Temmes
"Tärkeintä aitous, herkkyys ja monipuolisuus" – temmestaustaisen muusikon, säveltäjän ja sanoittajan Heimo Saksion kokoelmalevy syntyi yli 20 ammattilaisen voimin

"Tär­kein­tä aitous, herk­kyys ja mo­ni­puo­li­suus" – tem­mes­taus­tai­sen muu­si­kon, sä­vel­tä­jän ja sa­noit­ta­jan Heimo Saksion ko­koel­ma­le­vy syntyi yli 20 am­mat­ti­lai­sen voimin

09.09.2022 15:00
Tilaajille
Hanurin soidessa päreet kattoon ja villat langaksi – Temmeksen perinnepäivässä riitti mielenkiintoista seurattavaa

Hanurin soi­des­sa päreet kattoon ja villat lan­gak­si – Tem­mek­sen pe­rin­ne­päi­väs­sä riitti mie­len­kiin­tois­ta seu­rat­ta­vaa

31.07.2022 12:24
Tilaajille
Arkistosta: Rumalla Bedfordilla Aavasaksalle  ja puukaasuautolla Ouluun – Veikon ja Helvin elämässä on ollut lukuisia nelipyöräisiä

Ar­kis­tos­ta: Rumalla Bed­for­dil­la Aa­va­sak­sal­le ja puu­kaa­su­au­tol­la Ouluun – Veikon ja Helvin elä­mäs­sä on ollut lu­kui­sia ne­li­pyö­räi­siä

23.07.2022 18:00
Tilaajille
Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyrnävän kylät – Anu kertoo miksi luonteikkaat lampaat muistuttavat pottupitäjän eri osia
Kolumni

Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyr­nä­vän kylät – Anu kertoo miksi luon­teik­kaat lampaat muis­tut­ta­vat pot­tu­pi­tä­jän eri osia

19.07.2022 11:04
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

10.07.2022 18:00
Tilaajille
Teatteri Niityntallaajat tarjoaa: Paljon melua tyhjästä eli patruunat kilpaisilla Hiljaisessa Hilmassa  – katso video!

Teat­te­ri Nii­tyn­tal­laa­jat tar­joaa: Paljon melua tyh­jäs­tä eli pat­ruu­nat kil­pai­sil­la Hil­jai­ses­sa Hil­mas­sa  – ­kat­so video!

28.06.2022 16:03
Tilaajille
Teatteri Niityntallaajat esittää: Hiljainen Hilma

Teat­te­ri Nii­tyn­tal­laa­jat esit­tää: Hil­jai­nen Hilma

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Temmeksellä tehdään porukalla - retrokahvila avattiin entisen Shellin huoltoasemalle kyläyhdistyksen voimin

Tem­mek­sel­lä tehdään po­ru­kal­la - ret­ro­kah­vi­la avat­tiin entisen Shellin huol­to­ase­mal­le ky­lä­yh­dis­tyk­sen voimin

29.06.2022 18:13 1
Tilaajille
Temmes tahtoo liikekeskuksen – Kyläläiset ovat selvitelleet mahdollisia toimijoita ja tonttikin olisi jo valmiina, kunhan kunta vain ostaisi ja kaavoittaisi sen

Temmes tahtoo lii­ke­kes­kuk­sen – Ky­lä­läi­set ovat sel­vi­tel­leet mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta ja tont­ti­kin olisi jo val­mii­na, kunhan kunta vain ostaisi ja kaa­voit­tai­si sen

20.06.2022 12:33
Tilaajille
Temmeksen kirkon kattoremontti lykkääntyy

Tem­mek­sen kirkon kat­to­re­mont­ti lyk­kään­tyy

18.06.2022 19:24
Tilaajille
Maitolavat-sarja jatkuu: Temmesläisen Perälän tilan maitolaituri on ollut kohtauspaikka ja säänsuoja koulukyytiä odottavalle, mutta rakkaustarinoita sen suojissa ei ole vielä aloitettu

Mai­to­la­vat-sar­ja jatkuu: Tem­mes­läi­sen Perälän tilan mai­to­lai­tu­ri on ollut koh­taus­paik­ka ja sään­suo­ja kou­lu­kyy­tiä odot­ta­val­le, mutta rak­kaus­ta­ri­noi­ta sen suo­jis­sa ei ole vielä aloi­tet­tu

