Hyvinvointialueuudistus
Ensimmäiset rantalakeuden edustajat alueluottamuselimiin on valittu – Lakeuden alueelliseen neuvottelukuntaan Silvo Nybacka Lumijoelta

En­sim­mäi­set ran­ta­la­keu­den edus­ta­jat alue­luot­ta­mus­eli­miin on valittu – La­keu­den alueel­li­seen neu­vot­te­lu­kun­taan Silvo Nybacka Lu­mi­joel­ta

17.02.2022 08:27
Pelastusjohtajat muistuttavat, että pelastustoimi on osa hyvinvointialuetta: "Pelastustoimesta kysytään monesti epäoleellisia asioita varsinaisten palvelujen kannalta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­joh­ta­jat muis­tut­ta­vat, että pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­tia­luet­ta: "Pe­las­tus­toi­mes­ta ky­sy­tään monesti epä­oleel­li­sia asioita var­si­nais­ten pal­ve­lu­jen kan­nal­ta"

14.01.2022 12:38
Tilaajille
Sissimarkkinointi, some, tienvarsimainonta, printti, digimainonta, flyerit – aluevaalikampanjaa käydää monella tapaa

Sis­si­mark­ki­noin­ti, some, tien­var­si­mai­non­ta, print­ti, di­gi­mai­non­ta, flyerit – alue­vaa­li­kam­pan­jaa käydää monella tapaa

13.01.2022 18:00
Tilaajille
Petteri Orpo kävi Tyrnävällä ja kehotti nuoria äänestämään aluevaaleissa: – Niin saat valitusoikeuden!

Petteri Orpo kävi Tyr­nä­väl­lä ja kehotti nuoria ää­nes­tä­mään alue­vaa­leis­sa: – Niin saat va­li­tu­soi­keu­den!

02.11.2021 17:31
Tilaajille