Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Itsenäisyyspäivä
Isänsä sodassa menettänyt Seija toi itsenäisyyspäivänä sankarihaudalle kynttilän:  "Tämä on suuri päivä" – katso kuvagalleria ja video

Isänsä sodassa me­net­tä­nyt Seija toi it­se­näi­syys­päi­vä­nä san­ka­ri­hau­dal­le kynt­ti­län:  "Tämä on suuri päivä" – katso ku­va­gal­le­ria ja video

06.12.2022 17:00
Tilaajille
Kempeleen itsenäisyyspäivän juhlassa puhunut Antti Ollikainen: "Sodassa ei ole koskaan voittajia, sodassa on vain häviäjiä"

Kem­pe­leen it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa puhunut Antti Ol­li­kai­nen: "So­das­sa ei ole koskaan voit­ta­jia, sodassa on vain hä­viä­jiä"

06.12.2022 16:01
Tilaajille
Limingan itsenäisyyspäiväjuhlassa puhunut Juho Pakaslahti: "Sotaa käydään myös ihmisten mielistä ja arvoista"

Li­min­gan it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa puhunut Juho Pa­kas­lah­ti: "Sotaa käydään myös ih­mis­ten mie­lis­tä ja ar­vois­ta"

06.12.2022 13:30
Tilaajille
Heidät tasavallan presidentti Niinistö ylensi – Katso lista lakeuden reservin upseereista ja erikoisupseereista

Heidät ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ylensi – Katso lista la­keu­den re­ser­vin up­see­reis­ta ja eri­kois­up­see­reis­ta

06.12.2022 09:00
Tilaajille
Hyvää itsenäisyyspäivää! Kävimme juttelemassa ihmisten kanssa itsenäisyydestä ja juhlapäivän vietosta – katso video!

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää! Kävimme jut­te­le­mas­sa ih­mis­ten kanssa it­se­näi­syy­des­tä ja juh­la­päi­vän vie­tos­ta – katso video!

06.12.2022 06:00
Tilaajille
Hyvää itsenäisyyspäivää! Rantalakeus nostaa lipun salkoon ja kysyy katugallupissa mitä itsenäisyys merkitsee ja miten maamme syntymäpäivää vietetään

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää! Ran­ta­la­keus nostaa lipun salkoon ja kysyy ka­tu­gal­lu­pis­sa mitä it­se­näi­syys mer­kit­see ja miten maamme syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään

06.12.2022 04:07
Tilaajille
Tarkkana vihiluotolaiset! Karkkia jakava joulupukki liikkeellä itsenäisyyspäivänä – katso reitti!

Tark­ka­na vi­hi­luo­to­lai­set! Karkkia jakava jou­lu­puk­ki liik­keel­lä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso reitti!

05.12.2022 18:00
Näin lakeudella juhlitaan tiistaina itsenäisyyspäivää – katso juhlavinkit täältä!

Näin la­keu­del­la juh­li­taan tiis­tai­na it­se­näi­syys­päi­vää – katso juh­la­vin­kit täältä!

05.12.2022 11:00
Katso lista: Lakeudelle tänä itsenäisyyspäivänä 16 kunniamerkkiä – palkitsemisen lähtökohtana henkilökohtaiset ansiot, mutta myös hyvämaineisuus

Katso lista: La­keu­del­le tänä it­se­näi­syys­päi­vä­nä 16 kun­nia­merk­kiä – pal­kit­se­mi­sen läh­tö­koh­ta­na hen­ki­lö­koh­tai­set ansiot, mutta myös hy­vä­mai­nei­suus

04.12.2022 18:00
Tilaajille
Katse on oltava tulevassa, mutta menneitä ei saa unohtaa, muistuttaa päätoimittaja toivottaessaan hyvää itsenäisyyspäivää
Pääkirjoitus

Katse on oltava tu­le­vas­sa, mutta men­nei­tä ei saa unoh­taa, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja toi­vot­taes­saan hyvää it­se­näi­syys­päi­vää

