Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Temmes
Metsurin saha soi – Suomen cupista täysosumaa jahtaava OLS:n Petri Niemelä, 36, voitti edellisen pokaalinsa lapsuutensa Rantalakeus-turnauksessa: "Silloin oli Temmes sekaisin"

Met­su­rin saha soi – Suomen cupista täys­osu­maa jah­taa­va OLS:n Petri Nie­me­lä, 36, voitti edel­li­sen po­kaa­lin­sa lap­suu­ten­sa Ran­ta­la­keus-tur­nauk­ses­sa: "Sil­loin oli Temmes se­kai­sin"

21.01.2023 11:39
Tilaajille
Tyrnävällä päätetään kehitysyhtiön jatkorahoituksesta – asialistalla myös Temmeksen nuortentalon kauppa ja kunnanjohtajan johtajasopimus

Tyr­nä­väl­lä pää­te­tään ke­hi­tys­yh­tiön jat­ko­ra­hoi­tuk­ses­ta – asia­lis­tal­la myös Tem­mek­sen nuor­ten­ta­lon kauppa ja kun­nan­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­mus

18.01.2023 18:48
Tilaajille
Temmeksen nuortentalon huutokauppa päättyi – vajaan 11 000 euron tarjous menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi

Tem­mek­sen nuor­ten­ta­lon huu­to­kaup­pa päättyi – vajaan 11 000 euron tarjous menee vielä val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si

05.01.2023 11:00
Tilaajille
Arkistosta: Saksassa asuvan temmeslähtöisen Merjan joulupöydässä on oltava rosollia – aattona pukeudutaan parhaimpiin

Ar­kis­tos­ta: Sak­sas­sa asuvan tem­mes­läh­töi­sen Merjan jou­lu­pöy­däs­sä on oltava ro­sol­lia – aattona pu­keu­du­taan par­haim­piin

24.12.2022 18:00
Tilaajille
Joulu tuli Temmekselle kylän omien lauluntekijöiden, Heimo Saksion ja Meimi Eloniemen sävelin – katso video!

Joulu tuli Tem­mek­sel­le kylän omien lau­lun­te­ki­jöi­den, Heimo Saksion ja Meimi Elo­nie­men sävelin – katso video!

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Eläkeliiton Temmeksen yhdistyksen musiikkipitoisessa joulujuhlassa kuultiin temmesläisiä joululauluja

Elä­ke­lii­ton Tem­mek­sen yh­dis­tyk­sen mu­siik­ki­pi­toi­ses­sa jou­lu­juh­las­sa kuul­tiin tem­mes­läi­siä jou­lu­lau­lu­ja

22.12.2022 08:32
Tilaajille
Temmeksen entinen nuortentalo myytävänä – tarjouksia voi jättää välipäiviin saakka

Tem­mek­sen entinen nuor­ten­ta­lo myy­tä­vä­nä – ­tar­jouk­sia voi jättää vä­li­päi­viin saakka

18.12.2022 06:00
Hällintalon pihaton Johanna Ahola päätti marraskuussa lopettaa kotieläinpihan toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Häl­lin­ta­lon pihaton Johanna Ahola päätti mar­ras­kuus­sa lo­pet­taa ko­ti­eläin­pi­han toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

12.12.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnävän valtuuston toinen varapuheenjohtaja Visa Törmä on ensikertalainen Temmekseltä, jolle tärkeintä on koko kunnan kehittäminen – Temmestä unohtamatta

Tyr­nä­vän val­tuus­ton toinen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Visa Törmä on en­si­ker­ta­lai­nen Tem­mek­sel­tä, jolle tär­kein­tä on koko kunnan ke­hit­tä­mi­nen – Tem­mes­tä unoh­ta­mat­ta

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Temmeksen kehittäminen keskustelutti valtuustossa – maanhankinta- ja kaavoitusaloite äänestettiin uudelleen valmisteluun

Tem­mek­sen ke­hit­tä­mi­nen kes­kus­te­lut­ti val­tuus­tos­sa – ­maan­han­kin­ta- ja kaa­voi­tus­aloi­te ää­nes­tet­tiin uu­del­leen val­mis­te­luun

