Sähkön hinta
Aurinkosähkön suosio hyppäsi – Oomin mukaan aurinkosähköjärjestelmien myynti voi tänä vuonna tuplaantua

Au­rin­ko­säh­kön suosio hyppäsi – Oomin mukaan au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mien myynti voi tänä vuonna tup­laan­tua

25.03.2022 09:00
Tilaajille
Villen mielestä syy kohoaviin energiahintoihin on ylimitoitetut, liian lyhyelle aikavälille määritellyt poliittiset päätökset: "Meillä ei ole vielä tarjolla korvaavaa teknologiaa tarpeeksi edullisesti ja riittävästi."
Kolumni

Villen mie­les­tä syy ko­hoa­viin ener­gia­hin­toi­hin on yli­mi­toi­te­tut, liian ly­hyel­le ai­ka­vä­lil­le mää­ri­tel­lyt po­liit­ti­set pää­tök­set: "Meillä ei ole vielä tar­jol­la kor­vaa­vaa tek­no­lo­giaa tar­peek­si edul­li­ses­ti ja riit­tä­väs­ti."

22.10.2021 11:36
Tilaajille
Pekka iloitsee sähkön siirtohintoja hillitsevästä lakiesityksestä – muitakin asumisen kustannuksia tulisi hänen mielestään kohtuullistaa
Kolumni

Pekka iloit­see sähkön siir­to­hin­to­ja hil­lit­se­väs­tä la­ki­esi­tyk­ses­tä – mui­ta­kin asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia tulisi hänen mie­les­tään koh­tuul­lis­taa

03.02.2021 07:25