Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Johtaminen
Kysely: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi uudistukseen ja sen tiedonkulkuun kuin muualla maassa

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen hen­ki­lös­tö on ollut sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­mäm­pi uu­dis­tuk­seen ja sen tie­don­kul­kuun kuin muualla maassa

28.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Pekka haluaa kehittyä johtajana – Limingan kirkkoherra yllättyi tuomiokapituliin tehdyistä yhteydenotoista ja lupaa johtamisjärjestelmään muutoksia

Pekka haluaa ke­hit­tyä joh­ta­ja­na – ­Li­min­gan kirk­ko­her­ra yl­lät­tyi tuo­mioka­pi­tu­liin teh­dyis­tä yh­tey­den­otois­ta ja lupaa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään muu­tok­sia

20.12.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulunsalosta kotoisin oleva Ilari Kinnunen johtaa pohjoisen isoa seurakuntaa – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Ou­lun­sa­los­ta ko­toi­sin oleva Ilari Kin­nu­nen johtaa poh­joi­sen isoa seu­ra­kun­taa – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Eilolan Erkkiä huolestuttaa tulevaisuuden työmarkkinat –"Soveltumattomuus työmarkkinoille haastaa jatkossa yhteiskuntamme perustaa"
Kolumni

Eilolan Erkkiä huo­les­tut­taa tu­le­vai­suu­den työ­mark­ki­nat –"­So­vel­tu­mat­to­muus työ­mark­ki­noil­le haastaa jat­kos­sa yh­teis­kun­tam­me pe­rus­taa"

19.10.2022 06:15
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan tehtävät jättänyt Aki Heiskanen ei enää ujostele puhetta johtamisen henkisestä ulottuvuudesta: "Olen tullut rohkeammaksi"

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­vät jät­tä­nyt Aki Heis­ka­nen ei enää ujos­te­le puhetta joh­ta­mi­sen hen­ki­ses­tä ulot­tu­vuu­des­ta: "Olen tullut roh­keam­mak­si"

01.05.2022 15:00
Tilaajille
Voisiko kuntaa johtaa toisin?  Aki Heiskanen arvelee, että ellei hierarkioita pureta, johtamisella voi olla edessä isoja haasteita

Voisiko kuntaa johtaa toisin? Aki Heis­ka­nen ar­ve­lee, että ellei hie­rar­kioi­ta pureta, joh­ta­mi­sel­la voi olla edessä isoja haas­tei­ta

03.01.2022 18:00
Tilaajille
Marja-Leena innostui kesällä suunnistuksesta – nyt hän miettii miten suunnistustaitoja tarvitaan myös esihenkilön roolissa
Kolumni

Mar­ja-Lee­na in­nos­tui kesällä suun­nis­tuk­ses­ta – nyt hän miettii miten suun­nis­tus­tai­to­ja tar­vi­taan myös esi­hen­ki­lön roo­lis­sa

12.10.2021 16:01
"Reilun pelin hengessä ja hymyillen, ei irvistäen" – Lehto Group sai Juuso Hietasesta kansainvälisen johtajan, joka noudattaa jalkapallokentältä tuttuja oppeja työssäänkin

"Reilun pelin hen­ges­sä ja hy­myil­len, ei ir­vis­täen" – Lehto Group sai Juuso Hie­ta­ses­ta kan­sain­vä­li­sen joh­ta­jan, joka nou­dat­taa jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä tuttuja oppeja työs­sään­kin

18.05.2021 18:01
Tilaajille