Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ylennykset ja kunniamerkit
Itsenäisyyspäivän aliupseeriston ja miehistön ylennykset lakeudella – katso lista

It­se­näi­syys­päi­vän ali­up­see­ris­ton ja mie­his­tön ylen­nyk­set la­keu­del­la – katso lista

06.12.2022 12:54
Tilaajille
Heidät tasavallan presidentti Niinistö ylensi – Katso lista lakeuden reservin upseereista ja erikoisupseereista

Heidät ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ylensi – Katso lista la­keu­den re­ser­vin up­see­reis­ta ja eri­kois­up­see­reis­ta

06.12.2022 09:00
Tilaajille
Katso lista: Lakeudelle tänä itsenäisyyspäivänä 16 kunniamerkkiä – palkitsemisen lähtökohtana henkilökohtaiset ansiot, mutta myös hyvämaineisuus

Katso lista: La­keu­del­le tänä it­se­näi­syys­päi­vä­nä 16 kun­nia­merk­kiä – pal­kit­se­mi­sen läh­tö­koh­ta­na hen­ki­lö­koh­tai­set ansiot, mutta myös hy­vä­mai­nei­suus

04.12.2022 18:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä myönnetään Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen – löydätkö lakeuden alueen palkitut?

It­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­merk­ke­jä myön­ne­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen – löy­dät­kö la­keu­den alueen pal­ki­tut?

02.12.2022 13:51
Tilaajille
Listasimme reservin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa – katso nimet tästä

Lis­ta­sim­me re­ser­vin ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa – katso nimet tästä

04.06.2022 12:27
Tilaajille
Lippujuhlan päivän kunniamerkit –  katso listoja kunniamerkkien saajista, mukana myös lumijokinen Jukka Leppäluoto

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit –  katso listoja kun­nia­merk­kien saa­jis­ta, mukana myös lu­mi­jo­ki­nen Jukka Lep­pä­luo­to

02.06.2022 08:11
Tilaajille
Tässä on reservin ylennyksiä itsenäisyyspäivänä – katso, ketkä pohjoissuomalaiset on ylennetty

Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

06.12.2021 13:25
Tilaajille
Katso nimet: Tasavallan presidentiltä lakeudelle itsenäisyyspäivänä reilut parikymmentä kunniamerkkiä

Katso nimet: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä la­keu­del­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä reilut pa­ri­kym­men­tä kun­nia­merk­kiä

01.12.2021 16:07
Tilaajille
Limingan-Lumijoen sotaveteraaniyhdistys haki ansiomitalin entiselle Limingan kirkkoherralle –"Veteraanit pitivät sinua odotettuna, tykättynä ja haluttuna vieraana"

Li­min­gan-Lu­mi­joen so­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tys haki an­sio­mi­ta­lin en­ti­sel­le Li­min­gan kirk­ko­her­ral­le –"­Ve­te­raa­nit pitivät sinua odo­tet­tu­na, ty­kät­ty­nä ja ha­lut­tu­na vie­raa­na"

09.12.2020 13:16
Tilaajille
Useita ylennyksiä lakeuden reserviläisille – lukumääräisesti eniten ylennyksiä Liminkaan

Useita ylen­nyk­siä la­keu­den re­ser­vi­läi­sil­le – lu­ku­mää­räi­ses­ti eniten ylen­nyk­siä Li­min­kaan

06.12.2020 08:51
Tilaajille
Lakeudelle liuta itsenäisyyspäivänä annettavia kunniamerkkejä: Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki Kempeleeseen, ritarikuntien ansioristejä alueelle useita

La­keu­del­le liuta it­se­näi­syys­päi­vä­nä an­net­ta­via kun­nia­merk­ke­jä: Suomen Val­koi­sen Ruusun ri­ta­ri­merk­ki Kem­pe­lee­seen, ri­ta­ri­kun­tien an­sio­ris­te­jä alueel­le useita

02.12.2020 13:49
Tilaajille