Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Taide
Arjen metalliaarteista rakentuu portti koululle – "Mitähän Lenna olisi tästä sanonut", miettii Salli

Arjen me­tal­li­aar­teis­ta ra­ken­tuu portti kou­lul­le – "­Mi­tä­hän Lenna olisi tästä sa­no­nut", miettii Salli

11.09.2023 15:00
Tilaajille
Suomen Kansallisgalleria kokoelmissa on 13 Vilho Lammen teosta – "Meillä on ostohousut edelleen jalassa"

Suomen Kan­sal­lis­gal­le­ria ko­koel­mis­sa on 13 Vilho Lammen teosta – "Meillä on os­to­hou­sut edel­leen ja­las­sa"

30.08.2023 18:00
Tilaajille
Katso kuvat: Tyrnävän taiteiden yössä maalattiin luonnonväreillä sekä spraymaalilla

Katso kuvat: Tyr­nä­vän tai­tei­den yössä maa­lat­tiin luon­non­vä­reil­lä sekä spray­maa­lil­la

26.08.2023 11:00
Tilaajille
Esikoisnäyttelyään valmisteleva Reetta Kumpula hyppäsi tuntemattomaan alan vaihdon myötä

Esi­kois­näyt­te­lyään val­mis­te­le­va Reetta Kumpula hyppäsi tun­te­mat­to­maan alan vaihdon myötä

12.07.2023 06:00
Tilaajille
Ukarainalainen Olha taiteilee hiilimuotokuvia – "Taide puhuu puolestani"

Uka­rai­na­lai­nen Olha tai­tei­lee hii­li­muo­to­ku­via – "Taide puhuu puo­les­ta­ni"

27.06.2023 10:50 1
Tilaajille
Tyrnäväläistaustainen Seija Haarala-Rytöhonka teki Tyrnävän kunnalle merkittävän taidelahjoituksen

Tyr­nä­vä­läis­taus­tai­nen Seija Haa­ra­la-Ry­tö­hon­ka teki Tyr­nä­vän kun­nal­le mer­kit­tä­vän tai­de­lah­joi­tuk­sen

27.06.2023 18:39
Tilaajille
Moni-ilmeinen tuohi näyttää eri sävynsä Jaana Öljymäen tuohityönäyttelyssä – tuohesta voi tehdä vaikka mekon

Mo­ni-il­mei­nen tuohi näyttää eri sävynsä Jaana Öl­jy­mäen tuo­hi­työ­näyt­te­lys­sä – ­tuo­hes­ta voi tehdä vaikka mekon

22.06.2023 13:00
Tilaajille
Musiikkiala pystyy kattamaan ison osan luovan talouden vajeesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki­ala pystyy kat­ta­maan ison osan luovan ta­lou­den va­jees­ta

20.06.2023 12:56
Tilaajille
Jaakko ei murehdi taiteensa katoavaisuutta – Kempeleen uuteen liikenneympyrään tuleva Ylispuumetsä on jo työn alla

Jaakko ei murehdi tai­teen­sa ka­toa­vai­suut­ta – Kem­pe­leen uuteen lii­ken­ne­ym­py­rään tuleva Ylis­puu­met­sä on jo työn alla

14.06.2023 18:00
Tilaajille
Hailuotolaisen Annen kirjontatöissä näkyy rakkaus saaren luontoon – "Minun lempipaikkani on metsä"

Hai­luo­to­lai­sen Annen kir­jon­ta­töis­sä näkyy rakkaus saaren luon­toon – "Minun lem­pi­paik­ka­ni on metsä"

12.06.2023 06:00
Tilaajille
Ammatinvalintatesti oli oikeassa liminkalaisen Niinan kohdalla – "Lasten uteliaisuutta pitää kutkuttaa"

Am­ma­tin­va­lin­ta­tes­ti oli oi­keas­sa li­min­ka­lai­sen Niinan koh­dal­la – "­Las­ten ute­liai­suut­ta pitää kut­kut­taa"

