Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Nahkurin alue
Nahkurin ja Kirkkomännikön visioita esiteltiin valtuustolle – kunnan kiinteistöjen huono tila huoletti

Nah­ku­rin ja Kirk­ko­män­ni­kön vi­sioi­ta esi­tel­tiin val­tuus­tol­le – kunnan kiin­teis­tö­jen huono tila huo­let­ti

09.05.2022 22:49
Tilaajille
Miten Nahkuri-työryhmän työ etenee?

Miten Nah­ku­ri-työ­ryh­män työ etenee?

08.11.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävän valtuusto keskusteli Nahkurista, nelostiestä ja liikuntamahdollisuuksista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen ulkosalibandykaukalosta

Tyr­nä­vän val­tuus­to kes­kus­te­li Nah­ku­ris­ta, ne­los­ties­tä ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen ul­ko­sa­li­ban­dy­kau­ka­los­ta

12.04.2021 21:37
Tilaajille
Nahkurin asemakaava ei vastaa museoviraston inventoinnissa annettua suojelumerkintää – kaava vaatii päivittämistä

Nah­ku­rin ase­ma­kaa­va ei vastaa mu­seo­vi­ras­ton in­ven­toin­nis­sa an­net­tua suo­je­lu­mer­kin­tää – kaava vaatii päi­vit­tä­mis­tä

09.04.2021 09:45
Vaalipostia: Faktaa Nahkurista ja Myllystä: "Tässä yhteydessä on unohdettu mainita, että Nahkurin kuntotarkastusraportin mukaan perustusten kuntoa ei ole edes tutkittu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Faktaa Nah­ku­ris­ta ja Myl­lys­tä: "Tässä yh­tey­des­sä on unoh­det­tu mai­ni­ta, että Nah­ku­rin kun­to­tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan pe­rus­tus­ten kuntoa ei ole edes tut­kit­tu"

07.04.2021 07:34
Tilaajille
Mitä tehdä Nahkurille? Sauli pohtii, miten Suomessa vanha on osattu hävittää
Kolumni

Mitä tehdä Nah­ku­ril­le? Sauli pohtii, miten Suo­mes­sa vanha on osattu hä­vit­tää

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Nahkuria ideoitiin: Aikuisten hengailupaikka, perunaruokaravintola, Tyrnävän puoti, näyttelytila...

Nah­ku­ria ideoi­tiin: Ai­kuis­ten hen­gai­lu­paik­ka, pe­ru­na­ruo­ka­ra­vin­to­la, Tyr­nä­vän puoti, näyt­te­ly­ti­la...

30.03.2021 23:07
Tilaajille
Miltä Tyrnävän Nahkurin sisätiloissa nyt näyttää, katso kuvat! – Valtakunnallisesti arvokkaan Nahkurin kohdalla on mietittävä, mihin tarkoitukseen alueen rakennuksia voi ja kannattaa korjata.

Miltä Tyr­nä­vän Nah­ku­rin si­sä­ti­lois­sa nyt näyt­tää, katso kuvat! – Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaan Nah­ku­rin koh­dal­la on mie­tit­tä­vä, mihin tar­koi­tuk­seen alueen ra­ken­nuk­sia voi ja kan­nat­taa kor­ja­ta.

30.03.2021 19:09
Tilaajille
Nahkurin rakennukset huonokuntoisia – ideointi-illassa mietitään, millaista käyttöä alueella voisi olla

Nah­ku­rin ra­ken­nuk­set huo­no­kun­toi­sia – ideoin­ti-il­las­sa mie­ti­tään, mil­lais­ta käyttöä alueel­la voisi olla

25.03.2021 15:00
Tilaajille
Nahkuri mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan – vanhan nahkatehtaan ja asuinrakennuksen kunnostamisen loppusummaksi on arvioitu 2,4 miljoonaa euroa

Nahkuri mukaan Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan – vanhan nah­ka­teh­taan ja asuin­ra­ken­nuk­sen kun­nos­ta­mi­sen lop­pu­sum­mak­si on ar­vioi­tu 2,4 mil­joo­naa euroa

12.11.2020 09:35
Tilaajille