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Katso tallenne: Annika lauloi Evakon laululla kyyneleet juhlayleisön silmiin – hänen oma isoisänsä lähti pienenä poikana evakkoon Suojärveltä

Katso tal­len­ne: Annika lauloi Evakon lau­lul­la kyy­ne­leet juh­la­ylei­sön silmiin – hänen oma iso­isän­sä lähti pienenä poikana evak­koon Suo­jär­vel­tä

06.12.2021 14:00
Tilaajille
Hyvää itsenäisyyspäivää! Katso kuvia itsenäisyyspäivän vietosta lakeudelta vuosien varrelta

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää! Katso kuvia it­se­näi­syys­päi­vän vie­tos­ta la­keu­del­ta vuosien var­rel­ta

06.12.2021 06:00
Tilaajille
Katso nimet: Tasavallan presidentiltä lakeudelle itsenäisyyspäivänä reilut parikymmentä kunniamerkkiä

Katso nimet: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä la­keu­del­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä reilut pa­ri­kym­men­tä kun­nia­merk­kiä

01.12.2021 16:07
Tilaajille
Liminka peruu koronatilanteen takia itsenäisyyspäivän päiväjuhlan – Lumijoen juhlaan pääsee koronapassilla, Kempeleessä kirkkosali on jaettu kahtia omille sisäänkäynneille

Liminka peruu ko­ro­na­ti­lan­teen takia it­se­näi­syys­päi­vän päi­vä­juh­lan – Lu­mi­joen juhlaan pääsee ko­ro­na­pas­sil­la, Kem­pe­lees­sä kirk­ko­sa­li on jaettu kahtia omille si­sään­käyn­neil­le

30.11.2021 15:00
Arkistojen kätköistä: Tyrnäväläiskapteeni kaatui Kannaksella ja jäi vuosikymmeniksi Karjalan multiin – Niilo Pakonen palasi viimein kotiin

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Tyr­nä­vä­läis­kap­tee­ni kaatui Kan­nak­sel­la ja jäi vuo­si­kym­me­nik­si Kar­ja­lan multiin – Niilo Pakonen palasi viimein kotiin

06.12.2020 19:30
Tilaajille
Hyvää itsenäisyyspäivää! Kuuntele kuinka upeasti Kempeleen lukion kuoro laulaa Lakeuden lapset: "Kaunis ja puhutteleva kappale ei kulu ajassa"

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää! Kuun­te­le kuinka upeasti Kem­pe­leen lukion kuoro laulaa La­keu­den lapset: "Kaunis ja pu­hut­te­le­va kappale ei kulu ajassa"

06.12.2020 09:30
Useita ylennyksiä lakeuden reserviläisille – lukumääräisesti eniten ylennyksiä Liminkaan

Useita ylen­nyk­siä la­keu­den re­ser­vi­läi­sil­le – lu­ku­mää­räi­ses­ti eniten ylen­nyk­siä Li­min­kaan

06.12.2020 08:51
Tilaajille
Arkistosta: Liminkalainen Lauri Sangi oli jatkosodassa kivenlohkareen takana suojassa, ja kun osuma tuli, ei kiven toisella puolella ollutta kerimäkeläispoikaa enää ollut

Ar­kis­tos­ta: Li­min­ka­lai­nen Lauri Sangi oli jat­ko­so­das­sa ki­ven­loh­ka­reen takana suo­jas­sa, ja kun osuma tuli, ei kiven toi­sel­la puo­lel­la ollutta ke­ri­mä­ke­läis­poi­kaa enää ollut

05.12.2020 19:01
Tilaajille
Katso videolta, miten havuseppele laitetaan alkuun: Helena on tehnyt urallaan satoja havuseppeleitä – tällä viikolla hän tekee niitä seitsemän

Katso vi­deol­ta, miten ha­vu­sep­pe­le lai­te­taan alkuun: Helena on tehnyt ural­laan satoja ha­vu­sep­pe­lei­tä – tällä vii­kol­la hän tekee niitä seit­se­män

04.12.2020 19:00
Tilaajille