Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Eduskuntavaalit 2023
Kempeleläinen Leena Askeli mukaan eduskuntataistoon – KD:lla nyt yhdeksän ehdokasta, mutta kaikki eivät halua vielä nimiään julki

Kem­pe­le­läi­nen Leena Askeli mukaan edus­kun­ta­tais­toon – KD:lla nyt yh­dek­sän eh­do­kas­ta, mutta kaikki eivät halua vielä nimiään julki

14.11.2022 17:50
Tilaajille
Aki Heiskanen Hailuodosta ja Monika Kangas-Siira Limingasta vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiksi

Aki Heis­ka­nen Hai­luo­dos­ta ja Monika Kan­gas-Sii­ra Li­min­gas­ta vih­rei­den edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaik­si

28.10.2022 14:16
Liminkalainen Jukka Kemppainen mukaan eduskuntavaaleihin – Perussuomalaisten piirihallitus valitsi uuden ehdokkaan vetäytyneen tilalle

Li­min­ka­lai­nen Jukka Kemp­pai­nen mukaan edus­kun­ta­vaa­lei­hin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­hal­li­tus valitsi uuden eh­dok­kaan ve­täy­ty­neen tilalle

10.10.2022 13:04
Tilaajille
Kempeleläinen Antti Ollikainen valittiin Keskustan kansanedustajaehdokkaaksi – ylimääräinen piirikokous äänesti osasta ehdokaspaikkoja, katso lopullinen listaus

Kem­pe­le­läi­nen Antti Ol­li­kai­nen va­lit­tiin Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si – yli­mää­räi­nen pii­ri­ko­kous äänesti osasta eh­do­kas­paik­ko­ja, katso lo­pul­li­nen listaus

24.09.2022 17:07
Tilaajille
Keskustan piirihallitus esittää kempeleläistä Antti Ollikaista kansanedustajaehdokkaaksi – lopullinen ehdokaslista hyväksytään lauantaina Siikajoella pidettävässä ylimääräisessä piirikokouksessa

Kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tus esittää kem­pe­le­läis­tä Antti Ol­li­kais­ta kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si – ­lo­pul­li­nen eh­do­kas­lis­ta hy­väk­sy­tään lauan­tai­na Sii­ka­joel­la pi­det­tä­väs­sä yli­mää­räi­ses­sä pii­ri­ko­kouk­ses­sa

23.09.2022 16:30
Tilaajille
Keskustapiirin jäsenvaali alkaa ennakkoäänestyksellä  – TV:stä tuttu Markus Kuotesaho pyrkii keskustan ehdokkaaksi

Kes­kus­ta­pii­rin jä­sen­vaa­li alkaa en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä – TV:stä tuttu Markus Kuo­te­sa­ho pyrkii kes­kus­tan eh­dok­kaak­si

01.09.2022 18:00
Tilaajille
Ollikaisen Antin pitkä kokemus kuntapolitiikasta vai Kuotesahon Markuksen nollabudjetti? Kansa tapasi Keskustan jäsenvaaliehdokkaita Tyrnävällä

Ol­li­kai­sen Antin pitkä kokemus kun­ta­po­li­tii­kas­ta vai Kuo­te­sa­hon Mar­kuk­sen nol­la­bud­jet­ti? Kansa tapasi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­dok­kai­ta Tyr­nä­väl­lä

05.08.2022 18:00
Tilaajille
Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaiden joukossa ei ainoatakaan lakeudella asuvaa – "Valinnat on nyt tehty, niin pulinat pois"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­den jou­kos­sa ei ai­noa­ta­kaan la­keu­del­la asuvaa – "Va­lin­nat on nyt tehty, niin pulinat pois"

01.08.2022 15:36
Tilaajille
Kempeleläinen Valtter Tahkola jo varma kansanedustajaehdokas – Keskustassa ja SDP:ssä ehdokkaita lyödään lukkoon syksymmällä

Kem­pe­le­läi­nen Valtter Tahkola jo varma kan­san­edus­ta­ja­eh­do­kas – Kes­kus­tas­sa ja SDP:ssä eh­dok­kai­ta lyödään lukkoon syk­sym­mäl­lä

17.05.2022 09:00
Tilaajille
Enemmistö Oulun vaalipiirin kansanedustajista tavoittelee jatkokautta –Juha Sipilän tulevaisuudessa sen sijaan jatkuu yrittäjyys Kempeleessä

Enem­mis­tö Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta ta­voit­te­lee jat­ko­kaut­ta –Juha Sipilän tu­le­vai­suu­des­sa sen sijaan jatkuu yrit­tä­jyys Kem­pe­lees­sä

15.05.2022 18:00
Tilaajille