakennuksia voi ja kannattaa korjata.

Miltä Tyr­nä­vän Nah­ku­rin si­sä­ti­lois­sa nyt näyt­tää, katso kuvat! – Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaan Nah­ku­rin koh­dal­la on mie­tit­tä­vä, mihin tar­koi­tuk­seen alueen ra­ken­nuk­sia voi ja kan­nat­taa kor­ja­ta.

30.03.2021 19:09
Tilaajille
Nahkurin rakennukset huonokuntoisia – ideointi-illassa mietitään, millaista käyttöä alueella voisi olla

Nah­ku­rin ra­ken­nuk­set huo­no­kun­toi­sia – ideoin­ti-il­las­sa mie­ti­tään, mil­lais­ta käyttöä alueel­la voisi olla

25.03.2021 15:00
Tilaajille
Nahkuri mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan – vanhan nahkatehtaan ja asuinrakennuksen kunnostamisen loppusummaksi on arvioitu 2,4 miljoonaa euroa

Nahkuri mukaan Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan – vanhan nah­ka­teh­taan ja asuin­ra­ken­nuk­sen kun­nos­ta­mi­sen lop­pu­sum­mak­si on ar­vioi­tu 2,4 mil­joo­naa euroa

12.11.2020 09:35
Tilaajille