Joulu
Kyllästyttääkö jo jouluruoka? Älä heitä tähteitä pois, niistä saa tuunattua vaikka kukkoa ja kiusausta

Kyl­läs­tyt­tää­kö jo jou­lu­ruo­ka? Älä heitä täh­tei­tä pois, niistä saa tuu­nat­tua vaikka kukkoa ja kiu­saus­ta

30.12.2021 09:00
Tilaajille
Arkistosta: 11 vuotta sitten Oulunsalon tarinatuvalla paljastui mitä kuivuneista joulukuusista tehtiin – "Se oli aikaa, että mitään ei heitetty turhana pois"

Ar­kis­tos­ta: 11 vuotta sitten Ou­lun­sa­lon ta­ri­na­tu­val­la pal­jas­tui mitä kui­vu­neis­ta jou­lu­kuu­sis­ta tehtiin – "Se oli aikaa, että mitään ei hei­tet­ty turhana pois"

26.12.2021 14:00
Tilaajille
Arkistosta: Luokkalan papeille joulu on iso juttu: "Kotona on aina luettu jouluevankeliumi"

Ar­kis­tos­ta: Luok­ka­lan pa­peil­le joulu on iso juttu: "Kotona on aina luettu jou­lue­van­ke­liu­mi"

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Muutama tiukka kysymys Joulupukille: Paljonko Korvatunturilla on poroja ja mitenkäs on verojen maksun laita?

Muutama tiukka kysymys Jou­lu­pu­kil­le: Pal­jon­ko Kor­va­tun­tu­ril­la on poroja ja mi­ten­käs on verojen maksun laita?

24.12.2021 12:00
Tilaajille
Rantalakeuden toimitus heittäytyi muistelemaan lapsuuden jouluja: "On joulupukki olemassa, sanoin minäkin ääni vähän väristen"

Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tus heit­täy­tyi muis­te­le­maan lap­suu­den jou­lu­ja: "On jou­lu­puk­ki ole­mas­sa, sanoin minäkin ääni vähän vä­ris­ten"

24.12.2021 06:00
Tilaajille
Hyvää joulua! Katso Sauli-päätoimittajan joulutervehdys  – samalla selviää hänen lempijoululaulunsa

Hyvää joulua! Katso Sau­li-pää­toi­mit­ta­jan jou­lu­ter­veh­dys – samalla selviää hänen lem­pi­jou­lu­lau­lun­sa

23.12.2021 16:00
Hyvää joulua Rantalakeudesta! Katso videolta päätoimittajan joulutervehdys

Hyvää joulua Ran­ta­la­keu­des­ta! Katso vi­deol­ta pää­toi­mit­ta­jan jou­lu­ter­veh­dys

23.12.2021 16:00
Katso ohjeet: Herkkulahja maistuu ja tuoksuu – miltä kuulostaisi pukinkonttiin suklaa-tähtianistryffelit ja glögimaustesiirappi?

Katso ohjeet: Herk­ku­lah­ja maistuu ja tuoksuu – miltä kuu­los­tai­si pu­kin­kont­tiin suk­laa-täh­tia­nist­ryf­fe­lit ja glö­gi­maus­te­sii­rap­pi?

22.12.2021 18:00
Tilaajille
Riinaa mietityttää, katoavatko joulukortit: "Lapsuudestani muistan, kuinka ihastelin tuntikausia joulukortteja, joiin joulutoivotukset oli kirjoitettu kauniilla koukeroisella käsialalla ja hilereunaiset kuvat olivat toinen toistaan upeampia
Kolumni

Riinaa mie­ti­tyt­tää, ka­toa­vat­ko jou­lu­kor­tit: "Lap­suu­des­ta­ni muis­tan, kuinka ihas­te­lin tun­ti­kau­sia jou­lu­kort­te­ja, joiin jou­lu­toi­vo­tuk­set oli kir­joi­tet­tu kau­niil­la kou­ke­roi­sel­la kä­si­alal­la ja hi­le­reu­nai­set kuvat olivat toinen tois­taan upeam­pia

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Joulu lähenee ja koronatesteissä kävijöiden määrä vähenee – hiirvittääkö  mahdollinen joulukaranteeni vai onko kotitestaaminen lisääntynyt?

