Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskuntavaalit 2023
Läpipäässeistä kansanedustaja lakeustaustaisen Janne Heikkisen kampanjakulut olivat suurimmat – Sebastian Tynkkyseltä kului ilmoituksen mukaan nolla euroa

Lä­pi­pääs­seis­tä kan­sa­ne­dus­ta­ja la­keus­taus­tai­sen Janne Heik­ki­sen kam­pan­ja­ku­lut olivat suu­rim­mat – Se­bas­tian Tynk­ky­sel­tä kului il­moi­tuk­sen mukaan nolla euroa

07.06.2023 09:00
Tilaajille
Oikaisu: Maarit Matinolli keräsi lakeuden ehdokkaista kolmanneksi eniten ääniä

Oi­kai­su: Maarit Ma­ti­nol­li keräsi la­keu­den eh­dok­kais­ta kol­man­nek­si eniten ääniä

06.04.2023 12:46
Demokratia toimi taas – mutta lakeus menetti kansanedustajapaikkansa
Pääkirjoitus

De­mok­ra­tia toimi taas – mutta lakeus menetti kan­sa­ne­dus­ta­ja­paik­kan­sa

04.04.2023 13:13
Tilaajille
Liminkalainen Reijo pettyi vaalitulokseen, kempeleläinen Raili on tyytyväinen – näin eduskunnan kokoonpanoa kommentoitiin lakeudella tuoreeltaan

Li­min­ka­lai­nen Reijo pettyi vaa­li­tu­lok­seen, kem­pe­le­läi­nen Raili on tyy­ty­väi­nen – näin edus­kun­nan ko­koon­pa­noa kom­men­toi­tiin la­keu­del­la tuo­reel­taan

03.04.2023 17:00
Tilaajille
Lakeuden neljän kärki: Ollikainen, Tahkola, Matinolli ja Laine – Ääniä 2 531, 2280, 1 517 ja 1 469

La­keu­den neljän kärki: Ol­li­kai­nen, Tah­ko­la, Ma­ti­nol­li ja Laine – Ääniä 2 531, 2280, 1 517 ja 1 469

05.04.2023 10:47 1
Tilaajille
Neljä lakeuden kuntaa vaalipiirin ahkerimmin äänestäneiden joukossa – Limingassa paras äänestysprosentti

Neljä la­keu­den kuntaa vaa­li­pii­rin ah­ke­rim­min ää­nes­tä­nei­den jou­kos­sa – Li­min­gas­sa paras ää­nes­tysp­ro­sent­ti

03.04.2023 09:35
Tilaajille
Näin lakeuden omat ehdokkaat keräsivät ääniä – yksikään heistä ei ole Oulun vaalipiirissä edes varasijalla

Näin la­keu­den omat eh­dok­kaat ke­rä­si­vät ääniä – yk­si­kään heistä ei ole Oulun vaa­li­pii­ris­sä edes va­ra­si­jal­la

03.04.2023 06:00
Tilaajille
Näin lakeudella äänestettiin – yksikään alueemme 16 ehdokkaasta ei saanut valtakirjaa eduskuntaan

Näin la­keu­del­la ää­nes­tet­tiin – yk­si­kään alueem­me 16 eh­dok­kaas­ta ei saanut val­ta­kir­jaa edus­kun­taan

02.04.2023 23:19
Tilaajille
Lakeus menettämässä ainoan kansanedustajapaikkansa – vierailimme kolmen alueemme ehdokkaan vaalivalvojaisissa, katso video!

Lakeus me­net­tä­mäs­sä ainoan kan­sa­ne­dus­ta­ja­paik­kan­sa – ­vie­rai­lim­me kolmen alueem­me eh­dok­kaan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa, katso video!

02.04.2023 22:13
Tilaajille
Rantalakeus vieraili kolmen lakeuden ehdokkaan vaalivalvojaisissa – tällaiset olivat mietteet

Ran­ta­la­keus vie­rai­li kolmen la­keu­den eh­dok­kaan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa – täl­lai­set olivat miet­teet

02.04.2023 22:12
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vaalitulos: Katso, ketkä ovat uudet kansanedustajat juuri nyt

Oulun vaa­li­pii­rin vaa­li­tu­los: Katso, ketkä ovat uudet kan­sa­ne­dus­ta­jat juuri nyt

02.04.2023 21:17
Tilaajille
Suhteellisessa vaalitavassa ratkaisee ensin puolueen ja sitten ehdokkaan äänisaalis

Suh­teel­li­ses­sa vaa­li­ta­vas­sa rat­kai­see ensin puo­lueen ja sitten eh­dok­kaan ää­ni­saa­lis

02.04.2023 19:00
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalla äänestäjien virta on ollut tasainen – vaalilautakunnassa arvellaan tuloksen laskentaan riittävän pari tuntia

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­la ää­nes­tä­jien virta on ollut ta­sai­nen – vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa ar­vel­laan tu­lok­sen las­ken­taan riit­tä­vän pari tuntia

02.04.2023 17:31
Tilaajille
Seuraa eduskuntavaalien tulosten kehittymistä Rantalakeuden tulospalvelusta – ennakkoäänten tulos julki kello 20

Seuraa edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­ten ke­hit­ty­mis­tä Ran­ta­la­keu­den tu­los­pal­ve­lus­ta – en­nak­koään­ten tulos julki kello 20

02.04.2023 13:00
Tänään on eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä – täällä pääset antamaan äänesi

Tänään on edus­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä – täällä pääset an­ta­maan äänesi

02.04.2023 06:59
Ennakkoäänestys lakeudella vilkkaampaa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa – ahkerimmin äänestäjät liikkeellä Hailuodossa, hitaimmin Tyrnävällä

En­nak­koää­nes­tys la­keu­del­la vilk­kaam­paa kuin edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa – ah­ke­rim­min ää­nes­tä­jät liik­keel­lä Hai­luo­dos­sa, hi­taim­min Tyr­nä­väl­lä

29.03.2023 13:04
Tilaajille
Vaalipostia: Inka muistuttaa, että Suomen tulevaisuus riippuu nuoristamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Inka muis­tut­taa, että Suomen tu­le­vai­suus riippuu nuo­ris­tam­me

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Vaalipostia: Perheiden hyvinvointi sosiaalipolitiikan kärjeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Per­hei­den hy­vin­voin­ti so­siaa­li­po­li­tii­kan kär­jek­si

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Moni miettii äänestääkö vai ei? Saulille äänestäminen on tärkeä kansalaisoikeus, eikä hän jättäisi sitä väliin mistään hinnasta
Kolumni

Moni miettii ää­nes­tää­kö vai ei? Sau­lil­le ää­nes­tä­mi­nen on tärkeä kan­sa­lai­soi­keus, eikä hän jät­täi­si sitä väliin mistään hin­nas­ta

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt tarvitaan kanttia, Ollikaisen Anttia!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt tar­vi­taan kant­tia, Ol­li­kai­sen Anttia!

28.03.2023 18:10
Tilaajille