Kempeleen Kiri
Kempeleen Kirissä ei harmitella Superpesiksen aloituksen siirtymistä kolmella viikolla – "Kesäkuusta lähtien ei seurojen persnahka kestäisi enää ilman yleisöä,  seuroja kaatuisi, se on saletti"

Kem­pe­leen Kirissä ei har­mi­tel­la Su­per­pe­sik­sen aloi­tuk­sen siir­ty­mis­tä kol­mel­la vii­kol­la – "Ke­sä­kuus­ta lähtien ei seu­ro­jen pers­nah­ka kes­täi­si enää ilman ylei­söä, seuroja kaa­tui­si, se on sa­let­ti"

07.04.2021 07:10
Tilaajille
Superpesiskauden aloitus siirtyy kolmella viikolla – ensimmäiset ottelut pelataan 28. toukokuuta: " Pesäpalloliikkeessä on ajatuksena, ettei varsinkaan tyhjille katsomoille pelaaminen tule taloustilanteen kannalta kysymykseen"

Su­per­pe­sis­kau­den aloitus siirtyy kol­mel­la vii­kol­la – en­sim­mäi­set ottelut pe­la­taan 28. tou­ko­kuu­ta: " Pe­sä­pal­lo­liik­kees­sä on aja­tuk­se­na, ettei var­sin­kaan tyh­jil­le kat­so­moil­le pe­laa­mi­nen tule ta­lous­ti­lan­teen kan­nal­ta ky­sy­myk­seen"

30.03.2021 13:11
Tilaajille
Miesten Superpesiksen Supercupia ei pelata – Pesäpalloliitto päätti keskittää toiminnan kesäkauteen

Miesten Su­per­pe­sik­sen Su­per­cu­pia ei pelata – Pe­sä­pal­lo­liit­to päätti kes­kit­tää toi­min­nan ke­sä­kau­teen

11.03.2021 15:11
Kirin super-naisilla juhlavuosi – nuori ja nälkäinen joukkue on hioutunut hyvin yhteen

Kirin su­per-nai­sil­la juh­la­vuo­si – nuori ja näl­käi­nen joukkue on hiou­tu­nut hyvin yhteen

22.02.2021 06:15
Tilaajille
Rantalakeus tarjoili pesäpalloviihdettä keskelle helmikuuta, KeKi:n naiset kohtasivat harjoitusottelussa farmiseuransa Tyrnävältä – Katso tallenne lauantailta

Ran­ta­la­keus tar­joi­li pe­sä­pal­lo­viih­det­tä kes­kel­le hel­mi­kuu­ta, KeKi:n naiset koh­ta­si­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa far­mi­seu­ran­sa Tyr­nä­väl­tä – Katso tal­len­ne lauan­tail­ta

15.02.2021 12:15
Lauantaina Kempeleen Kirin miehet kohtaavat Sotkamon –harjoituspelistä halutaan ensisijaisesti pelidataa, pisteitä metsästäessä tilanne on toinen

Lauan­tai­na Kem­pe­leen Kirin miehet koh­taa­vat Sot­ka­mon –har­joi­tus­pe­lis­tä ha­lu­taan en­si­si­jai­ses­ti pe­li­da­taa, pis­tei­tä met­säs­täes­sä tilanne on toinen

09.02.2021 12:22
Tilaajille
Miesten Superpesiksen Halli-SM-avaus siirtyy viikolla – Kempeleen Kiri mukana avausottelussa

Miesten Su­per­pe­sik­sen Hal­li-SM-avaus siirtyy vii­kol­la – Kem­pe­leen Kiri mukana avaus­ot­te­lus­sa

21.12.2020 14:48
Tilaajille
Käräjäoikeus: Kempeleen Kiri joutuu maksamaan ex-pelinjohtajalleen 37300 euroa

Kä­rä­jäoi­keus: Kem­pe­leen Kiri joutuu mak­sa­maan ex-pe­lin­joh­ta­jal­leen 37300 euroa

26.11.2020 14:27
Tilaajille
Antti Vihtkarin ja Kempeleen Kirin välinen oikeudenkäynti jatkuu – huumeidenkäyttösyytöksiä tarkennettiin, Vithkari kiistää edelleen

Antti Viht­ka­rin ja Kem­pe­leen Kirin välinen oi­keu­den­käyn­ti jatkuu – huu­mei­den­käyt­tö­syy­tök­siä tar­ken­net­tiin, Vith­ka­ri kiistää edel­leen

20.11.2020 20:50
Tilaajille
Ilta-Sanomat: Kempeleen Kiri syyttää käräjäoikeudessa Antti Vihtkaria huumeiden käytöstä – Ex-pelinjohtaja kiistää jyrkästi

Il­ta-Sa­no­mat: Kem­pe­leen Kiri syyttää kä­rä­jä­oi­keu­des­sa Antti Viht­ka­ria huu­mei­den käy­tös­tä – Ex-pe­lin­joh­ta­ja kiistää jyr­käs­ti

12.11.2020 11:05
Tilaajille
Katso videolta miten komeasti Maa on niin kaunis kajahtaa pesäpallostadionilla – Tänä vuonna Kempeleessä järjestetään vain yksi Kauneimmat joululaulut -tilaisuus

Katso vi­deol­ta miten ko­meas­ti Maa on niin kaunis ka­jah­taa pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la – Tänä vuonna Kem­pe­lees­sä jär­jes­te­tään vain yksi Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ti­lai­suus

10.11.2020 18:00
Tilaajille
Kauneimmat joululaulut kaikuvat tänä vuonna Kempeleessä pesäpallostadionilla – koronan vuoksi seurakunta järjestää vain yhden laulutapahtuman

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kai­ku­vat tänä vuonna Kem­pe­lees­sä pe­sä­pal­lo­sta­dio­nil­la – koronan vuoksi seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vain yhden lau­lu­ta­pah­tu­man

10.11.2020 17:39
Tilaajille
Jatkuva väsymys havahdutti Sami Salorannan - Uniapnea johdatti tekemään täydellisen remontin elämäntapoihin

Jatkuva väsymys ha­vah­dut­ti Sami Sa­lo­ran­nan - Uniap­nea joh­dat­ti te­ke­mään täy­del­li­sen re­mon­tin elä­män­ta­poi­hin

30.10.2020 08:40
Tilaajille
Katso video tiedotustilaisuudesta: Kempeleen Kirin miesten superpesisjoukkue vahvisti rivejään viidellä uudella nimellä – uusi ykköspelinjohtaja palaa kotiseuraansa

Katso video tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta: Kem­pe­leen Kirin miesten su­per­pe­sis­jouk­kue vah­vis­ti ri­ve­jään vii­del­lä uudella nimellä – uusi yk­kös­pe­lin­joh­ta­ja palaa ko­ti­seu­raan­sa

08.10.2020 11:51