05.06.2022 06:00
Tilaajille
Zetkan vintillä harjoitellut rumpali kiertää nyt Euroopan lavoja ja samalla valloittaa rooli kerrallaan televisio- ja elokuvatuotantoja  – lapsuus- ja nuoruusvuodet Temmeksellä jättivät hyvät muistot

Zetkan vin­til­lä har­joi­tel­lut rumpali kiertää nyt Eu­roo­pan lavoja ja samalla val­loit­taa rooli ker­ral­laan te­le­vi­sio- ja elo­ku­va­tuo­tan­to­ja – lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­det Tem­mek­sel­lä jät­ti­vät hyvät muistot

04.06.2022 14:27
Tilaajille
Jarin mielestä Temmes voisi olla Tyrnävän näyteikkuna – Tuore kyläyhdistyksen puheenjohtaja toivottaa uudet temmesläiset tervetulleiksi

Jarin mie­les­tä Temmes voisi olla Tyr­nä­vän näy­te­ik­ku­na – Tuore ky­lä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja toi­vot­taa uudet tem­mes­läi­set ter­ve­tul­leik­si

02.06.2022 15:00
Tilaajille
Teatteria koko elämä! "Oulusta tulee kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyrnävällä, miten Temmeksellä?"

Teat­te­ria koko elämä! "Ou­lus­ta tulee kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuonna 2026. Miten se näkyisi Tyr­nä­väl­lä, miten Tem­mek­sel­lä?"

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Briitta tuntee Temmeksen historiaa – "Kirjoista olen lukenut tietoa, mutta en ole tyytynyt siihen"

Briitta tuntee Tem­mek­sen his­to­riaa – "Kir­jois­ta olen lukenut tietoa, mutta en ole tyy­ty­nyt siihen"

23.04.2022 18:00
Tilaajille
Temmeksen ja Limingan kirkkojen korjauksiin tuntuvat avustukset – kellotapuliin, LVI- ja sähkötöihin kirkkohallitukselta tukea

Tem­mek­sen ja Li­min­gan kirk­ko­jen kor­jauk­siin tun­tu­vat avus­tuk­set – ­kel­lo­ta­pu­liin, LVI- ja säh­kö­töi­hin kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta tukea

21.04.2022 16:13
Puoliperävaunu suistui tiistaina ojaan Temmeksellä: "Menetin auton hallinnan" – Kuljettaja vietti kaksi yötä autossaan ja pääsi jatkamaan matkaa torstaiaamuna, katso video!

Puo­li­pe­rä­vau­nu suistui tiis­tai­na ojaan Tem­mek­sel­lä: "Me­ne­tin auton hal­lin­nan" – Kul­jet­ta­ja vietti kaksi yötä au­tos­saan ja pääsi jat­ka­maan matkaa tors­taiaa­mu­na, katso video!

07.04.2022 15:34
Tilaajille
Helsingistä Ouluun matkalla ollut rekka suistui ojaan Temmeksellä ja virolaiskuski joutui yöpymään nupissa pari yötä. Monet temmesläiset tarjosivat hänelle yösijaa sekä saunomis- ja yöpymismahdollisuutta.

Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kal­la ollut rekka suistui ojaan Tem­mek­sel­lä ja vi­ro­lais­kus­ki joutui yö­py­mään nupissa pari yötä. Monet tem­mes­läi­set tar­jo­si­vat hänelle yösijaa sekä sau­no­mis- ja yö­py­mis­mah­dol­li­suut­ta.

07.04.2022 11:26
Tilaajille
Katso kuvat: Temmeksellä väki kerääntyi juhlistamaan laskiaissuntaita – "Tilattu justiinsa hyvä keli, ei sada vaakatasossa mitään"

Katso kuvat: Tem­mek­sel­lä väki ke­rään­tyi juh­lis­ta­maan las­kiais­sun­tai­ta – "Ti­lat­tu jus­tiin­sa hyvä keli, ei sada vaa­ka­ta­sos­sa mitään"

28.02.2022 10:00 1
Tilaajille
Kirsi avasi ekokampaamon Temmekselle – "Kun irtisanouduin, tuntui että kaikki mahdollisuudet ovat nyt auki"

Kirsi avasi eko­kam­paa­mon Tem­mek­sel­le – "Kun ir­ti­sa­nou­duin, tuntui että kaikki mah­dol­li­suu­det ovat nyt auki"

25.02.2022 06:00
Tilaajille