NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

äänestäminen
Oikaisu: Maarit Matinolli keräsi lakeuden ehdokkaista kolmanneksi eniten ääniä

Oi­kai­su: Maarit Ma­ti­nol­li keräsi la­keu­den eh­dok­kais­ta kol­man­nek­si eniten ääniä

06.04.2023 12:46
Demokratia toimi taas – mutta lakeus menetti kansanedustajapaikkansa
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tia toimi taas – mutta lakeus menetti kan­san­edus­ta­ja­paik­kan­sa

04.04.2023 13:13
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalla äänestäjien virta on ollut tasainen – vaalilautakunnassa arvellaan tuloksen laskentaan riittävän pari tuntia

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­la ää­nes­tä­jien virta on ollut ta­sai­nen – vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa ar­vel­laan tu­lok­sen las­ken­taan riit­tä­vän pari tuntia

02.04.2023 17:31
Tilaajille
Tänään on eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä – täällä pääset antamaan äänesi

Tänään on edus­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä – täällä pääset an­ta­maan äänesi

02.04.2023 06:59
Kempeleläinen 18-vuotias Vilja pääsee äänestämään ensimmäistä kertaa: "Nuorten ääni ei kuulu, elleivät he äänestä"

Kem­pe­le­läi­nen 18-vuo­tias Vilja pääsee ää­nes­tä­mään en­sim­mäis­tä kertaa: "Nuor­ten ääni ei kuulu, ell­ei­vät he ää­nes­tä"

30.03.2023 11:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys lakeudella vilkkaampaa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa – ahkerimmin äänestäjät liikkeellä Hailuodossa, hitaimmin Tyrnävällä

En­nak­ko­ää­nes­tys la­keu­del­la vilk­kaam­paa kuin edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa – ah­ke­rim­min ää­nes­tä­jät liik­keel­lä Hai­luo­dos­sa, hi­taim­min Tyr­nä­väl­lä

29.03.2023 13:04
Tilaajille
Moni miettii äänestääkö vai ei? Saulille äänestäminen on tärkeä kansalaisoikeus, eikä hän jättäisi sitä väliin mistään hinnasta
Kolumni

Moni miettii ää­nes­tää­kö vai ei? Sau­lil­le ää­nes­tä­mi­nen on tärkeä kan­sa­lai­soi­keus, eikä hän jät­täi­si sitä väliin mistään hin­nas­ta

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Näin lakeudella äänestettiin ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä – Limingassa naiset olivat miehiä ahkerammin liikkeellä

Näin la­keu­del­la ää­nes­tet­tiin en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä – Li­min­gas­sa naiset olivat miehiä ah­ke­ram­min liik­keel­lä

23.03.2023 09:00
Tilaajille
Lupaatko olla äänestyskunnossa, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus

Lu­paat­ko olla ää­nes­tys­kun­nos­sa, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Kysyimme katugallupissa, aiotko äänestää? –"Täytyy muistaa, että se on kansalaisoikeus"

Ky­syim­me ka­tu­gal­lu­pis­sa, aiotko ää­nes­tää? –"­Täy­tyy muis­taa, että se on kan­sa­lai­soi­keus"

11.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Minä en suostu häpeämään juuriani tai ajattelemaan maaseutumaisia kuntia riippakivinä", kirjoittaa Olga
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Minä en suostu hä­peä­mään juu­ria­ni tai ajat­te­le­maan maa­seu­tu­mai­sia kuntia riip­pa­ki­vi­nä", kir­joit­taa Olga

04.03.2023 19:00
Vaalipostia: Perintövero on eettisesti arveluttava ja toteutukseltaan epäoikeudenmukainen vero, kirjoittaa Janne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pe­rin­tö­ve­ro on eet­ti­ses­ti ar­ve­lut­ta­va ja to­teu­tuk­sel­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­nen vero, kir­joit­taa Janne

02.03.2023 06:00
Vaalipostia: Anun mielestä oppimisen avain on hyvinvoiva opettaja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Anun mie­les­tä op­pi­mi­sen avain on hy­vin­voi­va opet­ta­ja

02.03.2023 06:00
Vaalipostia: Vesa tietää, ketä aikoo äänestää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Vesa tietää, ketä aikoo ää­nes­tää

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että edunvalvonnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että lakeus saisi oman kansanedustajan – miksei useammankin
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että edun­val­von­nan kan­nal­ta olisi erit­täin tär­keää, että lakeus saisi oman kan­san­edus­ta­jan – ­mik­sei useam­man­kin

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Lakeuden omia ehdokkaita on tarjolla liki parikymmentä – lue, mitä he vastaavat Rantalakeuden lähettämiin kysymyksiin

La­keu­den omia eh­dok­kai­ta on tar­jol­la liki pa­ri­kym­men­tä – lue, mitä he vas­taa­vat Ran­ta­la­keu­den lä­het­tä­miin ky­sy­myk­siin

07.03.2023 08:13
Tilaajille
Kempeleläinen Johanna Ohukainen haluaa herätellä nukkuvien puoluetta – "Vain äänestämällä voi muuttaa asioita"

Kem­pe­le­läi­nen Johanna Ohu­kai­nen haluaa he­rä­tel­lä nuk­ku­vien puo­luet­ta – "Vain ää­nes­tä­mäl­lä voi muuttaa asioi­ta"

18.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muistuttaa Veikka
Kolumni

Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muis­tut­taa Veikka

18.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Seurakuntavaalit: Lumijoella äänestettiin vilkkaimmin ennakkoon – seurakunnassa valmistaudutaan nyt pitkään varsinaiseen vaalipäivään

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Lu­mi­joel­la ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min en­nak­koon – seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan nyt pitkään var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään

14.11.2022 13:52
Tilaajille
Toivottavasti ensi vuoden eduskuntavaaleihin mennessä äänestyksestä on tullut hävyttömän trendikästä ja uurnille jonotetaan yhtä innokkaasti kuin ämpäreitä kauppakeskuksen avajaisissa, kirjoittaa Tiina
Kolumni

Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä ää­nes­tyk­ses­tä on tullut hä­vyt­tö­män tren­di­käs­tä ja uur­nil­le jo­no­te­taan yhtä in­nok­kaas­ti kuin äm­pä­rei­tä kaup­pa­kes­kuk­sen ava­jai­sis­sa, kir­joit­taa Tiina

26.01.2022 06:00
Tilaajille