Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Konsertit
Kuulammen nuoret pistävät koulunsa soimaan Perunamarkkinoiden bändikonsertissa kello 12– savukonekin löytyy!

Kuu­lam­men nuoret pis­tä­vät kou­lun­sa soimaan Pe­ru­na­mark­ki­noi­den bän­di­kon­ser­tis­sa kello 12– ­sa­vu­ko­ne­kin löytyy!

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Juhlitaanko Qstockia tulevaisuudessa Kempeleessä? Zeniitti mahdollistaisi jopa 40 000 ihmisen suurkonsertit

Juh­li­taan­ko Qstoc­kia tu­le­vai­suu­des­sa Kem­pe­lees­sä? Ze­niit­ti mah­dol­lis­tai­si jopa 40 000 ihmisen suur­kon­ser­tit

04.09.2023 07:01
Tilaajille
Lakeuden katedraalissa kajahtaa syyskuussa yli 200 lapsen ja nuoren ääni – suurkonserttiin on vapaa pääsy

La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa ka­jah­taa syys­kuus­sa yli 200 lapsen ja nuoren ääni – suur­kon­sert­tiin on vapaa pääsy

12.08.2023 15:00
Tilaajille
Jyrki tuo juhlakiertueensa paikkaan, missä nuorena bailasi – "Sieltä on paljon romanttisia muistoja"

Jyrki tuo juh­la­kier­tueen­sa paik­kaan, missä nuorena bailasi – "Sieltä on paljon ro­mant­ti­sia muis­to­ja"

14.04.2023 18:00
Tilaajille
Vanhaa Liminkaa hienompaa miljöötä kesätapahtumiin Aappoloineen ja Taidekouluineen saa hakea kaukaa, kirjoittaa kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne
Kolumni

Vanhaa Li­min­kaa hie­nom­paa mil­jöö­tä ke­sä­ta­pah­tu­miin Aap­po­loi­neen ja Tai­de­kou­lui­neen saa hakea kaukaa, kir­joit­taa kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Janne

04.04.2023 18:16
Tilaajille
Panhuilut soivat Lumijoen kirkossa tiistaina – luvassa tuttuja kappaleita raikkailla sovituksilla

Pan­hui­lut soivat Lu­mi­joen kir­kos­sa tiis­tai­na – luvassa tuttuja kap­pa­lei­ta raik­kail­la so­vi­tuk­sil­la

01.04.2023 13:00
Mikko kajauttaa entisen kotikuntansa kirkossa lauantaina – perinteikäs helsinkiläinen Laulu-Miehet konsertoi Kempeleessä

Mikko ka­jaut­taa entisen ko­ti­kun­tan­sa kir­kos­sa lauan­tai­na – pe­rin­tei­käs hel­sin­ki­läi­nen Lau­lu-Mie­het kon­ser­toi Kem­pe­lees­sä

09.12.2022 15:00
Tänään illalla Lakeuden katedraalissa konsertoiva Ida Elina teki urastaan ja elämästään kirjan – suomalaisille oulaistelaislähtöinen taiteilija on tullut tutuksi muun muassa Linnan juhlien jatkoilta

Tänään illalla La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa kon­ser­toi­va Ida Elina teki uras­taan ja elä­mäs­tään kirjan – suo­ma­lai­sil­le ou­lais­te­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja on tullut tutuksi muun muassa Linnan juhlien jat­koil­ta

21.08.2022 15:18
Tilaajille
Lumijoen kupeessa Karinkannassa nautitaan torstaina jazzista ja reilun viikon kuluttua rokataan – tapahtumat eivät toteutuisi ilman talkoolaisia

Lu­mi­joen ku­pees­sa Ka­rin­kan­nas­sa nau­ti­taan tors­tai­na jaz­zis­ta ja reilun viikon ku­lut­tua ro­ka­taan – ­ta­pah­tu­mat eivät to­teu­tui­si ilman tal­koo­lai­sia

27.07.2022 16:16
Tilaajille
Oulunsalo Soi helähtää jo ennakkoon lauantaina Karjasillan kirkossa – varsinainen festivaali käynnistyy 10. elokuuta