08.11.2022 11:49 8
Tilaajille
Fortum miettii, rakentaako se jotain Haurukylään vai ei – tonttivaraus on edelleen voimassa

Fortum miet­tii, ra­ken­taa­ko se jotain Hau­ru­ky­lään vai ei – tont­ti­va­raus on edel­leen voi­mas­sa

16.10.2022 06:00
Tilaajille
"Tärkeintä aitous, herkkyys ja monipuolisuus" – temmestaustaisen muusikon, säveltäjän ja sanoittajan Heimo Saksion kokoelmalevy syntyi yli 20 ammattilaisen voimin

"Tär­kein­tä aitous, herk­kyys ja mo­ni­puo­li­suus" – tem­mes­taus­tai­sen muu­si­kon, sä­vel­tä­jän ja sa­noit­ta­jan Heimo Saksion ko­koel­ma­le­vy syntyi yli 20 am­mat­ti­lai­sen voimin

09.09.2022 15:00
Tilaajille
Hanurin soidessa päreet kattoon ja villat langaksi – Temmeksen perinnepäivässä riitti mielenkiintoista seurattavaa

Hanurin soi­des­sa päreet kattoon ja villat lan­gak­si – Tem­mek­sen pe­rin­ne­päi­väs­sä riitti mie­len­kiin­tois­ta seu­rat­ta­vaa

31.07.2022 12:24
Tilaajille
Arkistosta: Rumalla Bedfordilla Aavasaksalle  ja puukaasuautolla Ouluun – Veikon ja Helvin elämässä on ollut lukuisia nelipyöräisiä

Ar­kis­tos­ta: Rumalla Bed­for­dil­la Aa­va­sak­sal­le ja puu­kaa­su­au­tol­la Ouluun – Veikon ja Helvin elä­mäs­sä on ollut lu­kui­sia ne­li­pyö­räi­siä

23.07.2022 18:00
Tilaajille
Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyrnävän kylät – Anu kertoo miksi luonteikkaat lampaat muistuttavat pottupitäjän eri osia
Kolumni

Käry, Joonas, Mirjami ja Penni ovat kuin Tyr­nä­vän kylät – Anu kertoo miksi luon­teik­kaat lampaat muis­tut­ta­vat pot­tu­pi­tä­jän eri osia

19.07.2022 11:04
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

10.07.2022 18:00
Tilaajille
Teatteri Niityntallaajat tarjoaa: Paljon melua tyhjästä eli patruunat kilpaisilla Hiljaisessa Hilmassa  – katso video!

Teat­te­ri Nii­tyn­tal­laa­jat tar­joaa: Paljon melua tyh­jäs­tä eli pat­ruu­nat kil­pai­sil­la Hil­jai­ses­sa Hil­mas­sa  – ­kat­so video!

28.06.2022 16:03
Tilaajille
Teatteri Niityntallaajat esittää: Hiljainen Hilma

Teat­te­ri Nii­tyn­tal­laa­jat esit­tää: Hil­jai­nen Hilma

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Temmeksellä tehdään porukalla - retrokahvila avattiin entisen Shellin huoltoasemalle kyläyhdistyksen voimin

Tem­mek­sel­lä tehdään po­ru­kal­la - ret­ro­kah­vi­la avat­tiin entisen Shellin huol­to­ase­mal­le ky­lä­yh­dis­tyk­sen voimin

29.06.2022 18:13 1
Tilaajille
Temmes tahtoo liikekeskuksen – Kyläläiset ovat selvitelleet mahdollisia toimijoita ja tonttikin olisi jo valmiina, kunhan kunta vain ostaisi ja kaavoittaisi sen

Temmes tahtoo lii­ke­kes­kuk­sen – Ky­lä­läi­set ovat sel­vi­tel­leet mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta ja tont­ti­kin olisi jo val­mii­na, kunhan kunta vain ostaisi ja kaa­voit­tai­si sen

20.06.2022 12:33
Tilaajille