Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Hailuodon elinkeinotoimijat ry
"Kunnan potkittava pois isot lohkareet, yrittäjä potkii itse pienet kivet" – Mitä hailuotolaisyrittäjät toivovat elinkeinoyhtiöltä?

"Kunnan pot­kit­ta­va pois isot loh­ka­reet, yrit­tä­jä potkii itse pienet kivet" – Mitä hai­luo­to­lais­yrit­tä­jät toi­vo­vat elin­kei­noyh­tiöl­tä?

14.11.2022 06:01
Tilaajille
Hailuodon kesäteatteriesityksia kaavaillaan käynnistettäväksi jo ensi kesänä – Aluksi Meri Oulu tuottaisi esityksiä avaimet käteen -periaatteella, myöhemmin perustettaisiin Hailuodon Meriteatteriyhdistys ry

Hai­luo­don ke­sä­teat­te­rie­si­tyk­sia kaa­vail­laan käyn­nis­tet­tä­väk­si jo ensi kesänä – A­luk­si Meri Oulu tuot­tai­si esi­tyk­siä avaimet käteen -pe­riaat­teel­la, myö­hem­min pe­rus­tet­tai­siin Hai­luo­don Me­ri­teat­te­ri­yh­dis­tys ry

26.10.2022 18:00
Tilaajille
Hailuoto on nyt varautunut vieraisiin – hiihtolomaviikolla yrittäjät avaavat pop-up -myymälän Raatihuoneella

Hai­luo­to on nyt va­rau­tu­nut vie­rai­siin – hiih­to­lo­ma­vii­kol­la yrit­tä­jät avaavat pop-up -myy­mä­län Raa­ti­huo­neel­la

24.02.2021 13:00
Tilaajille
Saana tuotteistaa Hailuodon matkailua – matkailupalveluita esittelevä mobiilisovellus käyttöön jo ensi kesäksi

Saana tuot­teis­taa Hai­luo­don mat­kai­lua – mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta esit­te­le­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön jo ensi kesäksi

12.02.2021 19:00
Tilaajille
Kuntapankista olohuone, tori, kahvila ja koulutustila – entistä nuorisotilaa ryhdytään kohentamaan talkoilla

Kun­ta­pan­kis­ta olo­huo­ne, tori, kahvila ja kou­lu­tus­ti­la – entistä nuo­ri­so­ti­laa ryh­dy­tään ko­hen­ta­maan tal­koil­la

17.12.2020 12:00
Tilaajille