Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Henkilöt
Veikka osallistui ensimmäiseen Tupoksen Pressiklubiin – nyt hän opiskelee valtiotieteitä Helsingissä ja suunnittelee uraa journalismin parissa

Veikka osal­lis­tui en­sim­mäi­seen Tu­pok­sen Pres­si­klu­biin – nyt hän opis­ke­lee val­tio­tie­tei­tä Hel­sin­gis­sä ja suun­nit­te­lee uraa jour­na­lis­min parissa

28.11.2022 18:00
Tilaajille
Neuropsykiatrisia piirteitä arvioidaan olevan noin kymmenellä prosentilla väestöstä – Mirva aloitti Lakeuden nepsykoordinaattorina ja haluaa nepsy-piirteisten palvelupolut kuntoon

Neu­ro­psy­kiat­ri­sia piir­tei­tä ar­vioi­daan olevan noin kym­me­nel­lä pro­sen­til­la väes­tös­tä – Mirva aloitti La­keu­den nep­sy­koor­di­naat­to­ri­na ja haluaa nep­sy-piir­teis­ten pal­ve­lu­po­lut kuntoon

07.10.2022 18:00
Tilaajille
Liminkalainen Kalle parantaa käsillään, porisuttaa eläimiä ja näki 70-luvun alussa lukuisia valoilmiöitä, jotka antoivat hänelle lisänimen

Li­min­ka­lai­nen Kalle pa­ran­taa kä­sil­lään, po­ri­sut­taa eläimiä ja näki 70-lu­vun alussa lu­kui­sia va­loil­miöi­tä, jotka an­toi­vat hänelle li­sä­ni­men

15.07.2022 18:00
Tilaajille
Arkistosta: Rantalakeus-lehden perustajiin kuulunut pitäjänneuvos Hannes Kangas haudattiin lauantaina – vuonna 2016 julkaistussa haastattelussa hän myönsi, ettei asia jättänyt rauhaan ennen kuin lakeuden pitäjien oma paikallislehti oli synnytetty

Ar­kis­tos­ta: Ran­ta­la­keus-leh­den pe­rus­ta­jiin kuu­lu­nut pi­tä­jän­neu­vos Hannes Kangas hau­dat­tiin lauan­tai­na – ­vuon­na 2016 jul­kais­tus­sa haas­tat­te­lus­sa hän myönsi, ettei asia jät­tä­nyt rauhaan ennen kuin la­keu­den pi­tä­jien oma pai­kal­lis­leh­ti oli syn­ny­tet­ty

25.07.2021 19:00
Tilaajille
"Materiaali on minulle kaikkein tärkeintä, se on tunteideni tulkki", toteaa Hailuodossa toista työhuonettaan pitävä teatteripukusuunnittelija Pirjo Valinen

"Ma­te­riaa­li on minulle kaik­kein tär­kein­tä, se on tun­tei­de­ni tulk­ki", toteaa Hai­luo­dos­sa toista työ­huo­net­taan pitävä teat­te­ri­pu­ku­suun­nit­te­li­ja Pirjo Valinen

24.07.2021 14:00
Tilaajille