Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

Joulu
Tiesitkö, että Jouluradiota voi kuunnella verkossa ympäri vuoden? Radioaalloille joulumusiikki palaa taas marraskuussa

Tie­sit­kö, että Jou­lu­ra­dio­ta voi kuun­nel­la ver­kos­sa ympäri vuoden? Ra­dio­aal­loil­le jou­lu­mu­siik­ki palaa taas mar­ras­kuus­sa

23.01.2021 15:00
Tilaajille
"Nyt on muorilla mennyt pikkaisen yli", tuumasi 10-vuotias lapsenlapsi isoäidilleen, mutta Virpi totesi ensi vuonna voivan jouluvaloja olla vieläkin enemmän

"Nyt on muo­ril­la mennyt pik­kai­sen yli", tuumasi 10-vuo­tias lap­sen­lap­si isoäi­dil­leen, mutta Virpi totesi ensi vuonna voivan jou­lu­va­lo­ja olla vie­lä­kin enemmän

06.01.2021 15:00
Tilaajille
Erja elää todeksi joululaulun sanat: En etsi valtaa, loistoa,  en kaipaa kultaakaan
Kolumni

Erja elää todeksi jou­lu­lau­lun sanat: En etsi valtaa, lois­toa, en kaipaa kul­taa­kaan

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Kirjailija Antti Rönkä löysi Hailuodosta hiljaisuutta ja rauhaa pääkaupunkiseudun koronakokemusten vastapainoksi - Suomen Lofooteilla ajatukset vapautuvat

Kir­jai­li­ja Antti Rönkä löysi Hai­luo­dos­ta hil­jai­suut­ta ja rauhaa pää­kau­pun­ki­seu­dun ko­ro­na­ko­ke­mus­ten vas­ta­pai­nok­si - Suomen Lo­foo­teil­la aja­tuk­set va­pau­tu­vat

30.12.2020 19:15
Tilaajille
Kysyimme ihmisiltä ketä he haluaisivat jouluna erityisesti tänä vuonna muistaa? "Ehdottomasti äitiäni, koska hän laittaa aina muut itsensä edelle"

Ky­syim­me ih­mi­sil­tä ketä he ha­luai­si­vat jouluna eri­tyi­ses­ti tänä vuonna muis­taa? "Eh­dot­to­mas­ti äi­tiä­ni, koska hän laittaa aina muut itsensä edelle"

27.12.2020 09:00
Tilaajille
"Inhoan tarkkoja suunnitelmia", Marjo Airaksinen toteaa ja sanoo perheen pysyttelevän pois tarkoista joulusuunnitelmista

"Inhoan tark­ko­ja suun­ni­tel­mia", Marjo Ai­rak­si­nen toteaa ja sanoo perheen py­syt­te­le­vän pois tar­kois­ta jou­lu­suun­ni­tel­mis­ta

26.12.2020 15:00
Tilaajille
Joulukranssi syntyy luonnonmateriaaleista – katso videolta, kuinka Seija Leppälä sen tekee

Jou­lu­krans­si syntyy luon­non­ma­te­riaa­leis­ta – katso vi­deol­ta, kuinka Seija Leppälä sen tekee

26.12.2020 09:00
Tilaajille
Pauli Runtti muistelee lapsuuden joulukirkkoa Oulunsalossa: "Aikainen herätys ja seitsemäksi kirkkoon..."

Pauli Runtti muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­kirk­koa Ou­lun­sa­los­sa: "Ai­kai­nen herätys ja seit­se­mäk­si kirk­koon..."

25.12.2020 15:00
Tilaajille
Lasten riemua, parran vetoa, äriseviä koiria, humalaisia aikuisia... – Kuusi maakunnan Joulupukin apulaista kertoo millaisia pukinkeikat ovat

Lasten riemua, parran vetoa, äri­se­viä koiria, hu­ma­lai­sia ai­kui­sia... – Kuusi maa­kun­nan Jou­lu­pu­kin apu­lais­ta kertoo mil­lai­sia pu­kin­kei­kat ovat

24.12.2020 17:06
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo löytää rauhan seimen luota: "Kaipaamme niin kovin toistemme yhteyttä, läheisyyttä ja kosketusta"

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo löytää rauhan seimen luota: "Kai­paam­me niin kovin tois­tem­me yh­teyt­tä, lä­hei­syyt­tä ja kos­ke­tus­ta"

24.12.2020 15:05
Tilaajille
Olavi oli Lucian päivänä mukana Tyrnävän toritapahtumassa ja pettyi, kun asiakkaita ei ollutkaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olavi oli Lucian päivänä mukana Tyr­nä­vän to­ri­ta­pah­tu­mas­sa ja pettyi, kun asiak­kai­ta ei ol­lut­kaan

