Tiehankkeet
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 18:29
Tilaajille
Päätoimittajalta: "Moitteetonta pikipintaa ei ole realistista odottaa jokaiselle tieosuudelle, mutta sujuva arki tarvitsee toimivat liikenneyhteydet"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: "Moit­tee­ton­ta pi­ki­pin­taa ei ole rea­lis­tis­ta odottaa jo­kai­sel­le tieo­suu­del­le, mutta sujuva arki tar­vit­see toi­mi­vat lii­ken­neyh­tey­det"

27.10.2021 02:44
Tilaajille
Tältä Kempeleentie voisi näyttää Ollilantien ja Eteläsuomentien välillä vuonna 2023 –suunnittelutyö käynnistyy  nyt toden teolla ja myös kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan

Tältä Kem­pe­leen­tie voisi näyttää Ol­li­lan­tien ja Ete­lä­suo­men­tien välillä vuonna 2023 –suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyy nyt toden teolla ja myös kun­ta­lai­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan

08.06.2021 15:20
Tilaajille