Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Temmes
Heikku-tontun joulumyyjäisiä vietettiin nyt toista kertaa – Järjestäjät varasivat tapahtumaan 14 litraa riisipuuroa, 7 litraa soppaa ja 120 joulutorttua

Heik­ku-ton­tun jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin nyt toista kertaa – Jär­jes­tä­jät va­ra­si­vat ta­pah­tu­maan 14 litraa rii­si­puu­roa, 7 litraa soppaa ja 120 jou­lu­tort­tua

19.11.2023 18:00
Tilaajille
Hirvikolari vaati hirven hengen Temmeksellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Hir­vi­ko­la­ri vaati hirven hengen Tem­mek­sel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.11.2023 13:34
Temmesläinen Janne Honka ajaa rekkaa uutuusrealityssä – "Moni juo maitoa, mutta harva tietää, millainen on maidon tie ruokapöytään"

Tem­mes­läi­nen Janne Honka ajaa rekkaa uu­tuus­rea­li­tys­sä – "Moni juo maitoa, mutta harva tietää, mil­lai­nen on maidon tie ruo­ka­pöy­tään"

31.10.2023 09:00
Martta Saxin elämä päättyi julmaan murhaan – Oliko surmaaja sittenkään tuposlaisen pienviljelijän poika?

Martta Saxin elämä päättyi julmaan murhaan – Oliko sur­maa­ja sit­ten­kään tu­pos­lai­sen pien­vil­je­li­jän poika?

30.10.2023 14:42
Tilaajille
Martta Sax haudattiin Temmekselle. Alpo Saksio, Erkki Saksio ja Heleena Nuolioja-Saksio vierailivat Martan haudalla. Lopuksi he halusivat laulaa kiitosvirren.

Martta Sax hau­dat­tiin Tem­mek­sel­le. Alpo Saksio, Erkki Saksio ja Heleena Nuo­lio­ja-Sak­sio vie­rai­li­vat Martan hau­dal­la. Lopuksi he ha­lu­si­vat laulaa kii­tos­vir­ren.

28.10.2023 18:00
Tilaajille
Mättään pohjassa pilkotti jotain vihreää, ja Leevi Norrback päätti palata katsomaan – onnekas kauhaisu paljasti suuren hopearahakätkön Temmeksen metsästä

Mättään poh­jas­sa pil­kot­ti jotain vih­reää, ja Leevi Norr­back päätti palata kat­so­maan – onnekas kau­hai­su pal­jas­ti suuren ho­pea­ra­ha­kät­kön Tem­mek­sen met­säs­tä

01.10.2023 11:00
Tilaajille
Temmesjoki – Kalmanjoki: "Kolme tositarinaa ovat henkilökohtaisesti puhuttaneet jopa niin, että tein siskoni kanssa niistä laulun"
Kolumni

Tem­mes­jo­ki – Kal­man­jo­ki: "Kolme to­si­ta­ri­naa ovat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pu­hut­ta­neet jopa niin, että tein siskoni kanssa niistä laulun"

15.08.2023 15:01
Tilaajille
Temmeksen Kärsämänkylällä asuneiden Similän Annan ja Heikin jälkeläiset kokoontuvat Rantsilassa lauantaina – sukututkimus innosti tapaamiseen

Tem­mek­sen Kär­sä­män­ky­läl­lä asu­nei­den Similän Annan ja Heikin jäl­ke­läi­set ko­koon­tu­vat Rant­si­las­sa lauan­tai­na – su­ku­tut­ki­mus innosti ta­paa­mi­seen

28.07.2023 11:00
Tilaajille
Pasi osti Rantalakeuden jutun perusteella savustushakelaitteiston Hailuodosta – nyt yrittäjä jatkaa perinteistä tuotantoa Temmeksellä

Pasi osti Ran­ta­la­keu­den jutun pe­rus­teel­la sa­vus­tus­ha­ke­lait­teis­ton Hai­luo­dos­ta – ­nyt yrit­tä­jä jatkaa pe­rin­teis­tä tuo­tan­toa Tem­mek­sel­lä

27.07.2023 18:00
Tilaajille
Vielä ehdit Temmekselle teatteriin – Herrankukkaron päivästä ei vauhtia ja sattumuksia puutu