Joulu lähenee ja ko­ro­na­tes­teis­sä kä­vi­jöi­den määrä vähenee – ­hiir­vit­tää­kö mah­dol­li­nen jou­lu­ka­ran­tee­ni vai onko ko­ti­tes­taa­mi­nen li­sään­ty­nyt?

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Päätoimittajan tärkein toive pukinkonttiin on, että hyvinvointialueiden synnyttämisen jälkeen palvelut säilyvät alueellamme
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jan tärkein toive pu­kin­kont­tiin on, että hy­vin­voin­ti­aluei­den syn­nyt­tä­mi­sen jälkeen pal­ve­lut säi­ly­vät alueel­lam­me

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille
MLL:n Tyrnävän ja Kempeleen osastot ovat mukana tekemässä vähävaraisille perheille joulua – Auta Ruokalahjalla -keräys on käynnistynyt Liminganportin ja Kempeleen K-Supermarketeissa

MLL:n Tyr­nä­vän ja Kem­pe­leen osastot ovat mukana te­ke­mäs­sä vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le joulua – Auta Ruo­ka­lah­jal­la -keräys on käyn­nis­ty­nyt Li­min­gan­por­tin ja Kem­pe­leen K-Su­per­mar­ke­teis­sa

15.12.2021 16:00
"Luopuminen on kuitenkin välttämätöntä, että tilalle voi tulla jotain uutta", toteaa Kempeleen seurakunnan Taru-kanttori muistuttaa
Kolumni

"Luo­pu­mi­nen on kui­ten­kin vält­tä­mä­tön­tä, että tilalle voi tulla jotain uutta", toteaa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ta­ru-kant­to­ri muis­tut­taa

15.12.2021 13:03
Tilaajille
Tukes: Vanhojen valosarjojen kanssa on syytä olla tarkkana – näin käytät jouluvaloja turvallisesti

Tukes: Van­ho­jen va­lo­sar­jo­jen kanssa on syytä olla tark­ka­na – näin käytät jou­lu­va­lo­ja tur­val­li­ses­ti

12.12.2021 06:01
Joulupaketit, kortit ja kirjet kannattaa lähettää hyvissä ajoin – tarkista tästä viimeiset mahdolliset postituspäivät

Jou­lu­pa­ke­tit, kortit ja kirjet kan­nat­taa lä­het­tää hyvissä ajoin – tar­kis­ta tästä vii­mei­set mah­dol­li­set pos­ti­tus­päi­vät

10.12.2021 18:00
Tilaajille
Joulunvietto ei ole jokaiselle lapselle iloinen asia, vaan osaa se ahdistaa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toimivat myös joulun ajan

Jou­lun­viet­to ei ole jo­kai­sel­le lap­sel­le iloinen asia, vaan osaa se ah­dis­taa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toi­mi­vat myös joulun ajan

10.12.2021 06:00
Joulu avattiin Tyrnävällä joulupukin, teatteriesityksen ja kuorolaulun voimin – katso kuvat!

Joulu avat­tiin Tyr­nä­väl­lä jou­lu­pu­kin, teat­te­ri­esi­tyk­sen ja kuo­ro­lau­lun voimin – katso kuvat!

27.11.2021 12:26
Liminkalaisen kukkakauppa Rosean yrittäjä sai idean joulun kukkapuusta, jonka avulla voi ilahduttaa yksinäistä, vanhusta tai vähävaraista

Li­min­ka­lai­sen kuk­ka­kaup­pa Rosean yrit­tä­jä sai idean joulun kuk­ka­puus­ta, jonka avulla voi ilah­dut­taa yk­si­näis­tä, van­hus­ta tai vä­hä­va­rais­ta

19.11.2021 19:00
Tilaajille
Oulunsalon Entisajan Joulumarkkinat järjestetään taas koronatauon jälkeen – ensi viikolla paikalla on Joulupukkikin ja kirkossa konsertoidaan

Ou­lun­sa­lon En­tis­ajan Jou­lu­mark­ki­nat jär­jes­te­tään taas ko­ro­na­tauon jälkeen – ensi vii­kol­la pai­kal­la on Jou­lu­puk­ki­kin ja kir­kos­sa kon­ser­toi­daan

10.11.2021 15:14