23.12.2020 07:44
Tilaajille
Hailuotolaiset kahdeksaluokkalaiset Venla ja Lumi toivovat hyvää joulua koronasta huolimatta: "Jokainen voi omalla tavallaan miettiä, miten voisi viettää tätä joulua mahdollisimman mukavasti"
Kolumni

Hai­luo­to­lai­set kah­dek­sa­luok­ka­lai­set Venla ja Lumi toi­vo­vat hyvää joulua ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta: "Jo­kai­nen voi omalla ta­val­laan miet­tiä, miten voisi viettää tätä joulua mah­dol­li­sim­man mu­ka­vas­ti"

23.12.2020 05:48
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli toivottaa hyvää joulua ja muistuttaa, että pyhien aikana kannattaa hetkeksi jarruttaa
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li toi­vot­taa hyvää joulua ja muis­tut­taa, että pyhien aikana kan­nat­taa het­kek­si jar­rut­taa

23.12.2020 05:08
Tilaajille
Tyrnävän kirkkoherra Teemu Isokääntä katseen taivaalle: "Samalla ymmärrän, että nuo pienet valopisteet kaukana jossain voivat olla helposti aurinkoamme isompia, planeetastamme puhumattakaan"
Kolumni

Tyr­nä­vän kirk­ko­her­ra Teemu Iso­kään­tä katseen tai­vaal­le: "Sa­mal­la ym­mär­rän, että nuo pienet va­lo­pis­teet kaukana jossain voivat olla hel­pos­ti au­rin­koam­me isom­pia, pla­nee­tas­tam­me pu­hu­mat­ta­kaan"

23.12.2020 05:02
Tilaajille
Sauli muistelee lapsuuden joulukorttitalkoita isoäidin kanssa: "Ihailin ässän kaunista kaarta, teen hentoa yläviivaa ja kirjainten luontevaa liittoa"
Kolumni

Sauli muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­kort­ti­tal­koi­ta iso­äi­din kanssa: "I­hai­lin ässän kau­nis­ta kaarta, teen hentoa ylä­vii­vaa ja kir­jain­ten luon­te­vaa liit­toa"

23.12.2020 04:32
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila sai sittenkin komean ukkometson joulupöytään –"Sattuneesta syystä oma metsästysharrastus on jäänyt lapsen kenkiin"
Kolumni

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila sai sit­ten­kin komean uk­ko­met­son jou­lu­pöy­tään –"­Sat­tu­nees­ta syystä oma met­säs­tys­har­ras­tus on jäänyt lapsen ken­kiin"

23.12.2020 04:10
Eläimellistä menoa vai vilinää, vilskettä? Katso, millaisissa tunnelmissa joulua odotellaan Lehtokummun kotieläinpihalla Temmeksellä

Eläi­mel­lis­tä menoa vai vi­li­nää, vils­ket­tä? Katso, mil­lai­sis­sa tun­nel­mis­sa joulua odo­tel­laan Leh­to­kum­mun ko­ti­eläin­pi­hal­la Tem­mek­sel­lä

22.12.2020 12:35
Tilaajille
Nyt lähdetään kohti valoa! – historiallista planeettojen kohtaamista ei nähdä Oulun seudulla

Nyt läh­de­tään kohti valoa! – his­to­rial­lis­ta pla­neet­to­jen koh­taa­mis­ta ei nähdä Oulun seu­dul­la

21.12.2020 12:36
Sinäkin vuonna joulua vietettiin poikkeuksellisissa oloissa– 80 vuotta sitten välirauhan jouluna talvisodan menetykset olivat vielä tuoreessa muistissa

Sinäkin vuonna joulua vie­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sis­sa olois­sa– 80 vuotta sitten vä­li­rau­han jouluna tal­vi­so­dan me­ne­tyk­set olivat vielä tuo­rees­sa muis­tis­sa

20.12.2020 19:00
Tilaajille
"Pyrin siihen, ettei summa menisi sen yli.." – Kysyimme joululahjaostoksilla olleilta ihmisiltä, paljonko pukinkontin täyttämiseen kuluu tänä vuonna euroja?

"Pyrin siihen, ettei summa menisi sen yli.." – Ky­syim­me jou­lu­lah­ja­os­tok­sil­la ol­leil­ta ih­mi­sil­tä, pal­jon­ko pu­kin­kon­tin täyt­tä­mi­seen kuluu tänä vuonna euroja?

20.12.2020 15:00
Tilaajille