Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Joulu
Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säihkymään – arvaatko, mitä lapset tontuilta aina kysyvät?

Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säih­ky­mään – ar­vaat­ko, mitä lapset ton­tuil­ta aina ky­sy­vät?

27.12.2022 13:47
Tilaajille
Arkistosta: Leionie, Ete ja Moe ihmettelevät lakeuden jouluperinteitä, mutta pipari maistuu kaikille – lanttulaatikkokin on erikoisuus

Ar­kis­tos­ta: Leio­nie, Ete ja Moe ih­met­te­le­vät la­keu­den jou­lu­pe­rin­tei­tä, mutta pipari maistuu kai­kil­le – lant­tu­laa­tik­ko­kin on eri­koi­suus

25.12.2022 18:00
Tilaajille
Arkistosta: Saksassa asuvan temmeslähtöisen Merjan joulupöydässä on oltava rosollia – aattona pukeudutaan parhaimpiin

Ar­kis­tos­ta: Sak­sas­sa asuvan tem­mes­läh­töi­sen Merjan jou­lu­pöy­däs­sä on oltava ro­sol­lia – aattona pu­keu­du­taan par­haim­piin

24.12.2022 18:00
Tilaajille
Ukrainalaisessa Volykin perheessä joulua vietetään useaan kertaan – Lumijoella he aikovat kokeilla myös suomalaisia jouluperinteitä

Uk­rai­na­lai­ses­sa Volykin per­hees­sä joulua vie­te­tään useaan kertaan – Lu­mi­joel­la he aikovat ko­keil­la myös suo­ma­lai­sia jou­lu­pe­rin­tei­tä

24.12.2022 12:00
Tilaajille
Hyvää joulua! Kysyimme Oulunsalon katugallupissa tärkeää joulumuistoa – näin meille vastattiin

Hyvää joulua! Ky­syim­me Ou­lun­sa­lon ka­tu­gal­lu­pis­sa tärkeää jou­lu­muis­toa – näin meille vas­tat­tiin

24.12.2022 06:00
Tilaajille
Joulu tuli Temmekselle kylän omien lauluntekijöiden, Heimo Saksion ja Meimi Eloniemen sävelin – katso video!

Joulu tuli Tem­mek­sel­le kylän omien lau­lun­te­ki­jöi­den, Heimo Saksion ja Meimi Elo­nie­men sävelin – katso video!

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Eläkeliiton Temmeksen yhdistyksen musiikkipitoisessa joulujuhlassa kuultiin temmesläisiä joululauluja

Elä­ke­lii­ton Tem­mek­sen yh­dis­tyk­sen mu­siik­ki­pi­toi­ses­sa jou­lu­juh­las­sa kuul­tiin tem­mes­läi­siä jou­lu­lau­lu­ja

22.12.2022 08:32
Tilaajille
Oulun seudulle pyrytti topakasti lunta, Hailuodossa sitä kertyi 11 senttiä – tällainen on joulun sää

Oulun seu­dul­le pyrytti to­pa­kas­ti lunta, Hai­luo­dos­sa sitä kertyi 11 senttiä – täl­lai­nen on joulun sää

21.12.2022 18:00
Tilaajille
Yksinäisyys kalvaa useita, lapsilla hätä vanhempien humalasta ja riitelystä – Joulu ei ole kaikille ilon ja riemun juhla, vaan päinvastoin

Yk­si­näi­syys kalvaa useita, lap­sil­la hätä van­hem­pien hu­ma­las­ta ja rii­te­lys­tä – Joulu ei ole kai­kil­le ilon ja riemun juhla, vaan päin­vas­toin

21.12.2022 15:00
Jo muinaissuomalaiset kantoivat juhlapuita tupaan, popsivat kinkkua ja lepyttelivät henkiä – vain pohjolassa joulu on joulu
Kolumni

Jo mui­nais­suo­ma­lai­set kan­toi­vat juh­la­pui­ta tupaan, pop­si­vat kinkkua ja le­pyt­te­li­vät henkiä – vain poh­jo­las­sa joulu on joulu

21.12.2022 06:00
Tilaajille
Huolta on monesta asiasta, mutta Sauli-päätoimittaja muistuttaa, että meillä asiat ovat kuitenkin hyvin
Pääkirjoitus