Vielä ehdit Tem­mek­sel­le teat­te­riin – Her­ran­kuk­ka­ron päi­väs­tä ei vauhtia ja sat­tu­muk­sia puutu

20.07.2023 13:00
Tilaajille
Tapion ja Anna-Maijan postinumero vaihtui Rantsilasta Temmekseen – kukkaroon tuli yli 200 euron vuosittainen lovi

Tapion ja An­na-Mai­jan pos­ti­nu­me­ro vaihtui Rant­si­las­ta Tem­mek­seen – kuk­ka­roon tuli yli 200 euron vuo­sit­tai­nen lovi

19.07.2023 06:00
Tilaajille
Temmekselle avautuneella Kuuraniityn tilalla vietetään ensimmäistä hevosentuoksuista kesää

Tem­mek­sel­le avau­tu­neel­la Kuu­ra­nii­tyn tilalla vie­te­tään en­sim­mäis­tä he­vo­sen­tuok­suis­ta kesää

13.07.2023 13:00
Tilaajille
78-vuotias Temmeksen Taru liikuttaa ihmisiä edelleen – Päivi kertoo, kuinka harrastuksesta voi kasvaa elämänmittainen tarina

78-vuo­tias Tem­mek­sen Taru lii­kut­taa ihmisiä edel­leen – Päivi kertoo, kuinka har­ras­tuk­ses­ta voi kasvaa elä­män­mit­tai­nen tarina

07.07.2023 15:00
Tilaajille
Lanta-auto syttyi palamaan Temmeksellä – käytössä vain yksi kaista, poliisi ohjaa liikennettä

Lan­ta-au­to syttyi pa­la­maan Tem­mek­sel­lä – ­käy­tös­sä vain yksi kaista, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

07.07.2023 11:06
Temmeksen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Aino Littow kasvoi työntekoon jo lapsena – "Kiittäminen ja työn tekoon kannustaminen ovat kantaneet pitkälle elämässä"

Tem­mek­sen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Aino Littow kasvoi työn­te­koon jo lapsena – "­Kiit­tä­mi­nen ja työn tekoon kan­nus­ta­mi­nen ovat kan­ta­neet pit­käl­le elä­mäs­sä"

06.07.2023 09:00
Tilaajille
Temmeksen ABC-automaattiasema suljetaan – Tyrnävän kirkolla polttoainejakelu siirretään lähemmäs S-marketia

Tem­mek­sen ABC-au­to­maat­ti­ase­ma sul­je­taan – ­Tyr­nä­vän kir­kol­la polt­to­ai­ne­ja­ke­lu siir­re­tään lä­hem­mäs S-mar­ke­tia

03.07.2023 12:23
Arkistojen aarteita: Naama punaisena, kyynärpäät mustana – Ville-Pekan savusaunassa juhannuslöylyt maistuivat

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Naama pu­nai­se­na, kyy­när­päät mustana – ­Vil­le-Pe­kan sa­vu­sau­nas­sa ju­han­nus­löy­lyt mais­tui­vat

23.06.2023 18:00
Tilaajille
Paluumuuttaja Vuokko Kärsämälle tuli koti-ikävä – Temmeksen kesätori voisi olla tohinaa täynnä

Pa­luu­muut­ta­ja Vuokko Kär­sä­mäl­le tuli ko­ti-ikä­vä – Tem­mek­sen ke­sä­to­ri voisi olla tohinaa täynnä

22.06.2023 15:00
Tilaajille
Rukit pyörivät Temmeksen kotiseutumuseon pihalla Marjan opastaessa perinnekäsityön saloja

Rukit pyö­ri­vät Tem­mek­sen ko­ti­seu­tu­mu­seon pihalla Marjan opas­taes­sa pe­rin­ne­kä­si­työn saloja

19.06.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävä-Temmeksen topoteekkiin toivotaan lisää kuvia ja muuta aineistoa – nyt talletettuja tiedostoja on jo yli 3 000

Tyr­nä­vä-Tem­mek­sen to­po­teek­kiin toi­vo­taan lisää kuvia ja muuta ai­neis­toa – nyt tal­le­tet­tu­ja tie­dos­to­ja on jo yli 3 000

13.06.2023 13:00
Tilaajille