Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Romanikulttuuri
Hilja Grönforsin mielestä Limingan ilmasto on "tervettä perää" – Romanimuusikko kävi kertomassa kulttuuristaan taidekoulun sarjakuvalinjan opiskelijoille

Hilja Grön­for­sin mie­les­tä Li­min­gan ilmasto on "ter­vet­tä perää" – Ro­ma­ni­muu­sik­ko kävi ker­to­mas­sa kult­tuu­ris­taan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­jan opis­ke­li­joil­le

12.02.2024 15:50
Tilaajille
Limingassa valmisteilla sarjakuvakirja romanikulttuurista – Hilja Grönfors konsertoi viikonvaihteessa Heikki Sarvela -salissa

Li­min­gas­sa val­mis­teil­la sar­ja­ku­va­kir­ja ro­ma­ni­kult­tuu­ris­ta – Hilja Grön­fors kon­ser­toi vii­kon­vaih­tees­sa Heikki Sarvela -sa­lis­sa

31.01.2024 13:01
Tänään vietetään kansainvälistä romanipäivää – tyrnäväläiset Sirpa ja Jani kertovat mitä päivä heille merkitsee: "Haluamme mahdollisuuksia olla samanvertaisia kuin muutkin, suomalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa"

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä ro­ma­ni­päi­vää – tyr­nä­vä­läi­set Sirpa ja Jani ker­to­vat mitä päivä heille mer­kit­see: "Ha­luam­me mah­dol­li­suuk­sia olla sa­man­ver­tai­sia kuin muut­kin, suo­ma­lai­se­na suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa"

08.04.2021 13:00
Tilaajille