Huolta on monesta asias­ta, mutta Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että meillä asiat ovat kui­ten­kin hyvin

21.12.2022 02:35
Tilaajille
Liminkalainen Eeva, 87, ilahtui joululahjasta – Joulukassin saivat Limingassa ja Lumijoella kaikki sotaveteraanien puolisot, sillä veteraaneja ei ole enää elossa

Li­min­ka­lai­nen Eeva, 87, ilahtui jou­lu­lah­jas­ta – Jou­lu­kas­sin saivat Li­min­gas­sa ja Lu­mi­joel­la kaikki so­ta­ve­te­raa­nien puo­li­sot, sillä ve­te­raa­ne­ja ei ole enää elossa

20.12.2022 14:00
Tilaajille
Hilja kirjoitti lukijoiden iloksia jouluisia ajatuksia – "Siihen tahdon meitä kannustaa..."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hilja kir­joit­ti lu­ki­joi­den iloksia jou­lui­sia aja­tuk­sia – "Siihen tahdon meitä kan­nus­taa..."

20.12.2022 11:21
Tilaajille
Paula vieraili Lumijoen MTK:n 100-vuotisjuhlassa ja huomasi, että entisajan sukupolvet ovat olleet taloudessa tarkkoja ja sääntelyssäkin tinkimättömiä
Kolumni

Paula vie­rai­li Lu­mi­joen MTK:n 100-vuo­tis­juh­las­sa ja huo­ma­si, että en­tis­ajan su­ku­pol­vet ovat olleet ta­lou­des­sa tark­ko­ja ja sään­te­lys­sä­kin tin­ki­mät­tö­miä

20.12.2022 11:19
Tilaajille
Joulu on rakkauden ja välittämisen juhlaa, kirjoittaa Hailuodon kirkkoherra Timo
Kolumni

Joulu on rak­kau­den ja vä­lit­tä­mi­sen juhlaa, kir­joit­taa Hai­luo­don kirk­ko­her­ra Timo

20.12.2022 11:12
Tilaajille
Paljonko kinkkua ja viiniä kuluu jouluna? Tilastot kertovat: 300 000 joulukuusta haetaan omasta metsästä, 150 000 tuodaan ulkomailta

Pal­jon­ko kinkkua ja viiniä kuluu jou­lu­na? ­Ti­las­tot ker­to­vat: 300 000 jou­lu­kuus­ta haetaan omasta met­säs­tä, 150 000 tuodaan ul­ko­mail­ta

15.12.2022 11:12
Tilaajille
Sauli sai joulumieleensä upean nostatuksen Bratislavan joulutorilla – eikä kyse ollut kuin muutamasta sanasta
Kolumni

Sauli sai jou­lu­mie­leen­sä upean nos­ta­tuk­sen Bra­tis­la­van jou­lu­to­ril­la – eikä kyse ollut kuin muu­ta­mas­ta sanasta

14.12.2022 06:32
Tilaajille
Joulupukki kävi jo Vihiluodossa – virittäydy joulutunnelmaan ja katso video!

Jou­lu­puk­ki kävi jo Vi­hi­luo­dos­sa – vi­rit­täy­dy jou­lu­tun­nel­maan ja katso video!

12.12.2022 09:26
Tilaajille
Joulupukki kävi tervehtimässä Vihiluodon lapsia, osa 1.

Jou­lu­puk­ki kävi ter­veh­ti­mäs­sä Vi­hi­luo­don lapsia, osa 1.

12.12.2022 09:27
Matkamuistoina löydetyistä pienoistaloista on syntynyt tuposlaisten ystävien toimesta joulun ihmemaa –  "Kellotapuleista tai muusta voi tunnistaa, mistä Euroopan kaupungista ne ovat"

Mat­ka­muis­toi­na löy­de­tyis­tä pie­nois­ta­lois­ta on syn­ty­nyt tu­pos­lais­ten ys­tä­vien toi­mes­ta joulun ihmemaa – "Kel­lo­ta­pu­leis­ta tai muusta voi tun­nis­taa, mistä Eu­roo­pan kau­pun­gis­ta ne ovat"

11.12.2022 17:01
Tilaajille