Vesihuoltolaitokset
Lumijoella odotetaan päätöstä vedenottoluvasta – Latomäestä voitaisiin pumpata 400 kuutiota vuorokaudessa, ja sen avulla kunnan vesihuoltovarmuus paranisi merkittävästi

Lu­mi­joel­la odo­te­taan pää­tös­tä ve­den­ot­to­lu­vas­ta – La­to­mäes­tä voi­tai­siin pumpata 400 kuu­tio­ta vuo­ro­kau­des­sa, ja sen avulla kunnan ve­si­huol­to­var­muus pa­ra­ni­si mer­kit­tä­väs­ti

20.01.2021 13:00
Tilaajille
Vettä saatava poikkeusoloissakin – Hailuodossa ja Lumijoella toimeen on jo tartuttu, ja Tyrnävälläkin vaihtoehtoja mietitään huoltovarmuuden turvaamiseksi

Vettä saatava poik­keus­olois­sa­kin – Hai­luo­dos­sa ja Lu­mi­joel­la toimeen on jo tar­tut­tu, ja Tyr­nä­väl­lä­kin vaih­to­eh­to­ja mie­ti­tään huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­sek­si

13.01.2021 13:00
Tilaajille