Ou­lun­sa­lo Soi he­läh­tää jo en­nak­koon lauan­tai­na Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa – var­si­nai­nen fes­ti­vaa­li käyn­nis­tyy 10. elo­kuu­ta

06.05.2022 09:00
Tilaajille
Lakeuden katedraalissa konsertoidaan lauantaina ukrainalaisten hyväksi – "Yhdessä voimme auttaa kärsiviä lähimmäisiämme"

La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa kon­ser­toi­daan lauan­tai­na uk­rai­na­lais­ten hyväksi – "Yh­des­sä voimme auttaa kär­si­viä lä­him­mäi­siäm­me"

01.04.2022 18:05
Nuoret ovat unohtuneet koronakriisin hoidossa, harmittelee tenori Petrus Schroderus – lauantaina hän konsertoi Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Yhteisvastuukeräykselle, jonka tuotto ohjataan Suomessa koronasta kärsiville nuorille

Nuoret ovat unoh­tu­neet ko­ro­na­krii­sin hoi­dos­sa, har­mit­te­lee tenori Petrus Schro­de­rus – lauan­tai­na hän kon­ser­toi Pyhän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le, jonka tuotto oh­ja­taan Suo­mes­sa ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le nuo­ril­le

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Argentiinalainen tango kaikuu tänään Limingan illassa – Argentiinalaisen nykytangon taitaja Martin Alvarado aikoo esittää myös versioimiaan suomalaistangoja

Ar­gen­tii­na­lai­nen tango kaikuu tänään Li­min­gan illassa – Ar­gen­tii­na­lai­sen ny­ky­tan­gon taitaja Martin Al­va­ra­do aikoo esittää myös ver­sioi­miaan suo­ma­lais­tan­go­ja

16.07.2021 11:00
Tilaajille
Tänään sunnuntaina järjestettävä Aapon päivän perinteinen joulukonsertti kuullaan tänä vuonna Virtuaalikirkossa – osallistumismaksu on vapaaehtoinen

Tänään sun­nun­tai­na jär­jes­tet­tä­vä Aapon päivän pe­rin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti kuul­laan tänä vuonna Vir­tuaa­li­kir­kos­sa – osal­lis­tu­mis­mak­su on va­paa­eh­toi­nen

20.12.2020 09:00
Oulunsalolaislähtöinen baritoni Joose Vähäsöyrinki kehitti studiolleen kymmeniätuhansia katsojia keränneet virtuaalikonsertit  – perjantaina on vuorossa joululaulutoiveiden ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen ba­ri­to­ni Joose Vä­hä­söy­rin­ki kehitti stu­diol­leen kym­me­niä­tu­han­sia kat­so­jia ke­rän­neet vir­tuaa­li­kon­ser­tit – per­jan­tai­na on vuo­ros­sa jou­lu­lau­lu­toi­vei­den ilta

17.12.2020 12:35
Tilaajille
Murron nuorisokuoro konsertoi kolmessa eri paikassa – ensimmäinen tiistaina Pyhän Tuomaan kirkossa Oulussa

Murron nuo­ri­so­kuo­ro kon­ser­toi kol­mes­sa eri pai­kas­sa – en­sim­mäi­nen tiis­tai­na Pyhän Tuomaan kir­kos­sa Oulussa

27.11.2020 12:02
Tyrnäväläinen Kari Suvilehto tarjoilee lauantaina  luutun lumoa Oulunsalon kirkossa – "Ääni on helisevä, mystinenkin"

Tyr­nä­vä­läi­nen Kari Su­vi­leh­to tar­joi­lee lauan­tai­na luutun lumoa Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa – "Ääni on he­li­se­vä, mys­ti­nen­kin"

17.11.2020 11:22
Kolme tenoria järjestävät etäkonsertin marraskuussa – mukana kempeleläislähtöinen Jyrki Anttila, joka odottaa pääsevänsä ystäviensä kanssa taas lavalle

Kolme tenoria jär­jes­tä­vät etä­kon­ser­tin mar­ras­kuus­sa – mukana kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Jyrki Ant­ti­la, joka odottaa pää­se­vän­sä ys­tä­vien­sä kanssa taas lavalle

25.10.2020 09:04