Tilaajille

Vettä saatava poik­keus­olois­sa­kin – Hai­luo­dos­sa ja Lu­mi­joel­la toimeen on jo tar­tut­tu, ja Tyr­nä­väl­lä­kin vaih­to­eh­to­ja mie­ti­tään huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­sek­si

Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman tavoitteena on, että poikkeusoloissakin vettä olisi saatavilla 120 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Tällä hetkellä tilanne on kriittisin Hailuodossa ja Tyrnävällä.

Rantalakeus
Kempeleen vesihuolto on hajautettu kolmeen vedenottamoon. Tämä kuva on otettu Tuohinon vedenottamolta.
Kempeleen vesihuolto on hajautettu kolmeen vedenottamoon. Tämä kuva on otettu Tuohinon vedenottamolta.
Kuva: Arkisto/Pekka Peura

Tyrnävän ja Hailuodon vedenhankinnan huoltovarmuutta olisi lisättävä, sillä poikkeustilanteissa kumpikin kunta voisi joutua tukalaan tilanteeseen. Esimerkiksi Hailuodossa vedenhankinta ja -jakelu on Ojakylän vedenottamon varassa, eikä yhdysvesijohtoa saaren ja mantereen välillä ole. Jos Ojakylän vedenottamo olisi jostain syystä suljettava, pahimmassa tapauksessa talousvettä olisi jaettava kuntalaisille säiliöautojakeluna. Tyrnävällä taas talousvettä olisi käytettävissä vain 5-50 litraa vuorokaudessa henkeä kohden.

Muun muassa nämä seikat olivat syynä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen käynnistämään vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmaan, jossa on mukana kahdeksan kuntaa ja kymmenen vesihuoltolaitosta. Vesihuoltotilannetta on selvitetty Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen ja Siikajoen kunnissa sekä Oulun kaupungin eteläisellä alueella Oulunsalossa, Metsokankaalla ja Pikkaralassa.