4H
Reilu Teko -säkkikeräys alkaa taas: yli 40 miljoonaa kiloa maatalousmuovia on saanut uuden elämän – katso täältä lakeuden keräyspaikat

Reilu Teko -säk­ki­ke­räys alkaa taas: yli 40 mil­joo­naa kiloa maa­ta­lous­muo­via on saanut uuden elämän – katso täältä la­keu­den ke­räys­pai­kat

08.05.2022 15:00
Tilaajille
Kotityöpalvelukurssilta valmiuksia työelämään: "Vanhemmilla ihmisillä on omat tavat ja tottumukset. Heille on merkitystä sillä, miten heidät kohdataan"

Ko­ti­työ­pal­ve­lu­kurs­sil­ta val­miuk­sia työe­lä­mään: "Van­hem­mil­la ih­mi­sil­lä on omat tavat ja tot­tu­muk­set. Heille on mer­ki­tys­tä sillä, miten heidät koh­da­taan"

11.02.2022 13:00
Tilaajille
Kuudesluokkalaiset pääsivät  Rantakylässä tutustumaan metsään – 4H:n Metsäpäivässä opittiin muun muassa metsään liittyvistä ammateista

Kuu­des­luok­ka­lai­set pää­si­vät Ran­ta­ky­läs­sä tu­tus­tu­maan metsään – 4H:n Met­sä­päi­väs­sä opit­tiin muun muassa metsään liit­ty­vis­tä am­ma­teis­ta

27.09.2021 12:50
Tilaajille
Viljelijä, jätä säkkisi lannoitekeräykseen – tuotto käytetään paikallisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen

Vil­je­li­jä, jätä säkkisi lan­noi­te­ke­räyk­seen – tuotto käy­te­tään pai­kal­li­ses­ti lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­nan tu­ke­mi­seen

28.05.2021 10:59
Pullan myynnistä autokauppaan – Oulunsalossa lapsuutensa viettänyt Juha Kalliokoski sai ensiopit yrittäjyyteen Oulunsalon 4H:n tuoretorilta

Pullan myyn­nis­tä au­to­kaup­paan – Ou­lun­sa­los­sa lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Juha Kal­lio­kos­ki sai en­si­opit yrit­tä­jyy­teen Ou­lun­sa­lon 4H:n tuo­re­to­ril­ta

21.03.2021 15:00
Tilaajille
Kuntapankista olohuone, tori, kahvila ja koulutustila – entistä nuorisotilaa ryhdytään kohentamaan talkoilla

Kun­ta­pan­kis­ta olo­huo­ne, tori, kahvila ja kou­lu­tus­ti­la – entistä nuo­ri­so­ti­laa ryh­dy­tään ko­hen­ta­maan tal­koil­la

17.12.2020 12:00
Tilaajille
Syyskuun lopussa vietettiin Tyrnävän 4H:n e-sport-tilan avajaisia – nuoret saavat varata peliaikoja etukäteen netistä

Syys­kuun lopussa vie­tet­tiin Tyr­nä­vän 4H:n e-sport-ti­lan ava­jai­sia – nuoret saavat varata pe­li­ai­ko­ja etu­kä­teen netistä

26.09.2020 12:00