Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

koulu
Kuntien tarjoamaa välipalaa saa vain harva suomalaislapsi – lakeudella välipalaa on tarjolla suurimmassa osassa kouluja

Kuntien tar­joa­maa vä­li­pa­laa saa vain harva suo­ma­lais­lap­si – la­keu­del­la vä­li­pa­laa on tar­jol­la suu­rim­mas­sa osassa kouluja

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Hailuodon ja Ærøn nuoret vaihtoon – samankaltaisten saarten nuoriso tutustuu toisiinsa työpajoissa ja vierailuilla

Hai­luo­don ja Ærøn nuoret vaih­toon – ­sa­man­kal­tais­ten saarten nuoriso tu­tus­tuu toi­siin­sa työ­pa­jois­sa ja vie­rai­luil­la

07.02.2023 11:34
Tilaajille
Musiikin moniottelija, apulaisrehtori Pasi tykkää luoda uutta, mutta uuteen oppikirjaprojektiin hän ei ole heti hyppäämässä

Mu­sii­kin mo­niot­te­li­ja, apu­lais­reh­to­ri Pasi tykkää luoda uutta, mutta uuteen op­pi­kir­ja­pro­jek­tiin hän ei ole heti hyp­pää­mäs­sä

13.09.2022 18:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kasvatus on aikuisten yhteistyötä – väistötiloissa työskentely vaatii välillä huumoria "Olihan meillä Instagramissakin jo kuva, missä opettajan pöydän virkaa toimitti muuttolaatikot"

Lasten- ja nuorten kas­va­tus on ai­kuis­ten yh­teis­työ­tä – väis­tö­ti­lois­sa työs­ken­te­ly vaatii välillä huu­mo­ria "Olihan meillä Ins­ta­gra­mis­sa­kin jo kuva, missä opet­ta­jan pöydän virkaa toi­mit­ti muut­to­laa­ti­kot"

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Mikä on Santamäen koulun uuden rehtorin lempikouluruoka? – "Onneksi Santamäessäkin työnkuvaani kuuluu opettamista 10 tuntia viikossa"

Mikä on San­ta­mäen koulun uuden reh­to­rin lem­pi­kou­lu­ruo­ka? – "On­nek­si San­ta­mäes­sä­kin työn­ku­vaa­ni kuuluu opet­ta­mis­ta 10 tuntia vii­kos­sa"

16.08.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläisrehtorit Jukka ja Pentti suuntaavat kiitollisina eläkkeelle  –"Ei mekään vielä valmiita mestareita olla, ihan oppipoikia vielä"

Kem­pe­le­läis­reh­to­rit Jukka ja Pentti suun­taa­vat kii­tol­li­si­na eläk­keel­le –"Ei mekään vielä val­mii­ta mes­ta­rei­ta olla, ihan op­pi­poi­kia vielä"

30.05.2022 16:00
Tilaajille
Lumijoen kivikoululla juhlitaan lauantaina avajaisia –Toimijat tarjoavat kahvit ja tilaisuuden tutustua uusiin toimitiloihinsa

Lu­mi­joen ki­vi­kou­lul­la juh­li­taan lauan­tai­na ava­jai­sia –Toi­mi­jat tar­joa­vat kahvit ja ti­lai­suu­den tu­tus­tua uusiin toi­mi­ti­loi­hin­sa

13.10.2020 23:39