Festivaalit
Oulunsalo Soi käynnistyy tänään  – kirjastolla pidettävän avaustapahtuman lisäksi Oulunsalossa nähdään iltamat, muutoin konsertit pidetään muualla

Ou­lun­sa­lo Soi käyn­nis­tyy tänään – kir­jas­tol­la pi­det­tä­vän avaus­ta­pah­tu­man lisäksi Ou­lun­sa­los­sa nähdään il­ta­mat, muutoin kon­ser­tit pi­de­tään muualla

11.08.2021 13:00
Tilaajille
Hailuodon Musiikkipäivien esiintyjien ja vapaaehtoisten joukko on kuin suuri perhe – "Tässä on sydän mukana", toteaa kapellimestari Jackie Shin

Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vien esiin­ty­jien ja va­paa­eh­tois­ten joukko on kuin suuri perhe – "Tässä on sydän mu­ka­na", toteaa ka­pel­li­mes­ta­ri Jackie Shin

30.07.2021 13:00
Tilaajille
Millainen uniikki henki Hailuodon Musiikkipäiviltä löytyy? Taiteellinen johtaja Sinikka Ala-Leppilampi sanoo muusikoiden ja vapaaehtoisten muodostavan festivaaliperheen

Mil­lai­nen uniikki henki Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­tä löytyy? Tai­teel­li­nen johtaja Sinikka Ala-Lep­pi­lam­pi sanoo muu­si­koi­den ja va­paa­eh­tois­ten muo­dos­ta­van fes­ti­vaa­li­per­heen

30.07.2021 10:38
Tilaajille
Hailuodon Musiikkipäivät käynnistyvät maanantaina – viime kesän virtuaalikonserttien jälkeen muusikot pääsevät oikean yleisön eteen ja se saa taiteellisen johtajan innostumaan

Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vät käyn­nis­ty­vät maa­nan­tai­na – viime kesän vir­tuaa­li­kon­sert­tien jälkeen muu­si­kot pää­se­vät oikean yleisön eteen ja se saa tai­teel­li­sen joh­ta­jan in­nos­tu­maan

25.07.2021 09:00
Tilaajille
Katso kuvat: Bättre Folk toteutui suurempana kuin koskaan – ”Ensin tätä odotetaan ja sitten muistellaan”

Katso kuvat: Bättre Folk to­teu­tui suu­rem­pa­na kuin koskaan – ”Ensin tätä odo­te­taan ja sitten muis­tel­laan”

20.07.2021 13:00
Tilaajille
Pyöreitä täyttävä Bättre Folk kasvaa kolmepäiväiseksi – Luvassa on ennätyksellisen hyvä esiintyjäkattaus koronan takia viime vuonna väliin jääneellä festivaalilla

Pyö­rei­tä täyt­tä­vä Bättre Folk kasvaa kol­me­päi­väi­sek­si – Luvassa on en­nä­tyk­sel­li­sen hyvä esiin­ty­jä­kat­taus koronan takia viime vuonna väliin jää­neel­lä fes­ti­vaa­lil­la

15.07.2021 10:05
Tilaajille
Hailuodon Musiikkipäivien taiteellinen johtaja Markojuhani Rautavaara uskoo vahvasti, että heinäkuun lopulla festivaalilla soitetaan oikealle  yleisölle: "Voivathan ne olla vaikka kymmenen hengen konsertteja!"

Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vien tai­teel­li­nen johtaja Mar­ko­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ra uskoo vah­vas­ti, että hei­nä­kuun lopulla fes­ti­vaa­lil­la soi­te­taan oi­keal­le ylei­söl­le: "Voi­vat­han ne olla vaikka kym­me­nen hengen kon­sert­te­ja!"

23.04.2021 15:00
Tilaajille
"Hän soittaa kuin kypsä viuluvirtuoosi, elävästi ja häikäisevän musikaalisesti" – Kempeleläinen nuori viulisti Lilja Haatainen esiintyy Oulunsalo Soi -festivaalilla, tapahtuman ohjelmisto julkaistaan maaliskuun lopulla

"Hän soittaa kuin kypsä viu­lu­vir­tuoo­si, elä­väs­ti ja häi­käi­se­vän mu­si­kaa­li­ses­ti" – Kem­pe­le­läi­nen nuori viu­lis­ti Lilja Haa­tai­nen esiin­tyy Ou­lun­sa­lo Soi -fes­ti­vaa­lil­la, ta­pah­tu­man oh­jel­mis­to jul­kais­taan maa­lis­kuun lopulla

03.03.2021 15:35
Bättre Folkille tulossa muun muassa Chisu, Pariisin kevät, Maustetytöt ja Litku Klemetti –tapahtuma järjestetään jo kymmenennen kerran

Bättre Fol­kil­le tulossa muun muassa Chisu, Pa­rii­sin kevät, Maus­te­ty­töt ja Litku Kle­met­ti –ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään jo kym­me­nen­nen kerran

01.02.2021 12:57