Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Taidenäyttelyt
Marjatan työt ovat kuvia oikeista ihmisistä: "Piilin sisarukset koukuttivat minua vuosia" – Katso teoskuvat ja video!

Mar­ja­tan työt ovat kuvia oi­keis­ta ih­mi­sis­tä: "Piilin si­sa­ruk­set kou­kut­ti­vat minua vuosia" – Katso teos­ku­vat ja video!

02.02.2023 18:00
Tilaajille
Ei mikään pimeän pohjoisen synkkä erakko: Vilho Lampi osallistui juhliin, kirjoitti, lausui, puhui, tanssi – ja maalasi

Ei mikään pimeän poh­joi­sen synkkä erakko: Vilho Lampi osal­lis­tui juh­liin, kir­joit­ti, lausui, puhui, tanssi – ja maalasi

08.06.2022 08:12
Tilaajille
Hanhijoen näyttely avautuu Helsingin Taidehallissa

Han­hi­joen näyt­te­ly avautuu Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa

05.11.2021 20:08
Tilaajille
Tyrnävä innoitti Martti "Huuhaa"  Innasta – ainakin 12 maalauksessa esiintyy Tyrnävän nimi,  katso kuvat ja Yle Areenan tallenne vuodelta 2015!

Tyrnävä in­noit­ti Martti "Huu­haa" Innasta – ainakin 12 maa­lauk­ses­sa esiin­tyy Tyr­nä­vän nimi, katso kuvat ja Yle Areenan tal­len­ne vuo­del­ta 2015!

08.09.2021 21:32
Tilaajille
Opettaja, taiteilija ja intohimoinen kasviharrastaja unelmoi villiintyneestä puutarhasta – Asko halusi avata ensimmäisen yksityisnäyttelynsä nimenomaan Hailuotoon

Opet­ta­ja, tai­tei­li­ja ja in­to­hi­moi­nen kas­vi­har­ras­ta­ja unelmoi vil­liin­ty­nees­tä puu­tar­has­ta – Asko halusi avata en­sim­mäi­sen yk­si­tyis­näyt­te­lyn­sä ni­men­omaan Hai­luo­toon

21.08.2021 17:00
Tilaajille
Musikaalisävelmiä taideteosten keskellä – Markkuun kulttuurikekkereillä tunnelmoitiin iltaan asti

Mu­si­kaa­li­sä­vel­miä tai­de­teos­ten kes­kel­lä – ­Mark­kuun kult­tuu­ri­kek­ke­reil­lä tun­nel­moi­tiin iltaan asti

14.07.2021 17:02
Tilaajille
Pirkolan perunahallin hämärään nousi kolmas taidenäyttely – Pia Hentunen toivoo tyrnäväläistenkin löytävän paikan ja kokeilevan rohkeasti taidetta

Pir­ko­lan pe­ru­na­hal­lin hä­mä­rään nousi kolmas tai­de­näyt­te­ly – Pia Hen­tu­nen toivoo tyr­nä­vä­läis­ten­kin löy­tä­vän paikan ja ko­kei­le­van roh­keas­ti tai­det­ta

23.06.2021 19:04
Tilaajille
Neljä kertaa kevätnäyttely – Limingan taidekoulun oppilaiden työt ovat nähtävillä muun muassa entisen K-Marketin näyteikkunoissa

Neljä kertaa ke­vät­näyt­te­ly – Li­min­gan tai­de­kou­lun op­pi­lai­den työt ovat näh­tä­vil­lä muun muassa entisen K-Mar­ke­tin näy­te­ik­ku­nois­sa

07.05.2021 07:55
Tilaajille
Tiesitkö, että yleisin roska on tupakantumppi? Leijonat ottavat kantaa taiteen keinoin
Lukijalta

Tie­sit­kö, että yleisin roska on tu­pa­kan­tump­pi? Lei­jo­nat ottavat kantaa taiteen keinoin

06.10.2020 07:41
Lumijoen Hiidenkivessä pääsee tutustumaan Reetan ja Karoliinan taiteeseen: "Onni esiintyy aina tässä hetkessä"

Lu­mi­joen Hii­den­ki­ves­sä pääsee tu­tus­tu­maan Reetan ja Ka­ro­lii­nan tai­tee­seen: "Onni esiin­tyy aina tässä het­kes­sä"

05.10.2020 17:32