Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

äänestäminen
Kuntavaalien tulokset löydät tulospalvelustamme – miten kotikunnassasi äänestettiin?

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set löydät tu­los­pal­ve­lus­tam­me – miten ko­ti­kun­nas­sa­si ää­nes­tet­tiin?

13.06.2021 12:20
Sunnuntaina on viimeinen hetki vaikuttaa vaalitulokseen –Tiina on huomannut, että vaaliväsymyksestä ei ole vielä tietoakaan: "Näissä kuntavaaleissa voi todellakin kokea oman äänensä merkityksen"
Kolumni

Sun­nun­tai­na on vii­mei­nen hetki vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen –Tiina on huo­man­nut, että vaa­li­vä­sy­myk­ses­tä ei ole vielä tie­toa­kaan: "Näissä kun­ta­vaa­leis­sa voi to­del­la­kin kokea oman äänensä mer­ki­tyk­sen"

09.06.2021 04:07
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja odottaa jo kuumeisesti sunnuntaita ja harmittelee, että vaalikeskustelu olisi voinut käydä aktiivisempanakin –"Enemmänkin vaalipuhetta olisi lakeudelle mahtunut, ja toivottavasti keskustelu ei myöskään lannistu vaalien jälkeen."
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja odottaa jo kuu­mei­ses­ti sun­nun­tai­ta ja har­mit­te­lee, että vaa­li­kes­kus­te­lu olisi voinut käydä ak­tii­vi­sem­pa­na­kin –"E­nem­män­kin vaa­li­pu­het­ta olisi la­keu­del­le mah­tu­nut, ja toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu ei myös­kään lan­nis­tu vaalien jäl­keen."

09.06.2021 02:09
Tilaajille
Hailuodossa ollut ennakkoäänestyksessä vilkkainta, Tyrnävällä kahden ensimmäisen äänestyspäivän äänestysprosentti lakeuden pienin – Lumijoella kävi toisenakin päivänä useita kymmeniä äänestäjiä.

Hai­luo­dos­sa ollut en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä vilk­kain­ta, Tyr­nä­väl­lä kahden en­sim­mäi­sen ää­nes­tys­päi­vän ää­nes­tys­pro­sent­ti la­keu­den pienin – Lu­mi­joel­la kävi toi­se­na­kin päivänä useita kym­me­niä ää­nes­tä­jiä.

28.05.2021 12:32
Tilaajille
Heli muistelee vuosikymmenten takaista aikaa: En äänestänyt itseäni
Kolumni

Heli muis­te­lee vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ta aikaa: En ää­nes­tä­nyt itseäni

24.02.2021 06:00
Tilaajille