03.06.2023 18:00
Tilaajille
Nyt on aika kilistellä! Toimintakeskus Zytykkeen yhteisötaideryhmä avasi näyttelyn Kempeleen kirjastolle

Nyt on aika ki­lis­tel­lä! Toi­min­ta­kes­kus Zy­tyk­keen yh­tei­sö­tai­de­ryh­mä avasi näyt­te­lyn Kem­pe­leen kir­jas­tol­le

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Pia Hentunen on kuvataiteilija, jolla on myös biologin koulutus – Vau, että tällaisiakin olemassa, hän sanoi nähdessään ukkoseulakkaan ensimmäistä kertaa

Pia Hen­tu­nen on ku­va­tai­tei­li­ja, jolla on myös bio­lo­gin kou­lu­tus – Vau, että täl­lai­sia­kin ole­mas­sa, hän sanoi näh­des­sään uk­ko­seu­lak­kaan en­sim­mäis­tä kertaa

01.06.2023 10:12
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Minnalle veden ja värin yllätyksellinen yhteispeli on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herkkyyden, koen että ne saan juuri vesiväreillä parhaiten"

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Min­nal­le veden ja värin yl­lä­tyk­sel­li­nen yh­teis­pe­li on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herk­kyy­den, koen että ne saan juuri ve­si­vä­reil­lä par­hai­ten"

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Omena- ja kirsikkapuita, vadelmapensaita, kukkaloistoa, nuotiopaikka ja taideteos – Limingan taidekoulun aistipuutarhaan rakennetaan nautittavaa kaikille aisteille

Omena- ja kir­sik­ka­pui­ta, va­del­ma­pen­sai­ta, kuk­ka­lois­toa, nuo­tio­paik­ka ja tai­de­teos – ­Li­min­gan tai­de­kou­lun ais­ti­puu­tar­haan ra­ken­ne­taan nau­tit­ta­vaa kai­kil­le ais­teil­le

25.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Mikko Jylhä kantaa huolta lähiluonnon katoamisesta: "Limingassakin piti kävellä viisi kilometriä omakotitalojen ja peltojen ohi asvaltoitua tietä, ennen kuin pääsi luontoon"

Mikko Jylhä kantaa huolta lä­hi­luon­non ka­toa­mi­ses­ta: "Li­min­gas­sa­kin piti kävellä viisi ki­lo­met­riä oma­ko­ti­ta­lo­jen ja pel­to­jen ohi as­val­toi­tua tietä, ennen kuin pääsi luon­toon"

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingan taidekoulussa opiskelevat nuoret taiteilijat esittelevät teoksiaan

Li­min­gan tai­de­kou­lus­sa opis­ke­le­vat nuoret tai­tei­li­jat esit­te­le­vät teok­siaan

03.05.2023 23:59
Tilaajille
Tuohiukkoja, piruja merrassa ja muita taideteoksia: Limingan taidekoulun perinteinen kevätnäyttely on runsaudensarvi – katso video!

Tuo­hiuk­ko­ja, piruja mer­ras­sa ja muita tai­de­teok­sia: Li­min­gan tai­de­kou­lun pe­rin­tei­nen ke­vät­näyt­te­ly on run­sau­den­sar­vi – katso video!

04.05.2023 00:02
Tilaajille
Ylispuumetsä kohoaa Kempeleen keskustaan – uuden kiertoliittymän taideteos on puuta ja maksaa 25 000 euroa

Ylis­puu­met­sä kohoaa Kem­pe­leen kes­kus­taan – uuden kier­to­liit­ty­män tai­de­teos on puuta ja maksaa 25 000 euroa

18.04.2023 15:00
Tilaajille
Liminkalaiset Pirkko ja Pirjo voisivat hankkia taidetta koteihinsa myös lainaamalla tai osamaksulla

Li­min­ka­lai­set Pirkko ja Pirjo voi­si­vat hankkia tai­det­ta ko­tei­hin­sa myös lai­naa­mal­la tai osa­mak­sul­la

10.02.2023 06:00
Tilaajille