Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hallitus
Pia varoittaa: Hallituksen politiikka ajaa lapsiperheitä tukalaan tilanteeseen
Kolumni

Pia va­roit­taa: Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka ajaa lap­si­per­hei­tä tu­ka­laan ti­lan­tee­seen

04.10.2023 06:41
Kun kansanedustaja Jenna Simula julkaisi kuvan karhujahdista, some räjähti – "Ei anneta äänekkään vähemmistön määritellä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"
Kolumni

Kun kan­san­edus­ta­ja Jenna Simula jul­kai­si kuvan kar­hu­jah­dis­ta, some räjähti – "Ei anneta ää­nek­kään vä­hem­mis­tön mää­ri­tel­lä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"

12.09.2023 06:11
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja on huolissaan pohjoisen väylähankkeista, kun valtion budjettia kiristetään

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja on huo­lis­saan poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­ta, kun valtion bud­jet­tia ki­ris­te­tään

30.08.2023 12:30
Tilaajille
"Miten oikeistohallitus pystyy ajamaan maatalouden, maaseudun ja köyhän asiaa?" – Pekka sanoo arvojen ratkaisevan isänmaan suunnan
Kolumni

"Miten oi­keis­to­hal­li­tus pystyy ajamaan maa­ta­lou­den, maa­seu­dun ja köyhän asiaa?" – Pekka sanoo arvojen rat­kai­se­van isän­maan suunnan

26.07.2023 06:20
Matikkatäti arvelee: Ylen runsas urheilutarjonta kasvanee, koska asialle saatiin nimikkoministeri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­tik­ka­tä­ti ar­ve­lee: Ylen runsas ur­hei­lu­tar­jon­ta kas­va­nee, koska asialle saatiin ni­mik­ko­mi­nis­te­ri

25.06.2023 11:00 1
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46
Tilaajille
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hal­li­tuk­sel­le: Poik­ki­maan­tie­tä, Oulun ase­ma­kes­kus­ta ja Ne­los­tie­tä pa­ran­net­ta­va

12.08.2022 10:31
Rekkamarssi ei startannut aamuseitsemältä – lähdössä oli vain muutama henkilöauto, jotka nekin jäivät odottamaan kello yhdeksäksi suunniteltua seuraavaa lähtöä – katso suoran lähetyksen tallenne

Rek­ka­mars­si ei star­tan­nut aa­mu­seit­se­mäl­tä – läh­dös­sä oli vain muutama hen­ki­löau­to, jotka nekin jäivät odot­ta­maan kello yh­dek­säk­si suun­ni­tel­tua seu­raa­vaa lähtöä – katso suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne

04.02.2022 08:54
Tilaajille
"Olemme kaikki väsyneet tähän tilanteeseen, minäkin olen", pääministeri Sanna Marin toteaa ja pyytää kansalaisia vielä jaksamaan – 8.3. alkaen käynnistyy kolmen viikon sulkutila

"Olemme kaikki vä­sy­neet tähän ti­lan­tee­seen, minäkin olen", pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin toteaa ja pyytää kan­sa­lai­sia vielä jak­sa­maan – 8.3. alkaen käyn­nis­tyy kolmen viikon sul­ku­ti­la

25.02.2021 09:58
Katso suora lähetys kello 9.30 alkaen: Hallitus kertoo uusista koronarajoituksista – otetaanko Suomessa käyttöön poikkeusolot?

Katso suora lähetys kello 9.30 alkaen: Hal­li­tus kertoo uusista ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – ote­taan­ko Suo­mes­sa käyt­töön poik­keu­so­lot?

25.02.2021 08:25