Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Muoti ja tyylit
Hukkapalat muuttuvat uniikeiksi koruiksi Tyrnävällä  – "On hienoa huomata, mitä kaikkea pystyy tekemään"

Huk­ka­pa­lat muut­tu­vat unii­keik­si ko­ruik­si Tyr­nä­väl­lä – "On hienoa huo­ma­ta, mitä kaikkea pystyy te­ke­mään"

19.10.2023 11:00
Tilaajille
70-luvun kodeissa oli väriä, kotimaista lasia ja mahdollisia aarteita – kalleimmista maljakoista maksetaan nyt tuhansia euroja

70-lu­vun ko­deis­sa oli väriä, ko­ti­mais­ta lasia ja mah­dol­li­sia aar­tei­ta – kal­leim­mis­ta mal­ja­kois­ta mak­se­taan nyt tu­han­sia euroja

03.10.2023 15:04
Tilaajille
Kempeleläinen Anne antaa henkilökohtaista pukeutumisneuvontaa – "Monen kipupiste on se, että vaatekaapissa on vaatteita, mutta ei ole tietoa, miten niitä yhdistetään"

Kem­pe­le­läi­nen Anne antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta pu­keu­tu­mis­neu­von­taa – "Monen ki­pu­pis­te on se, että vaa­te­kaa­pis­sa on vaat­tei­ta, mutta ei ole tietoa, miten niitä yh­dis­te­tään"

31.07.2023 18:00
Tilaajille
Lasi ja taide hullaannutti Mauno Heikkilän – antiikkiasiantuntijan historiantietämys siivitti yleisön aikamatkalle

Lasi ja taide hul­laan­nut­ti Mauno Heik­ki­län – an­tiik­ki­asian­tun­ti­jan his­to­rian­tie­tä­mys sii­vit­ti yleisön ai­ka­mat­kal­le

17.06.2023 18:00
Tilaajille
Joni pohtii, pitäisikö Miss Suomi -instituutio räjäyttää päreiksi ja kehittää tilalle nykyajan maailmankuvaa vastaava versio
Kolumni

Joni pohtii, pi­täi­si­kö Miss Suomi -ins­ti­tuu­tio rä­jäyt­tää pä­reik­si ja ke­hit­tää tilalle ny­ky­ajan maail­man­ku­vaa vas­taa­va versio

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Vanhojen tanssit aiheuttaa osalle jännitystä, stressiä ja hepulointia, paljastaa kempeleläinen Veera Vähäkangas ja tunnustaa itsekin kuuluvansa kyseiseen sakkiin

Van­ho­jen tanssit ai­heut­taa osalle jän­ni­tys­tä, stres­siä ja he­pu­loin­tia, pal­jas­taa kem­pe­le­läi­nen Veera Vä­hä­kan­gas ja tun­nus­taa itsekin kuu­lu­van­sa ky­sei­seen sakkiin

07.02.2023 18:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Leena Ung aloitti Rantalakeuden kansallispuvun valmistuksen 22 vuotta sitten – "ajattelin tuolloin olevani ensimmäisiä, joka kyseisen puvun on koskaan tehnyt, mutta toisin kävi"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Leena Ung aloitti Ran­ta­la­keu­den kan­sal­lis­pu­vun val­mis­tuk­sen 22 vuotta sitten – "a­jat­te­lin tuol­loin olevani en­sim­mäi­siä, joka ky­sei­sen puvun on koskaan tehnyt, mutta toisin kävi"

01.01.2023 11:00
Tilaajille
Arkistojuttu: Tämä puku kelpaa vaikka Linnan juhliin! – Rantalakeuden alue sai oman kansallispuvun vuonna 2000, mutta tiesitkö mihin malli perustuu?

Ar­kis­to­jut­tu: Tämä puku kelpaa vaikka Linnan juh­liin! – Ran­ta­la­keu­den alue sai oman kan­sal­lis­pu­vun vuonna 2000, mutta tie­sit­kö mihin malli pe­rus­tuu?

05.08.2022 10:00
Tilaajille
Kansallispukua juhlitaan 5. elokuuta – Anu-Maija muistuttaa, että kansallispuvut ovat arvokkaita käsityönäytteitä, eikä niitä sovi unohtaa kaapin perukoille

Kan­sal­lis­pu­kua juh­li­taan 5. elo­kuu­ta – Anu-Mai­ja muis­tut­taa, että kan­sal­lis­pu­vut ovat ar­vok­kai­ta kä­si­työ­näyt­tei­tä, eikä niitä sovi unohtaa kaapin pe­ru­koil­le

05.08.2022 06:00
Tilaajille
Myös Johnny Depp pukeutuu liminkalaislähtöisen Ninan koruihin – Pienestä aloittaneella korutaiteilijalla on nyt oma studio Kampissa

Myös Johnny Depp pu­keu­tuu li­min­ka­lais­läh­töi­sen Ninan ko­rui­hin – Pie­nes­tä aloit­ta­neel­la ko­ru­tai­tei­li­jal­la on nyt oma studio Kam­pis­sa

11.07.2022 18:00
Tilaajille
Yksi vanhemman kommentti vaatteesta voi pilata nuoren itseluottamuksen: "Heillä on kuitenkin myös ihan hyviä pointteja, kuten nilkkasukkien käyttö talvella ei ole kovin järkevä valinta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi van­hem­man kom­ment­ti vaat­tees­ta voi pilata nuoren it­se­luot­ta­muk­sen: "Heillä on kui­ten­kin myös ihan hyviä point­te­ja, kuten nilk­ka­suk­kien käyttö tal­vel­la ei ole kovin järkevä va­lin­ta"

09.02.2022 13:21
Usein paras hoito kävelystä aiheutuviin kipuihin on kävely itse, mutta miten se on mahdollista?  – ”Emme myy kenkiä, myymme kävelykykyä”
Mainos Medishop

Usein paras hoito kä­ve­lys­tä ai­heu­tu­viin ki­pui­hin on kävely itse, mutta miten se on mah­dol­lis­ta? – ”Emme myy kenkiä, myymme kä­ve­ly­ky­kyä”

13.12.2021 06:00
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työ­il­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

28.11.2021 19:00
Tilaajille
Liminkalaislähtöiselle muotisuunnittelija Sofia Ilmoselle ympäristövastuullisuuspalkinto arvostetulta Hyèresin muotifestivaalilta

Li­min­ka­lais­läh­töi­sel­le muo­ti­suun­nit­te­li­ja Sofia Il­mo­sel­le ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suus­pal­kin­to ar­vos­te­tul­ta Hyè­re­sin muo­ti­fes­ti­vaa­lil­ta

25.10.2021 12:26
Viimeinkin aamu ilman uutta koronatartuntaa – Kempeleen koronavirusrypäs näyttää laantuneen ripeiden ja oikea-aikaisten toimien ansiosta

Vii­mein­kin aamu ilman uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Kem­pe­leen ko­ro­na­vi­rus­ry­päs näyttää laan­tu­neen ri­pei­den ja oi­kea-ai­kais­ten toimien an­sios­ta

08.09.2021 06:06
Tilaajille
Yritystoiminta loksahti osaksi arjen palapeliä

Yri­tys­toi­min­ta lok­sah­ti osaksi arjen pa­la­pe­liä

10.07.2021 10:08
Tilaajille