Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Seurakunnat
Hannu avaa seurakunnan tukipalveluita: "Olemme se porukka, joka hoitaa tietyt käytännön asiat niin, että muut seurakunnan työntekijät voivat keskittyä hoitamaan pyhiä toimituksia ja kohtaamaan seurakuntalaisia"
Kolumni

Hannu avaa seu­ra­kun­nan tu­ki­pal­ve­lui­ta: "Olemme se po­ruk­ka, joka hoitaa tietyt käy­tän­nön asiat niin, että muut seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät voivat kes­kit­tyä hoi­ta­maan pyhiä toi­mi­tuk­sia ja koh­taa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia"

18.01.2023 06:01
Tilaajille
Näin lakeudella äänestettiin seurakuntavaaleissa – Lumijoella jälleen innokkaimmat seurakuntalaiset, Kempeleessä nuorimmat äänestäjät nukkuivat

Näin la­keu­del­la ää­nes­tet­tiin seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – Lu­mi­joel­la jälleen in­nok­kaim­mat seu­ra­kun­ta­lai­set, Kem­pe­lees­sä nuo­rim­mat ää­nes­tä­jät nuk­kui­vat

21.11.2022 08:59
Tilaajille
Miksi mummot pyörittelivät Saulille päätään ja mitä Helin kaveri teki mustikoilla rukoushuoneella? Kuuntele Tekstariraati niin tiedät!

Miksi mummot pyö­rit­te­li­vät Sau­lil­le päätään ja mitä Helin kaveri teki mus­ti­koil­la ru­kous­huo­neel­la? Kuun­te­le Teks­ta­ri­raa­ti niin tiedät!

04.11.2022 18:00
Tilaajille
Myös Lakeuden katedraali voisi toimia tarvittaessa hätämajoituskäytössä – alueen seurakunnissa pakolaisten sijoittamiseen tarvittavia tiloja ei kuitenkaan paljoa ole

Myös La­keu­den ka­ted­raa­li voisi toimia tar­vit­taes­sa hä­tä­ma­joi­tus­käy­tös­sä – alueen seu­ra­kun­nis­sa pa­ko­lais­ten si­joit­ta­mi­seen tar­vit­ta­via tiloja ei kui­ten­kaan paljoa ole

05.03.2022 12:24
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kehottaa seurakuntia auttamaan ukrainalaisia

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ke­hot­taa seu­ra­kun­tia aut­ta­maan uk­rai­na­lai­sia

03.03.2022 18:00